ورمی کمپوست آدان

ورمی کمپوست آدان از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

انواع کود
کود دارای انواع بسیاری مختلفی است که هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می باشد .

  1. کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل خیزکننده ای گفته می شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم های سودمند خاکزی هستند. کودهای زیستی، ریزاندامگان هایی (میکروارگانیسم هایی) هستند که قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرایند زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی کرده و به ریشه خاک برساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند و در ا یستم آلودگی به وجود نمی آورد. کودهای زیستی مواد نگه دارندهٔ میکروارگانیزم های سودمند خاک می باشند.

پیشینه

در دهه های گذشته بدلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی های آب و خاک و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده به وجود آمد. سیاست کشاورزی پایدار و توسعه پایدار کشاورزی، متخصصین را بر آنداشت که هر چه بیشتر از موجودات زنده در خاک در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرد و بدین سان بود که تولید کودهای زیستی آغاز شد. نخستین کود زیستی در اوا قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت و از آن تاریخ به بعد سایر کودهای بیولوژیک ساخته شدند. اندامگان (ارگانیزم هایی) که در تولید کودهای بیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند عمدتاً از محیط زیست جداسازی می شوند. در شرایط آزمایشگاه در محیط های کشت مخصوص تکثیر و پرورش پیدا می کنند، آماده و مصرف می شوند. البته مصرف کودهای زیستی دیرینگی زیادی دارد. تولیدکنندگان محصولات برای تقویت زمین های کشاورزی، گیاه تیره ای به نام لگومینوز را کشت می د و بر این باور بودند که با کشت آن باروری خاک افزایش پیدا می کند.

هدف

هدف از مصرف کودهای زیستی، تقویت حاصل خیزی و باروری خاک، و تأمین نیازهای غذایی سالم و غنی تر، برداشت بیشتر بدور از آلوده سازی زیست بوم است. افزایش محصول از نظر کمی وکیفی بدون اسیب رساندن به ا یستم مزرعه.

کاربرد

امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش، نگرانی در مورد آینده تأمین غذا برای مردم مطرح گردیده است. آلودگی های آب، خاک، هوا و فرسایش خاک، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردید تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم. پس برای تولید محصولات سالم و پاک و در نتیجه انسان هایی سالم و با نشاط، هیچ راهی جز کشاورزی زیستی نداریم، کشاورزی زیستی و دامی. استفاده از فراورده های گیاهی زیستی رابطه تنگاتنگ با تندرستی افراد جامعه دارد.

با توجه به تقاضای روزافزون برای مصرف فراورده های کشاورزی زیستی، که بنمایه آن بر مدیریت درست خاک و محیط رشد گیاه و درخت بنیان است، به گونه ای عمل می شود که در تغذیه گیاهان و درختان، تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاک به هم نخورد و در هنگام رشد نیز، نیازی به استفاده از سموم و آفت کش ها نباشد. و در تغذیه خاک کشاورزی، به جای استفاده از کود شیمیایی ار کودهای طبیعی نظیر خاک برگ، جلبک و کودهای حیوانی و بیولوژیکی استفاده شود. در صورت نیاز به مبارزه با آفت ها نیز به جای کاربرد سموم و آفت کش های شیمیایی، از شیوه های زیستی همچون ریزاندامگان کارآ، کفشدوزک، زنبورها و باکتری ها و یا از ارقام مقاوم به آفت ها در کشت و زرع، بهره برداری می شود و در این نوع کشاورزی از دانه های اصلاح شده ژنتیکی و در معرض تابش پرتو قرار گرفته استفاده نمی شود.

از اینسو، محصول نهایی که به دست مصرف کننده می رسد بدور از باقیمانده های سمی و شیمیایی و ماده نگه دارنده خواهد بود. از سوی دیگر، فراورده های خوراکی با کیفیت، که محصول کودهای زیستی است نه تنها باعث رضایت مصرف کنندگان می شود بلکه تأمین و تضمین سلامت جسمی آنان را نیز در پی دارد.

