زبان فارسی از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد «فارسی» و «پارسی» به اینجا تغییر مسیر دارند. برای دیگر کاربردهای این دو، فارسی (ابهام ز ... ) و پارسی (ابهام ز ... ) را ببینید. فارسی گویشگاه ها: به طور بومی در ایران، افغانستان، تاجی ... تان، جنوب ازب ... تان و بصورت محدودتر در بحرین، قزاقستان، پا ... تان، ترکمنستان. شمار گویشوران: حدود ۱۱۰ میلیون تن[۱][۲] خانواده: هندواروپاییزبان های هندوایرانیزبان های ایرانی زبان های ایرانی غربی زبان های ایرانی جنوب غربی فارسی زبان رسمی زبان رسمی در: ایران افغانستان تاجی ... تان مرجع رسمی: فرهنگستان زبان و ادب فارسی کد زبان iso 639-1: fa iso 639-2: per‏ (b) fas‏ (t) iso 639-3: either:fas – فارسیprs – فارسی افغانستانtgk – فارسی تاجیکیaiq – اویماقbhh – بخاراییdeh – دهواریdrw – دروازیhaz – هزار ... jpr – جیدیphv – پهلوانی یادداشت: این صفحه ممکن است دارای کدهای یونیکد باشد.
فارسی یا پارسی یکی از زبان های هندواروپایی در شاخهٔ زبان های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان،[۳] تاجی ... تان[۴]و ازب ... تان[۵] به آن سخن می گویند. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجی ... تان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان (در کنار پشتو) است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس، فارسی بود.[۶]
زبان فارسی را پارسی نیز می گویند. زبان فارسی در افغانستان به طور رسمی دری و در تاجی ... تان تاجیکی خوانده شده است.[۷]
در سال ۱۸۷۲ در نشست ادیبان و زبان شناسان اروپایی در برلین، زبان های یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبان های کلاسیک جهانبرگزیده شدند. بر پایهٔ تعریف، زبانی کلاسیک به شمار می آید که یکم، باستانی باشد، دوم، ادبیات غنی داشته باشد و سوم در آ ... ین هزاره عمر خود تغییرات اندکی کرده باشد.[۸]
فارسی از نظر شمار و تنوع ضرب المثل ها در میان سه زبان اول جهان است.[۹] دامنه واژگان و تنوع واژه ها در فارسی هم چنین بسیار بزرگ و پرمایه است و یکی از غنی ترین زبان های جهان از نظر واژه ها و دایره لغات به شمار می آید. در کمتر زبانی فرهنگ لغاتی چون دهخدا (در ۱۸ جلد) و یا فرهنگ معین (در ۶ جلد) دیده می شود.[۱۰]
زبان فارسی از زبان قدیمی تر فارسی میانه (یا پهلوی) و آن نیز خود از فارسی باستان نشأت گرفته است. این دو زبان قدیمی تر برخاسته از ناحیه تاریخی پارس در حدود استان امروزی فارس در جنوب ایران هستند. فارسی میانه به عنوان گویش رسمی در زمان ساسانیان در دیگر سرزمین های ایرانی گسترش زیادی یافت به طوری که در ... اسان بزرگ جایگزین زبان های پارتی و بلخی شد و بخش های بزر ... از خوارزمی زبانان و سغدی زباناننیز فارسی زبان شدند.[۱۱] گویشی از فارسی میانه که بعدها فارسی دری نام گرفت پس از ... به عنوان گویش استاندارد نوشتاری در ... اسانشکل گرفت و این بار با گسترش به سوی غرب به ناحیه پارس و دیگر نقاط ایران بازگشت.
براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ دربارهٔ ترکیب قومی ملّت ایران، جمعیت فارس ها حدود ۷۳ تا ۷۵ درصد جمعیت ایران است. آمار سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان می دهد که ۸۲ تا ۸۳ درصد مردم فارسی صحبت می کنند و ۸۶ درصد از آنها فقط فارسی را می فهمند.[۱۲] فارسی زبان نخست ۲۰ میلیون تن در افغانستان، ۵ میلیون تن در تاجی ... تان،[۱۳] و در ازب ... تان حدود ۷ میلیون است.[۱۴][۱۵] زبان فارسی گویش ورانی نیز در هند و پا ... تان دارد (نگاه: زبان فارسی در شبه قاره هندوستان). با توجه به رسمی بودن زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجی ... تان و تسلط گویشوران سایر زبان ها بدان به عنوان زبان دوم روی هم رفته می توان شمار فارسی گویان جهان را حدود ۱۱۰ میلیون تن برآورد کرد.[۱] زبان فارسی دوازدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب و بالاتر از عربی و سایر زبان های خاورمیانه است.[۱۶]
محتویات [نهفتن] ۱پیشینهٔ نام ۲جایگاه زبان فارسی ۳پیشینهٔ زبان فارسی ۳.۱زبان فارسی در دوران باستان ۳.۲زبان فارسی در دوره میانه ۳.۳فارسی نو ۴فارسی نوین ۵خط فارسی ۶واژه های بیگانه در فارسی ۷زبان علمی فارسی ۸توصیف زبان شناختی زبان فارسی ۸.۱فعل ۸.۱.۱فعل ساده ۸.۲ساختمان واژه ۹واج شناسی و آواشناسی ۹.۱همخوان های فارسی ۱۰زبان فارسی و خانواده زبان های هندواروپایی ۱۱جستارهای وابسته ۱۲پانویس ۱۳منابع ۱۴پیوند به بیرون
پیشینهٔ نام[ویرایش] نمودار رابطهٔ زبان فارسی و زبان های هندواروپایی[۱۷]
زبان پارسی نو، در طول تاریخ و در پهنه های مختلف جغرافیایی، نام های متفاوتی داشته و دارد. این زبان به صورت رسمی در ایران به نام «پارسی» و «فارسی»، در افغانستان به نام های پارسی و دری، در تاجی ... تان به نام تاجیکی، و در ازب ... تان به نام «فارسی» مشهور است، اگرچه مردم فارسی زبان افغانستان همچنان زبان خود را «پارسی» می نامند.[۱۸] زبان فارسی در بحرین نیز نام «عجمی» دارد. در ترکیهٔ عثمانی، که زبان پارسی جایگاه ادبی داشت، نام «پارسی» برای آن به کار می رفت. در هند نیز به این به زبان، «فارسی» می گویند. در کشور ایران نیز نام این زبان در سراسر کشور «فارسی» است.[۱۹]
فارسی زبانان در گذشته واژگان دری و پارسی را نیز برای این زبان به کار می بردند، و واژهٔ «فارسی» در حقیقت معرّبِ «پارسی» است. برخی زبان شناسان، یکی از موارد تحول «پ» آریایی را تبدیل آن به «ف» می دانند.[۲۰] در دبیرهٔ پهلوی برای واج های «پ» و «ف» یک حرف به کار می رفته و بعضی از «پ» های پهلوی «ف» خوانده می شده اند.
نام زبان پارسی در زبان انگلیسی persian، در ژاپنی ペルシア語 و در آلمانی persische است. در زبان عربی کلاسیک، به ویژه در قرن های نخستِ دورهٔ ... ی، به زبان پارسی «لسان العجم» (زبان عجم)، و به ایرانیان «عجمی» و گاهی نیز «عجمو» می گفتند. به طور نمونه در تفسیر الضحاک آمده است منظور قرآن از «عجمی»، سلمان فارسی است. [۶] جایگاه زبان فارسی[ویرایش] رنگ ... مناطق رسمیت زبان فارسی و رنگ نارنجی سرزمین هایی که فارسی زبانان مهاجر در آن اسکان دارند.
