صغر محمدی مدیرکل اسبق خاورمیانه و شمال آفریقای وزارتخارجه در یادداشتی به انتقاد از گروههای محدود کننده امنیت کشور پرداخت. 

امنیت کشور را نمی توان به دیگران اجاره داداصغر محمدی مدیرکل اسبق خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه در یادداشت منتشر شده در ماهنامه مسیر، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار معظم انقلاب، به انتقاد از افراد و گروه هایی پرداخت که در تلاش هستند تا عناصر امنیت کشور را محدود کنند.

 متن این یادداشت به شرح زیر است:

آیا ارزی ما از شرایط کنونی جهان این است که ایران می تواند برای تأمین امنیت خویش، به قدرت های خارجی تکیه کند؟ حتی اگر بخواهیم، آیا ژئوپلیتیک ایران چنین اجازه ای را به ما می دهد؟