مزایای استفاده

- افزایش میزان مواد غذایی و مواد آلی خاک

- کاهش نیاز به مصرف کود های شیمیایی

- افزایش قدرت جذب مواد غذایی توسط گیاهان

- جلوگیری از فرسایش خاک

- گوگرد موجود در کود سبب اصلاح شوری خاک می شود

دسته بندی

دسته بندی با توجه به نوع میکروارگانیسم ها کودهای زیستی:

۱- ریزاندامگان کارآ (میکروارگانیسم های سودمند em)

۲- کودهای زیستی باکتریایی (ریزوبیوم- ازتوباکتر- آزوسپریلیوم-…)

۳- کودهای زیستی قارچی (میکوریزا)

۴- کودهای زیستی جلبکی (جلبک های سبز- آبی و آزولا)

۵- کودهای زیستی اکتینومیست ها (فرانکیا)

چرا از فراورده های زیستی استفاده می کنیم؟

خوراک زیستی به خورراکهایی گفته می شود که بدون استفاده از کودهای شیمیایی، آفت کش ها و علف کش های و دگرگونی های ژنتیک تولید شده باشند. نیاز به غذای زیستی (غذای عاری از ترکیبات شیمیایی و فرایند شده بدون افزودنی ها) فاقد سموم دفع آفات به سرعت رو به افزایش است. این سموم برای کشتن ارگانیسم ها طراحی می شوند و بنابراین یک خطر جدی برای سلامت انسان محسوب می شود. طبق اعلام انستیتوی ملی سرطان ۳۰ درصد ه کش ها، ۶۰ درصد علف کش ها و ۹۰ درصد قارچ ها سرطان زا هستند. و این تنها یکی از اثرات جانبی منفی است. این مواد شیمیایی می توانند به سیستم عصبی و هورمونی آسیب برسانند. ک ن بیش از بزرگسالان در برابر سموم کشاورزی آسیب پذیرند. در واقع آن ها نسبت به اندام کوچکشان در معرض درصد بالاتری از این مواد قرار دارند.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده در ایران سرانه مصرف سم در محصولات کشاورزی به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم و همچنین میزان مصرف کود شیمیایی از ۵/۲ به ۵/۳ میلیون تن در ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. در کشاورزی رایج از بیش از ۳۰۰ نوع ترکیب شیمیایی خطرناک نظیر آفت کش ها، علف کش ها و کودهای شیمیایی به منظور کنترل آفات و ات و بارورسازی خاک استفاده می گردد که بازمانده های این مواد علاوه بر آلوده آب های زیرزمینی و هوا، جذب گیاهان و درختان شده و بخشی از آن در محصولات کشاورزی به عنوان نمونه میوه ها و سبزی ها رسوب کرده و در طی مصرف به بدن انسان منتقل خواهد کرد.

طبق اطلاعات کمیته محصولات زیستی، کل سطح کشت محصولاتی که در ایران بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی تولید شده اند، حدود ۲۳۹ هزار و ۳۶۴ تار که شامل ۱۲۵ هزار و ۸۰۲ تار محصولات باغی و ۱۱۳ هزار و ۶۵۹ تار محصولات زراعی است و به طورکلی میزان سطح کشت محصولات کشاورزی و باغی که تولید آن ها بدون استفاده از کود و سم انجام می گیرد، به ترتیب یک و ۲/۷ درصد از کل سطوح زیر کشت محصولات زراعی و باغی ایران را تشکیل می دهد.

با توجه به اینکه ۲/۱ درصد اراضی کشاورزی جهان در ایران قرار دارد و فقط ۳/۰ درصد سموم مصرفی جهان در ایران مصرف می شود در وضعیت بهتری نسبت به میانگین جهان قرار دارد، بنابراین توصیه می شود برای پایه گذاری سیستم کشاورزی زیستی در ایران همزمان با توسعه تولید این محصولات در مورد ایجاد زمینه های عرضه مطمئن در شبکه توزیع نیز برنامه ریزی لازم صورت گیرد زیرا اقتصادی کشاورزی زیستی برای توسعه و گسترش آن ضروری است.

2.