زبان پارسی با اینکه یکی از ارکان اصلی هویت ایرانی است و به عنوان زبان ملی و رسمی ایران شناخته شده است، ولی هویتی بسیار فراتر از فلات ایران دارد.[۲۱][۲۲] و به همین دلیل عصر ارتباطات و د ... ده جهانی آنرا آسیب پذیر نمی کند.[۲۳] فارسی از حدود سال ۱۰۰۰ میلادی تا ۱۸۰۰، زبان میانجی بخش بزر ... از غرب و جنوب آسیا بود.[۲۴] به عنوان نمونه پیش از استعمار هند توسط انگلیس، در زمان حکومت گورکانیان در هند، که ادامه دهنده امپراتوری تیموریان در هند بودند، فارسی زبان رسمی این امپراتوری وسیع بود.[۲۵] یا نقل می کنند که وقتی که شاه اسماعیل صفوی در ابتدای یکی از جنگ های خود قطعه شعری به زبان ترکی آذربایجانی برای پادشاه عثمانی فرستاد، پادشاه عثمانی شعری فارسی را در جواب او، برای شاه اسماعیل پس فرستاد.[۲۶] زبان فارسی جدا از اینکه زبان اصلی و یا زبان دوم مردم سرزمین ایران با قومیت های مختلف بوده است، نفوذ بسیاری در کشورهای مجاور خود همچون هند و عثمانی داشته است؛ و در دوره امپراتوری گورکانیان زبان فارسی در هندوستان زبان رسمی اداری و نظامی بوده است و در کنار نفوذ زبان فارسی، نفوذ فرهنگ ایرانی هم در فرهنگ های دیگر دیده می شود و به طور مثال در امپراتوری گورکانیان در کنار دین ... ، فرهنگ ایرانی جزو سرلوحه های فرهن ... شان بوده است.[۲۷][۲۸]
گرچه فارسی اکنون زبان رسمی پا ... تان نیست، پیش از استعمار انگلیس و در زمان امپراتوری گورکانی (به فرمان اکبرشاه)، زبان رسمی و فرهن ... شبه قاره هند بوده است. زبان رسمی کنونی پا ... تان (اردو)، که « ... ی شده» ی زبان هندی است، بسیار تحت تأثیر فارسی بوده است و واژه های فارسی بسیاری دارد. به طوری که تمامی کلمات سرود ملی پا ... تان به جز یک حرف اضافه از کلمات مشترک با زبان فارسی تشکیل شده است.[۲۹] حتی برخی کلمات در زبان اردو، فارسی مانده اند، در حالی که در فارسی ایران، عربی آنها استفاده می شود. (نظیر «حمله انتحاری» که در اردو به آن، «خودکش حمله» گفته می شود)
این نفوذ فرهن ... تا به آن حد است که ریچارد نلسون فرای، ... بازنشسته ... هاروارد معتقد است که «... عربها دیگر نقش ایران و زبان فارسی را در شکل ... ری فرهنگ ... ی درک نمی کنند. شاید آنان آرزو دارند که گذشته را فراموش کنند، ولی با این کار آنها ریشه های معنوی، اخلاقی و فرهن ... خودشان را حذف می کنند.».[۳۰][۳۱]
در سال ۱۸۷۲ در نشست ادیبان و زبان شناسان اروپایی در برلین، زبان های یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبان های کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایهٔ تعریف، زبانی کلاسیک به شمار می آید که یکم، باستانی باشد، دوم، ادبیات غنی داشته باشد و سوم در آ ... ین هزاره عمر خود تغییرات اندکی کرده باشد.[۸]
زبان فارسی پس از عربی زبان دوم ... است و امروزه هم گروندگان به ... در چین و دیگر نقاط آسیا فارسی را به عنوان زبان دوم متون ... ی پس از عربی می آموزند.[۳۲] برای گروندگان به بهاییت در سطح جهان، زبان فارسی زبان اول دینی آن ها است.
