مقام بلندپایه کُرد: تأسیس کشور کردستان دروغی برای منافع شخصی بود shia muslim
معاون کُرد رئیس پارلمان عراق با تاکید بر پایان یافتن دوره ریاست «مسعود بارزانی»، گفت که وعده او برای تاسیس کشور کردستان، دروغی برای منافع شخصی و حزبیش بود.

به گزارش مصاف، «آرام شیخ محمد» معاون کُرد رئیس پارلمان عراق، «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان را مسئول تنش ایجاد شده در کردستان دانست و گفت که تاسیس کشور کردی، یک دروغ برای منافع شخصی بود.

وی با اشاره به پایان یافتن دوره ریاست بارزانی بر منطقه کردستان گفت: روند همه پرسی و دروغ تشکیل کشور کُردی، در راستای منابع شخصی و حزبی بارزانی بود.

این مقام مسئول عراقی تاکید کرد که شخصیت های در حکومت منطقه کردستان حضور دارند که حقایق را تغییر می دهند و بر خطاهای بررسی نشده شخصیت های حزبی س وش می گذارند تا افکار عمومی را منحرف کنند اما دیگر زمان آن فرا رسید که این مصیبت ها و خطاهای مکرر پایان یابد.

از سوی دیگر، «یوسف محمد» رئیس پارلمان منطقه کردستان عراق نیز خواستار استعفای بارزانی شد و گفت که وی اگر استعفا کند خدمت بزرگی به کردستان می کند.

منبع: فارس