کود شیمیایی

کودهای شیمیایی موادی هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه می باشند.

تاریخچه

تولید این نوع کودها، در کشاورزی و ازدیاد تولید محصولات زراعی انقل را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که علاوه بر این که این کودها باعث ازدیاد محصول می گردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و ا یستم وارد می نمایند.

3.

کود حیوانی هرگونه مواد طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می کنند. برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود.

کود حیوانی در حقیقت از فضولات حیوانات تهیه می شود که بیشتر از کود و و اسب و یا مرغ تشکیل می شود . کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مود آلی و غذایی باقی مانده که برای غنای خاک بسیار مفید می باشد در طول تاریخ همواره مورد توجه کشاورزان بوده است .

کود انسانی نیز در رده کودهای حیوانی به حساب می آید. در بعضی کشورها از جمله ایران از مدفوع انسانی به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده می شود.

4.در کشاورزی، کود سبز (به انگلیسی: green manure) به گیاهانی گفته می شود که قبلاً ریشه کن شده اند و اغلب از قبل در زیر خاک قرار داده شده اند. این گیاهان در حال مرگ از نوع گیاهان پوششی هستند که عمدتاً برای اضافه مواد مغذی و مواد آلی به خاک پرورش داده می شوند. نوعاً، یک گیاه که به عنوان کود سبز استفاده می شود برای مدت خاصی پرورش داده می شود و سپس در حالی که سبز است یا کمی بعد از گل دادن، شخم زده و با خاک ادغام می گردد. محصولات کود سبز عموماً با کشاورزی آلی مرتبط هستند و برای سیستم های کشت سالان که قرار است پایدار باشند، ضروری به حساب می آیند.

برچسب ها : انواع کود - کودهای ,زیستی ,کشاورزی ,استفاده ,مواد ,شیمیایی ,کودهای زیستی ,کودهای شیمیایی ,کشاورزی زیستی ,مصرف کودهای ,بدون استفاده ,تأمین نیازهای غذایی ,مص
انواع کود کودهای ,زیستی ,کشاورزی ,استفاده ,مواد ,شیمیایی ,کودهای زیستی ,کودهای شیمیایی ,کشاورزی زیستی ,مصرف کودهای ,بدون استفاده ,تأمین نیازهای غذایی ,مص
عنوان وبلاگ : ورمی کمپوست آدان
منبع :
روش های جدا سازی کرم
بستر های تولید ورمی کمپوست پس از اتمام مدت تولید و رسیده شدن بستر و یا به اصطلاح ورمی کمپوست شدن کامل بستر میبایست وارد چرخه برداشت گردد. در این خصوص کرم های داخل بستر میبایست به روشهای مختلف جداسازی گردیده و کود خالص جهت مرحله سرند و بسته بندی و ... آماده شود. کرم ها را نیز برای تزریق به بسترهای جدید و یا فروش و ... می بایست خالص سازی نمود. روشهای مختلفی برای جداسازی کرم ها از کود وجود دارد که هر روش محاسن و معایب خاص خود را داشته و تولیدکنندگان متناسب با امکانات خود می بایست از این روشها بهره به گیرند.

۹ روش برای جداسازی کرم ها از کود وجود دارد که دو مورد آن توسط اینجانب در حال آزمایش می باشد و در مقیاس کوچک جواب می دهد و ۷ مورد آن قابل استفاده در هر حجمی می باشد که به ترتیب بهترین روش به شرح زیر اشاره می شود:

۱- روش مهاجرت ۲- روش غذا دادن ۳- روش لایه برداری ۴- روش تابانیدن نور ۵- روش سرند ۶- روش شیمیایی ۷- روش برق دادن ۸- روش خفه کرم ها (آزمایشی و در حد بسترهای کم حجم) ۹- روش سنگین نمودن یا فشار به بستر (آزمایشی و در حد بسترهای کم )

برچسب ها : روش های جدا سازی کرم - بستر ,بسترهای ,جداسازی ,وجود دارد ,برای جداسازی ,بستر میبایست ,ورمی کمپوست
روش های جدا سازی کرم بستر ,بسترهای ,جداسازی ,وجود دارد ,برای جداسازی ,بستر میبایست ,ورمی کمپوست
عنوان وبلاگ : ورمی کمپوست آدان
منبع :
ورمی کمپوست

ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست، عبارت است از کود آلی بیولوژیک که دراثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه هایی از کرم های خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل می شود. این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش (مو )، ویتامین ها و آنزیم ها شده که در نهایت به عنوان یک کود آلی غنی شده و بسیار مفید برای ساختمان و بهبود عناصر غذایی خاک، تولید و مورد مصرف واقع می گردد. بنابراین، ورمی کمپوست عبارت است از فضولات کرم به همراه درصدی از مواد آلی و غذایی بستر و لاشه کرم ها.

برتری ورمی کمپوست به کمپوست معمولی

ورمی کامپوست ماده ای شبیه به پیت است که به خوبی تغییر فرم یافته و ساختار ,تخلخل,تهویه و ز شی و ظرفیت نگهداری رطوبت ان در حد عالی می باشد.تولید ورمی کامپوست تعداد ریز موجودات بیماری زای گیاهی را به شدت کاهش داده و بنابراین از این نظر برتری نسبی به کمپوست معمولی دارد.همچنین معدنی شدن نیتروژن در فرایند ورمی کمپوست سریع تر کمپوست می باشد.

کود تولیدی در این روش,فاقد بوی نامطبوع و فعالیت ات مزاحم میباشد.

گونه های مختلف کرم . کرم های خاکی ، بی مهرگان موجود در خاک هستند که همراه با ریز موجودات دیگر خاک خدمات کلی چون تجزیه بقایای آلی را بر عهده دارند و در نتیجه در سیستم طبیعی نقش تامین کنندگان مواد غذایی را بر عهده دارند . عمل کرم های خاکی در جهت تشکیل ، توسعه و نگهداری خاک حتی از زمان داروین تا قرن 19 قرن اخیر ناشناخته بود ، ولی ورمی تکنولوژی ( صنعت تولید و پرورش کرم ) تا اواسط قرن بیستم ناشناخته بود . کشورهای متعددی که این این صنعت را شناخته و با آن سروکار دارند ؛ ایالات متحده ، مکزیک ، آلمان ، ایتالیا ، هلند ، سوئیس ، اتریش ، ژاپن ، فیلیپین و تایلند می باشند .

کرم های خاکی = منبع تجزیه مواد

ابتدا چار داروین ( 1881 ) بر روی نقش کرم های خاکی در تجزیه اجساد جانوران و بقایای گیاهان در خاک مطالعه نمود به طور کلی در حدود 2700 گونه مختلف از کرم های خاکی وجود دارند که بسته به موضوع کار و هدف، گونه انتخ متفاوت خواهد بود.

مرفولوژی کرم های خاکی

کرم های خاکی دارای بدنی کشیده بند بند فاقد استخوان دارای کوتیکول حامل تارها و دستگاه گوارش لوله مانند که به مجرای دفعی ختم می شود هستند.

این جانور اغلب دو یا هرمافرودیت هستند و هنگام بلوغ بر روی اپیدرم آنها یک منطقه متورم ظاهر می شود که آن را کمربند گویند این قسمت پیله ای ترشح می کند که تخمها را در بر می گیرد.

کرم های خاکی فاقد مرحله مشخص لاروی بوده و نوزدان آنها پس از وج از تخم و پیله رفته رفته بالغ می شوند.

مناسب ترین گونه کرم خاکی برای تولید ورمی کمپوست

ولی مناسب ترین گونه برای تولید ورمی کمپوست،eisenia foetida بوده این گونه که به رنگ قهوه ای مایل به قرمز و کوچکتر از کرم های خاکی معمولی می باشد. کرم ها جزو جانوران هرمافرودیت می باشند، یعنی هر کرم اندام های نر و مادگی را توامان دارد، ولی نهایتا کرم با اتصال به ( ellum) جفت دیگر از طریق دو کلیتلوم

و تبادل اسپرم عمل جفت گیری را انجام می دهد.

