دگتر شریعتی

شریعتی در ص ۴۶۲ در توضیح ایمان پدران رسول گرامی (ص) این گونه توضیح می دهد:

ابراهیم، بت شکن تاریخ بشر، تربیت یافته ی آذر، بت تراش جامعه خویش، است… محمد در دامان بت پرستی رشد می کند. درست است که مورخین همه می کوشند تا دامان عبدالمطلب و ابوطالب را از شرک پاک سازند و این یک تمایل عمومی است که انسان دوست دارد قهرمان گرامی و مورد احترامش از خاندانی پاک، شریف و محترم باشد. همه قهرمانان ملی و اساطیری یا از خدایانند یا لااقل از خاندان امرا و قهرمانان، و این بصورت یک اصل کلّی در تراژدی و حماسه در آمده است.

عبد المطلب هر چند مردی است مهربان، محترم و شریف ولی نمی توان انکار کرد که دار کعبه و ساقی بت پرستان و پاسدار و متولی رسمی بتخانه است و محمد که باید بزودی این بتها را یکایک فرو ریزد در خانه ی وی بزرگ می شود.

برای مطالعه بقیه مطلب به « ادامه مطلب» رجوع کنید:

ادامه مطلب