در حالیکه نگرانی ها از تسریع روند انتقال به افغانستان افزایش یافته است که مقامات افغان از عملیاتی شدن کریدور هوایی کابل-ریاض و آغاز پروازهای مستقیم بین دو کشور خبر داده اند.

افتتاح کریدور هوایی افغانستان با عربستان سعودی بار دیگر نگرانی های را درباره انتقال تروریست ها توسط سعودی از مسیر هوایی به افغانستان افزایش داده است.

«سمیر رسا» مشاور ارشد اشرف غنی در امور مالی و بانکی در نشست خبری از توافق مقامات افغان و حکام سعودی برای اجرایی شدن طرح کریدور هوایی کابل-ریاض خبر داده است.

وی در ادامه تصریح کرد که قرار است طرح کریدور هوایی عربستان- افغانستان از هفته آینده اجرایی شده و انتقال مستقیم کالا بین دو کشور از طریق هوا صورت بگیرد.

گفتنی است که با ش ت در عراق و و برخی از کشورهای عربی در حال انتقال بازمانده های این گروه تروریستی به افغانستان هستند.

عراق و مرز مشترکی با افغانستان ندارد و یکی از راه های انتقال به افغانستان استفاده از کریدورهای هوایی ایجاد شده بین افغانستان و کشورهای عربی محسوب می شود.

بسیاری از اتباع کشورهای حاشیه خلیج و اتحادیه اروپا در سال های گذشته به گروه تروریستی پیوسته بودند که پس از ش ت این گروه تروریستی در صدد بازگشت به کشورهای شان هستند.

کارشناسان معتقدند کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج از پذیرفتن اتباع شان خودداری می کنند زیرا بازگشت آنها به کشورهای اروپایی و عربی می تواند خطر بزرگی را متوجه امنیت ملی این کشورها کند.

و عربستان سعودی تلاش می کنند تا با انتقال به محل دیگری به استفاده ابزاری از آن برای اه منطقه ای شان ادامه دهند و هم از بوجود آمدن بحران امنیتی در کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج جلوگیری کنند.

و کشورهای عربی متهم هستند که از طریق تقویت در افغانستان تلاش می کنند تا رقبای منطقه ای خود از جمله ایران، روسیه و چین را درگیر جنگ کرده تا ناامنی به این کشورها سرایت کند.