برخی از نوشته های مهم و فایل هایی را که برای قرار داده ام را می توانید از لینکهای زیر مشاهده نمایید.

روانشناسی و دانش رنگ ها (قسمت دوم)

روانشناسی و دانش رنگها (قسمت اول)

جزوه های مدیریت شریف ( مختص کاربران سایت)

استراتژی ب وکار/ نکته ای کوتاه (قسمت دوم)

استراتژی ب وکار و نکاتی که باید توجه کرد (قسمت اول)

واژه نامه مدیریت استراتژیک

آگاهی از برند یا brand awareness

قیمت گذاری به عنوان یکی از اجزای آمیخته بازاری

بازاری الکترونیکی ( درس اول)

فضای آنلاین و دنیای تکنولوژی

رسانه های اجتماعی دیجیتال و دو بستر مهم!

رسانه های اجتماعی و نقش آنها در بازاری و فروش

چرا به استراتژی نیاز داریم؟

کاهش کارایی در تیم ها

ناهماهنگی شناختی