از زبان فارسی واژه های زیادی در دیگر زبان ها به وام گرفته شده است. شمار وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی ۸۱۱ واژه است.[۳۳] فارسی از نظر شمار و تنوع ضرب المثل ها در میان سه زبان اول جهان است.[۹] دامنه واژگان و تنوع واژه ها در فارسی هم چنین بسیار بزرگ و پرمایه است و یکی از غنی ترین زبان های جهان از نظر واژه ها و دایره لغات به شمار می آید. در کمتر زبانی فرهنگ لغاتی چون دهخدا (در ۱۸ جلد) و یا فرهنگ معین (در ۶ جلد) دیده می شود.[۱۰]
امروزه به جز صدها کانال رادیویی و تلویزیونی داخلی کشورهای فارسی زبان، بسیاری از رسانه های بزرگ جهان هم چون ، صدای ... ، یورونیوز، صدای آلمان (دویچه وله)، رادیو فرانسه، نشنال جیوگرفیک، صدای روسیه، رادیو ... و رادیو بین المللی چین،[۳۴] العربیه و غیره به زبان فارسی برنامه دارند.[۳۵] و ده ها کانال ... ای و اینترنتی به پخش برنامه به زبان فارسی مشغولند، و فارسی از زبان های قابل انتخاب در گوگل، جی میل و بسیاری از دیگر ابزارهای ارتباطی است. فارسی هم چنین جزو چند زبانی است که در بسیاری از ... های اصلی جهان به عنوان رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر ارائه می شود و بسیاری از ... ها نشریاتی به فارسی یا دربارهٔ زبان فارسی دارند. پیشینهٔ زبان فارسی[ویرایش]
زبان فارسی از شاخهٔ هندواروپایی زیرشاخهٔ هندوایرانی و دستهٔ زبان های ایرانی است. پیشینهٔ کهن زبان فارسی به ایران باستان بازمی گردد. روند تاریخی زبان فارسی را به سه دوره باستان، میانی و نو بخش می کنند. زبان فارسی امروزی ریشه در فارسی میانه دارد و فارسی میانه ریشه در فارسی باستان.[۳۶][۳۷][۳۸][۳۹] و فارسی تنها زبان ایرانی است که هر سه دوره تاریخی آن ثبت شده و از آنها نوشتارهایی به جا مانده است. خط پهلوی که پارسی میانه با آن نوشته می شد. صفحه نخست از کتاب یادگار بزرگمهر. واژه ایرانشهر، نام رایج برای ایران در زمان ساسانیان، به خط پهلوی کت ... .
زبان فارسی به عنوان یکی از گویش های قوم و تیره پارس که به جنوب غربی فلات ایران کوچیده بود آغاز شد و با چیره شدن خاندان هخامنش که از این تیره بودند بر سرزمین های گسترده ای در فلات ایران و پیرامون، فارسی نیز (در شکل آن زمان خود یعنی پارسی باستان) زبان چیره و زبان اداری این منطقه پهناور شد. پارسی باستان مانند تمامی زبان های هندواروپایی آغازین زبانی بود با دستور زبان پیچیده، و دارای ح ... های صرفی گوناگون. بسیاری از مردم غیرایرانی زبان منطقه وسیع شاهنشاهی هخا ... نیز به آموختن فارسی روی آوردند و از این تماس ها و گسترش ها به عنوان یکی از دلایل روند ساده تر شدن دستور زبان پیچیده پارسی باستان یاد می کنند.[۳۲]
در اوا ... دوره هخا ... پارسی باستان با ساده سازی های پیوسته به شکل اولیه ای از پارسی میانه تبدیل شده بود. پارسی در زمان شاهنشاهی اشکانیان تأثیرات گوناگونی از زبان پارتی گرفت اما با چیر ... ساسانیان خود تبدیل به زبان برتر و زبان رسمی و اداری ایران شد و در منطقه وسیعی گسترش یافت. فارسی میانه در مناطقی چون آسیای میانه رفته رفته زبان رایج بازرگانان و بعداً زبان دیگر قشرها مردم شد.[۳۲]
در سدهٔ سوم پس از میلاد نوشته های نخستین پادشاهان ساسانی به سه زبان ضبط شده اند: پارتی، فارسی میانه و یونانی. پارتی زبان فرمانروایان اشکانی بود که قلمرو حکومت خود را به تدریج از شمال ... اسان بر همه ایران گسترش دادند. فارسی میانه زبان فرمانروایان ایرانی ساسانی بود که از ای ... فارس برخاستند، بر پادشاه اشکانی چیره شدند و بر جای او در تیسفون نشستند. در این دوران پارتی در شمال و فارسی میانه در جنوب ایران زبان گفتاری بود.[۴۰]