سپس هر کرم یک کیسه تخم ریزی در کلیتلوم خود تشکیل می دهد. (کلیتلوم قسمتی برجسته در تنه کرم است و در بند های نزدیک سر یک کرم بالغ قرار دارد). کیسه های تخم ریزی یا همان کو ها به رنگ زرد کهربایی بوده و در داخل آن حدود 7-3 نوزاد لارو وجود دارد.
بنابراین افزایش تعداد کرم ها در هر نسل به صورت تصاعد نسبتا هندسی، خواهد بود. وزن هر کرم بالغ بین 5/0 تا 1 گرم بوده و در هر کیلوگرم حدود 1000 تا 2000 نخ کرم وجود دارد. فاصله بین دو نسل (از تخم تا تخم) در شرایط نرمال حدود 3 ماه بوده و عمر کرم ها بین یک تا دو سال متغیر است.

کادیلاک کرم ها

گونه ایزینیا فتیدا که به آن کرم کودساز و کادیلاک کرم ها نیز گفته می شود، از بستری که شامل مواد نیمه پوسیده مانند کود ی، کود اسبی (کودها باید خشک باشند)، کاه و کلش غلات و برخی زایدات و بقایای گیاهی می باشد، تغذیه می کند. در داخل این بستر اصلی می توان مواد تازه ای چون زایدات سبزیجات و میوه جات، مواد آلی و قابل تجزیه زباله های خانگی، پسماندهای کارخانجات غذایی و حتی لجن و فاضلاب (به جز فاضلاب صنعتی)، اضافه نمود. رطوبت مطلوب بستر، هوادهی، تغذیه و جلوگیری از سفت شدن بستر و نگهداری ph در حد 8-7 از نکات کلیدی در تولید ورمی کمپوست می باشد.

تغذیه خوراک کرم

همه نوع زباله تر شهری و فضولات حیوانی بجز مواد سنگی، شیشه‏ای، پلاستیکی، ف ی و گوشتی خام و چربی، غذای این کرم می‏باشد. به همین دلیل اسم دیگر این کرم، کرم ‏خوار است

به عنوان مثال:

. در ایران هر شهروند ایرانی روزی 700 گرم و هر روستایی روزی 300 گرم زباله خانگی تولید می‏کند که 70 درصد آن خوراک این کرم می‏باشد. و هر روستایی روزی 400 گرم فضولات حیوانی تولید می‏کند که 100 درصد آن خوراک این کرم می‏باشد. این کرم حداقل معادل وزن خود در روز غذا می‏خورد و 60 تا 90 درصد آن به کود تبدیل می‏شود و مابقی غذای خورده شده برای تکثیر و افزایش وزن و تعداد کرم مصرف می‏شود

زیستگاه اصلی:

کرم ها قادر به تحمل دما و یا گرمای زیاد و یا کم نیستند، بطوریکه در سرمای زیر نقطه یخبندان در طی چند ساعت همگی آنها از بین می روند. همینطور بیشتر آنها در صورتیکه حرارت محیط بمدت چند روز به بیش از 25 درجه سانتی گراد برسد قادر به ادامه زندگی نخواهند بود و معمولاً برای مقابله با حرارت های نامتناسب به دالان های زیر زمینی خود پناه می برند.

شرایط آب و هوایی فصول مختلف در واکنش عمودی و افقی کرم های خاکی دخ مستقیم داشته و نه تنها در یک دوره سالیانه بلکه در طول شبانه روز نیز تعداد فعالیت و حرکت عمودی و افقی آنها اختلافات زیادی از خود نشان می دهند. به طوری که در طول شبانه روز هنگام طلوع و غروب آفتاب فعالیت کرم ها در سطح خاک بیشتر می شود و به همین ترتیب در فصولی که آب و هوا تعادل بیشتری دارند، تعداد و جمعیت کرم های خاکی در سطح افزایش یافته و در مقابل در فصولی که شرایط نامناسب می شود این جانوران دوره های س اختیاری برای خود انتخاب می کنند(نمودار اقلیمی).

