دریافت فایل مکتوب جلسه 23 آذر 96


عنوان: مکتوب جلسات طب سنتی ی قم، 23/ 9/ 96
حجم: 62.3 کیلوبایت
توضیحات: تقریر جلسات طب سنتی ی قم، مسجد عبداللهی، برزگر، بحث ماساژ، تاریخ پنج شنبه 23/ 9 / 96 مقرر: عابدی