در چهار سدهٔ فرمانروایی ساسانیان دگرگونی های اساسی در وضع زبان در ایران پدید آمد. پارتی دیگر به عنوان زبان رسمی برجای نماند و از سدهٔ چهارم به بعد همهٔ کتیبه ها به زبان فارسی نوشته شدند.[۴۰]
آرتور کریستنسن، ایران شناس نامدار دانمارکی، معتقد است که رواج زبان فارسی در مناطق شمال خاوری فلات ایران ناشی از ایجاد مراکز نظامی در ... اسان، به منظور دفاع از قلمرو شاهنشاهی در برابر هجوم ... نان آسیای میانه بود.[۴۰]
با تسخیر سرزمین باختر (بلخ) به دست ساسانیان در سال ۵۵۸ میلادی، فارسی در بلخ به عنوان زبان رسمی جانشین زبان بلخی شد و به علت این که دستور زبان فارسی به مراتب از بلخی ساده تر بود مردم این ناحیه به آسانی فارسی را پذیرفتند و این آغازی شد بر گسترش فارسی در آسیای میانه.[۳۲]
در نیمه شمالی ایران و به ویژه ... اسان، زبان فارسی از زبان پارتی تأثیر زیادی گرفت و باعث شد تا در این ناحیه گویش تازه ای از فارسی (گویش شمالی آن زمان) به وجود بیاید که با گویش جنوبی (در پارس و خوزستان و...) تفاوت هایی پیدا کرد؛ با انتقال مقر شاهنشاهی ساسانیان به تیسفون و مناطق شمالی، گویش شمالی که در تیسفون رواج بیشتری یافته بود برای تمایز با گویش اصلی منطقه فارس یعنی همان گویش جنوبی، به عنوان فارسی دری (پارسی درباری) نامیده شد.[۳۲][۴۰]
بنابر این، در این زمان به گویش دست نخورده تر استان فارس، پارسی، و به گویش شمالی تر که عناصر زیادی از پارتی را در خود جذب کرده بود پارسی دری گفته شد. برای نمونه در حالی که در فارسی (جنوبی) واژه «گَپ» رایج بود در گویش شمالی برای همین معنی کلمه «بزرگ» به کار رفت.[۳۲]
در سده هفتم میلادی زبان فارسی زبان گفتاری نیمه جنوبی ایران، از خوزستان تا سیستان بود. در نیمه شمالی ایران فارسی زبان ... ا و زبان رسمی بود ولی پارتی هنوز در روستاها زبان گفتاری ... نان بود. در بلخ نیز فارسی زبان رسمی نوشتاری و در حال گسترش به عنوان زبان گفتاری در جامعه بود. فارسی در این دوره در سغد و خوارزم تبدیل به زبان میانجی و بازرگانی شده بود.[۳۲]
بر اثر این روندها، زبان پارتی در همان دوره پیش از ... از ... اسان بزرگ رخت بربست و جای خود را به فارسی (میانه) داد و عرب ها پس از حمله به ایران زبان فارسی دری را به عنوان زبان تماس با مردم محل برگزیدند و سربازان حملات ... ی به شرق همین زبان فارسی دری را با خود در مناطق دوردست تری در آسیای میانه گسترش دادند.[۳۲] زبان فارسی در دوران باستان[ویرایش]
فارسی باستان گونهٔ باستانیِ زبان فارسی بوده که دودمان هخا ... بدان تکلم می ... د. نخستین یافته های نوشتاری از این زبان، سنگ نبشتهٔ بیستون است که پیشینهٔ آن به سدهٔ ششم پیش از میلاد برمی گردد.[۴۱] دبیرهٔ فارسی باستان، میخی بوده است که به نظر می رسد در زمان هخا ... دبیرهٔ رایج در میان هیچ گروهی از مردم نبوده است و تنها دبیره ای ادبی برای نوشتن سنگ نوشته ها بوده است.[۴۲] درهمین زمان، لهجه های دیگرِ ایرانی باستان نیز وجود داشته که پابه پای چهار زبان مهم دوران باستان، مراحل تکاملی را می پیموده است، مانند زبان های بلخی، سُغدی، پارتی (فارسی میانهٔ اشکانی) و خوارزمی.
ایرانی باستان، که از آغاز تا فروپاشی شاهنشاهی هخا ... ، تقریباً از سدهٔ بیستم تا حدود سدهٔ چهارم و سوم پیش از میلاد را دربرمی ... رد، از زبان های ایرانی باستان چهار گویش آن شناخته شده است: مادی، سَکایی، اوستایی و فارسی باستان. از دو زبانِ مادی و سکایی، که یکی در غرب ایران و منطقهٔ فرمانروایی ماد و دیگری در شمال، از مرزهای چین تا دریای سیاه، ازجمله بین اقوام پارت و ... نان سُغد، رایج بوده، تنها واژه ها و عبارت هایی در نوشته های دیگران برجای مانده است. اما از زبان های اوِستایی و فارسی باستان مدارک بسیار در دست است. زرتشت کتاب خود را به زبان اوِستایی نوشته است.