همانطور که در نمودار مشخص شده است در ماه های دی و بهمن و ماه های تیر تا شهریور کرم ها عمق بیشتری را برای زندگی خود انتخاب می نمایند.

مصارف کرم:در سایر کشورها از این کرم بدلیل داشتن پروتئین 70 درصدی در موارد زیر استفاده می‏شود:

1. مصرف پروتئینی انسانی:در سایر کشورها از جمله در کشور غذای مصرفی مردم است همانند انواع کنسرو جهت سالاد، غذاهای پختنی، انواع نوشیدنی و ... به عنوان مثال از گرانترین غذاهای فروشگاه های زنجیره‏ای مک دونالد می باشد، با توجه به فرهنگ ما استفاده از آن هدف نمی‏باشد. (خود کرم به عنوان پروتئین)

2. مصرف پروتئینی حیوانی:با توجه به ازدیاد جمعیت و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم، تولید و پرورش دام، طیور و آبزیان، نقش اساسی در تامین نیازهای مردم و تقویت بنیه اقتصادی روستاییان و کشاورزان را دارد.در این میان تغذیه دام، طیور و آبزیان با کرم خاکی به عنوان ماده غذایی دارای پروتئین زیاد باعث افزایش کیفیت محصولات شده و نیاز کشور به واردات محصولاتی چون دان مرغ، انواع مکمل های غذایی دام و آرد ماهی را کاهش می دهد. از این گونه برای اولین بار در قرن 18میلادی برای تغذیه دام و طیور استفاده شد.امروزه در تغذیه مرحله لاروی آبزیان، تمایل به استفاده از غذای زنده وجود دارد، زیرا در بسیاری از موارد، دانش بشری هنوز قادر به تامین کلیه نیازهای غذایی لارو نبوده و پوشش این نیاز با غذای زنده راه حل مطلوب و مطمئنی است.مهمترین غذای زنده مصرفی کرم خاکی است که درصد پروتئین آن بیش از سایر گونه هاست و علاوه بر آن دارای امگا3 نیز می باشد.استفاده از این گونه به جای محصولات جانبی علاوه بر افزایش درصد رشد و کیفیت گوشت، از نظر اقتصادی نیز به صرفه تر است و تولید آن نیاز کشور به واردات محصولات فوق را که از زمان هجوم شانه دار ژله ای به دریای خزر و کاهش کیلکا به عنوان ماده اصلی آرد ماهی و افزایش قیمت آرد ماهی و واردات آن را به همراه داشته است، کاهش می دهد.

3. به عنوان مواد اولیه در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی:همانطور که قبلا هم گفته شد این کرم به دلیل داشتن پروتئین و امگا3 فراوان به عنوان یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.در سال 1985 شرکت dove برای اولین بار استفاده از این کرم را در محصولات خود آغاز نمود و اولین سری محصولات خود با عنوان جوان کنند گان پوست در سال 1987 به بازار عرضه نمود، اما هم اکنون بیشتر شرکتهای پیشتاز در این صنعت با تولید انواع شامپو، صابون، کرم، انواع پودرهای روشن کننده و تقویتی و ... استمرار به تولید با این کرم را در دستور کار خود قرار داده اند. در این بین می توان به محصول شرکتface-lift با نام تجاری g2g اشاره نمود که یکی از گران قیمت ترین محصولات آرایشی جهان می باشد.

4. به عنوان مواد اولیه در تولید دارو:از جمله یکی از مهمترین مصارف جدید این کرم که به کمک صنعت داروسازی و پزشکی آمده تولید محصولات دارویی و پزشکی می باشد، که داروهای مکمل غذایی، انواع آرامش بخش ها، داروهای ضد سرطان را شامل می شود.

فضولات کرم:این کرم، در روز بیش از وزن خود غذا می‏خورد و 60 تا 90 درصد آن را به فضولاتی به نام کود کرمی کمپوست تبدیل می‏کند و این کود دارای حداقل 5 خاصیت زیر است:

1. بی بو است.

2. مانع از ایجاد علف هرز می‏شود.

