از زندگی تو کشوری که دخترهای چادریش

که حتی یه نخ از موهشون هم بیرون نیست

قبل از کلاس، رژ، پنکیک و خط چشم تمدید میکنند

خسته هستم...#تکراری# #محیط مثلا علمی#دخترهای #چرا?#دانش_کاه