خط باستان، خط میخی بوده است و به نظر می رسد در زمان هخا ... ، خطی رایج در بین هیچ گروهی از مردم نبوده است و تنها خطی ادبی برای نوشتن سنگ نوشته ها بوده است که برای نگاشتن این سنگ نوشته ها استفاده می شده است.[۴۲] زبان فارسی باستان ازنظر دستوری پیچیده تر از نسل های بعدیِ «فارسی» بوده است.[۴۳][۴۴]
نمونه ای از خط فارسی باستان: نام پَیشیاوادا، شهرکی که «محل بایگانی ها و متون مقدس» هخا ... بود، به زبان فارسی باستان (حروف از چپ به راست خوانده می شود):
زبان فارسی در دوره میانه[ویرایش] واژه پاپک (شکل پارسی میانه بابک) به خط پهلوی.
در رده بندی زبان شناسی، به زبانی که از سده سوم پیش از میلاد تا سده هفتم پس از میلاد در ایران زمین، کاربرد داشته است، میانه می گویند. زبان فارسی به گویش مرکزی میانه که در دوران اشکانیان و ساسانیان رواج داشت، گفته می شود. دستور زبان فارسی در دوره میانه ساده تر از باستان اما پیچیده تر از زبان فارسی رایج در دورهٔ ... ی بوده است.[۴۵][۴۶]کلمهٔ پهلوی به معنی منتسب به پهلو است که خود صورتی از واژهٔ پارت است، و به عبارتی زبان پارتیان بوده. زبان پهلوی یا پارسی میانه (فارسی دری) شکلی از زبان فارسی است که واسطهٔ مستقیم میان پارسی باستان و فارسی امروزی است،[۴۷] که بعدها فارسی نو که فارسی امروزی می باشد از این زبان به وجود آمده.[۴۸] در سده های نخستین دوران ... ی اصطلاح «فارسی» را برای «فارسی نو» که از «فارسی میانه» متحول شده بود به کار می بردند، در نتیجه اطلاق آن به فارسی میانه یعنی فارسی متداول زمان ساسانی موجب ابهام می شد. از این رو این زبان را در تقابل با فارسی نو «پهلوی» نامیدند.[۴۹]
زبان فارسی امروز و پارسی میانه چه از نظر واژگانی و چه از نظر دستوری همانندی زیادی دارند. در واقع تحولی که از فارسی باستان تا فارسی میانه اتفاق افتاده است بسیار عظیم تر از تحولی است که از فارسی میانه تا فارسی نو رخ داده است. فارسی نو[ویرایش]
پس از پیروزی اعراب در ایران، فارسی گفتاری همچنان به سوی خاور پیش رفت و به وسیلهٔ ... یان و بازرگانان به فرارود و افغانستان کنونی رسید. برای فاتحان عرب، فارسی، بسیار بیشتر از عربی، زبان تبلیغ و نشر ... در میان مردم این نواحی بود. از همین رو سرانجام فارسی جانشین زبان های محلّی از جمله سغدی و دیگر گویش ها شد؛ و در همین مناطق، در مرزهای خاوری ایران، بود که فارسی زبان ادبی این جوامع گردید.[۴۰]
فارسی میانهٔ ادبی زمان ساسانیان در این زمان هنوز کاملاً از میان نرفته بود و زرتشتیان به آن سخن می گفتند و می نوشتند اما تقریباً در همین اوان زبان تازهٔ ادبی دیگری، بر پایهٔ گویشی از فارسی دری در خاور ایران جان گرفت که همان زبان امروزی فارسی نوشتاری است.[۴۰]
استفاده از خط عربی برای نوشتن فارسی در ... اسان آغاز شد و علت آن این بود که در فارس و نواحی غربی ایران هنوز گروه های بزر ... از زرتشتیان و موبدانشان زند ... می ... د که به پارسی میانه (پهلوی) می نوشتند و خط پهلوی هنوز رقیبی برای خط و نگارش های جدید به شمار می آمد و از ساخت روش های جدید نگارشی برای فارسی جلو ... ری می کرد.[۳۲]