3. استفاده از این نوع کود، کیفیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی عملاً حدود 50 درصد و کمیت (تعداد در واحد سطح) آنها را نیز چیزی در حدود 20 تا 70 درصد افزایش می‏دهد، و به علاوه مشکلات مربوط به باقی ماندن کود شیمیایی در مواد غذایی را ندارد. با توجه به تولید حدود 100 میلیون تن تولیدات کشاورزی در سال 1386، معادل 20 میلیون تن افزایش محصول بدون هزینه در پی خواهد داشت.

4. بدلیل خاصیت اسفنجی کود تولید شده در نگهداشت آب و آزاد سازی تدریجی آب موجود، از این کود به همراه فنّاوری خاص، اقدام به بارور نمودن و حاصلخیزی زمین‏های شوره‏زار، شیمیایی شده، کوهپایه و غیرقابل کشت می‏شود

5. از همه مهمتر، بدلیل فقدان هر نوع مواد شیمیایی، محصول کشاورزی تولیدی با استفاده از این کود، ارگانیک است و قیمت محصول کشاورزی ارگانیک در سطح جهانی، بین 2 تا 5 برابر قیمت محصول کشاورزی عادی است. این صنعت با توجه به اینکه در حفظ و استفاده بهینه از محیط زیست و کاهش هزینه های حمل و نقل و دفع زباله ها و فضولات نقش قابل توجهی دارد می تواند در پیشرفت اقتصاد و توسعه پایدار کشور بسیار مفید باشد. در حال حاضر کشورهای کانادا، ایتالیا، ژاپن، فیلیپین، و هند کارخانه های زیادی را در زمینه این صنعت و مخصوصا سامانه های بازیافت در ابعاد وسیع به اجرا درآورده اند و از منافع آن بهره مند شده­اند. این صنعت در زمینه کشاورزی، باغداری و تولید چای کمپوست کاربردهای فراوانی دارد. هرکشور سالانه میلیون­ها تن زباله تولید می­کند که منبع بسیار با ارزشی برای تولید ورمی کمپوست و خلق ارزش است.

به عنوان مثال هند سالانه 25 میلیون تن زباله تولید می کند که درصد قابل توجهی از آن به کود ورمی کمپوست تبدیل می شود. هم اکنون در کانادا هر هفته 75 تن زباله توسط ورمی کمپوست بازیافت می شود. شرکت american earthworm company در سال 1978 اولین کارخانه خود را با ظرفیت 500 تن در ماه راه اندازی کرد و شرکت aoka sangyo co. ltd در ژاپن نیز سه کارخانه 1000 تن در سال دارد که ضایعات صنایع غذایی را به ورمی کمپوست تبدیل می نماید. در حال حاضر 3000 کارخانه ورمی کمپوست در ژاپن وجود دارد که هر یک ظرفیت 5 تا 50 تن در ماه دارند. اکنون نوبت ایران است تا وارد صنعت ورمی کمپوست و فنّاوری های تجاری آن شود.

تغذیه خوراک کرم:همه نوع زباله تر شهری و فضولات حیوانی بجز مواد سنگی، شیشه‏ای، پلاستیکی، ف ی و گوشتی خام و چربی، غذای این کرم می‏باشد. به همین دلیل اسم دیگر این کرم، کرم ‏خوار است. در ایران هر شهروند ایرانی روزی 700 گرم و هر روستایی روزی 300 گرم زباله خانگی تولید می‏کند که 70 درصد آن خوراک این کرم می‏باشد. و هر روستایی روزی 400 گرم فضولات حیوانی تولید می‏کند که 100 درصد آن خوراک این کرم می‏باشد. این کرم حداقل معادل وزن خود در روز غذا می‏خورد و 60 تا 90 درصد آن به کود تبدیل می‏شود و مابقی غذای خورده شده برای تکثیر و افزایش وزن و تعداد کرم مصرف می‏شود.


توجیح فنی و اقتصادی و بهداشتی طرح مذکور

1-1- درصورت اجرای طرح ساماندهی و کنترل مشاغل پر زباله ویژه پسماندهای آلی هر شهر در مرحله اول به میزان روزانه 30تن مواد آلی دارای 80 درصد رطوبت که نقش عمده ای در تولید شیرابه را دارد در محل دفن تخلیه نمی کنند که این موضوع مزایای زیر را دارد.

الف- کاهش حجم زباله

ب- کاهش تولید شیرابه

پ – کاهش گازهای ناشی از تخمیر بی هوازی

ت- کاهش هزینه های دفن

ث – حذف مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از تخلیه شیرابه در معابر

ج – کاهش امکان استفاده دام در محل دفن زباله

چ – بازگشت صحیح و کاملا بهداشتی مواد آلی به چرخه مصرف در صنعت کشاورزی

دیگر مصارف کرم

در سایر کشورها از این کرم بدلیل داشتن پروتئین 70 درصدی و امگا3 در موارد زیر استفاده می‏شود

1-مصرف پروتئینی انسانی:در سایر کشورها از جمله در کشور غذای مصرفی مردم است همانند انواع کنسرو جهت سالاد، غذاهای پختنی، انواع نوشیدنی و ... به عنوان مثال از گرانترین غذاهای فروشگاه های زنجیره‏ای مک دونالد می باشد

بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیای میانه از گونه ای کرم خاکی در رژیم غذایی خود بهره می برند

همچنین در کشور ژاپن از کرم خاکی برای ساخت مشروب استفاده می کنند..

2-مصرف پروتئینی حیوانی:با توجه به ازدیاد جمعیت و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم، تولید و پرورش دام، طیور و آبزیان، نقش اساسی در تامین نیازهای مردم و تقویت بنیه اقتصادی روستاییان و کشاورزان را دارد.در این میان تغذیه دام، طیور و آبزیان با کرم خاکی به عنوان ماده غذایی دارای پروتئین زیاد باعث افزایش کیفیت محصولات شده و نیاز کشور به واردات محصولاتی چون دان مرغ، انواع مکمل های غذایی دام و آرد ماهی را کاهش می دهد. از این گونه برای اولین بار در قرن 18میلادی برای تغذیه دام و طیور استفاده شد.

.3-به عنوان مواد اولیه در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی:همانطور که قبلا هم گفته شد این کرم به دلیل داشتن پروتئین و امگا3 فراوان به عنوان یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده doveمحصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.در سال 1985 شرکت برای اولین بار استفاده از این کرم را در محصولات خود آغاز نمود و اولین سری محصولات خود با عنوان جوان کنند گان پوست در سال 1987 به بازار عرضه نمود، اما هم اکنون بیشتر شرکتهای پیشتاز در این صنعت با تولید انواع شامپو، صابون، کرم، انواع پودرهای روشن کننده و تقویتی و ... استمرار به تولید با این کرم را در دستور کار خود قرار داده اند. در این بین می توان به محصول

اشاره کرد. gc-2 با نام تجاری face- lift شرکت .

4-تولید محصولات دارویی:کرم خاکی از جنبه ی عملکرد پروتئین و درمان آبله,بیماری های دندان,رماتیسم,زردی,سنگ مثانه,وتسهیل زایمان,افزایش میل و درمان مارگزیدگی اهمیت دارد.بافت کرم خاکی همچنین به عنوان تب بر برای پائین نگه داشتن دمای بدن به کار می رود.در ژاپن 4 نوع از داروهای بدست آمده از کرم خاکی که کاملا شناخته شدهاند عبارتند از:

.(antidote,antipyretics,antibiosis,aphrodisiac)

برچسب ها : ورمی کمپوست - تولید ,مواد ,خاکی ,استفاده ,ورمی ,محصولات ,ورمی کمپوست ,عنوان مثال ,داشتن پروتئین ,فضولات حیوانی ,روستایی روزی ,مرغ، انواع مکمل های ,انواع مکمل
ورمی کمپوست تولید ,مواد ,خاکی ,استفاده ,ورمی ,محصولات ,ورمی کمپوست ,عنوان مثال ,داشتن پروتئین ,فضولات حیوانی ,روستایی روزی ,مرغ، انواع مکمل های ,انواع مکمل
عنوان وبلاگ : ورمی کمپوست آدان
منبع :
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.232 seconds
RSS