بنابراین، فارسی گویش محلی جنوبی ترین ناحیه ایران بود که به عنوان یک زبان گفتاری به تدریج از جنوب به شمال و خاور ایران گسترش یافت و آنگاه در منتهی الیه شمال خاوری ایران به زبان ادبی آن ناحیه تبدیل گردید و از آن جا به باختر و جنوب ایران رفت و سرانجام در بخشی بزرگ از آسیا ریشه دواند.[۴۰]
از آنجا که فارسی میانه (با خط پهلوی) مدتی به موازات فارسی نو به زند ... و پویایی خود در نوشتار ادامه داد، ... انی که به زبان ادبی نوین یعنی به فارسی امروزی می نوشتند، در آغاز تأکید می ... د که زبان آن ها نه زبان فارسی ادبی پیشین بلکه فارسی از نوع دیگری است که فارسی دری نام دارد و به حروف عربی نوشته می شود. از آن پس، هنگامی که پهلوی ادبی عملاً به فراموشی س ... شد، مگر در میان زرتشتیان، به کار بردن صفت «دری» دیگر ضرورتی نداشت و از این رو زبان جدید تنها فارسی یا پارسی نامیده شد.[۴۰]
اندکی پس از نیمهٔ سدهٔ نهم میلادی، در سیستان نخستین ... ات شعر جدید فارسی سروده شد. اما در فرارود و ... اسان، و در دوران سامانیان، بود که نخستین آثار برجسته شعر فارسی به قلم شاعرانی چون شهید بلخی، رودکی، ابوشکور، دقیقی و فردوسی -که خود از سدهٔ دهم به بعد الهام بخش بسیاری از شاعران دیگر در جهان ایرانی و همچنین در هند، آسیای میانه و کشورهای ترک زبان در آسیای کوچک بود- نوشته شد.[۴۰]
در این میان، فردوسی با سرودن شاهنامه در سدهٔ چهارم تأثیر مهمی بر بازیافت بسیاری از واژه های گم شدهٔ زبان فارسی داشت و خود این تأثیر را در شاهنامه اعلام کرده است. اگر کوشش های خودجوش فردوسی نبود، هویت فارسی امروز بسیار بیش از این به خطر می افتاد.
روند فارسی زبان شدن ... ای اصلی در آسیای میانه در اوا ... دوران سامانیان کامل شد و در زمان سامانیان و سپس قراخانیان، فارسی به جای عربی به عنوان زبان رسمی نوشتاری رسمیت یافت.[۳۲]
گرچه زبانْ برای شکل دادن به یک ملت بهترین وسیله است، اما تنها وسیله و عامل در پروسهٔ شکل ... ری آن نیست. گذشته از فولکلور، اسطوره و دین، به طور معمول هنرها و عوامل فرهن ... و اجتماعی دیگر نیز نقش بازی می کنند. ... و موسیقی در هند، نقاشی در چین، معماری و مجسمه سازی و باز موسیقی و نقاشی در اروپا نمونه های بارزی هستند که نشان می دهد هنرْ همراه با زبان و عوامل دیگر در ایجاد یک ملت و تکوین خصلت آن دستی دارد. در ... هنرهای ذکر شده جایز نیست لذا ایرانیان برای ایجاد و تکوین هویت ملی خود به تقریب از همهٔ این عوامل (به جز معماری) بی بهره بودند و از این جهت زبان فارسی بار سن ... نی را به دوش می کشید و ملیّت ایرانیان جز زبان مأوایی نداشت.[۵۰]
در زمان گورکانیان هند زبان فارسی در این کشور گسترش پیدا کرد. اگر چه پیش از به قدرت رسیدن این خاندان در هند، دین ... توسط عرفای فارسی زبان در شبه قاره هند نفوذ کرده بود، اما تأثیر ظهور این خاندان در هندوستان، گسترش و رونق زبان فارسی را به حدی رسانید که ادبیات فارسی نه تنها مایه حیات روحی مردم عام شد بلکه این زبان، زبان رسمی درباریان نیز گردید. این رویکرد باعث هجرت بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و شاعران از ایران به هند شد.[۵۱] فارسی نوین[ویرایش] مناطق فارسی زبان ازب ... تان
عده ای بر این باورند که ادبیات فارسی از دورهٔ مشروطیت به بعد با ادبیات فارسی دورهٔ قاجار و صفویه و ماقبل آن متفاوت است و به ویژه با تأسیس فرهنگستان ایران (در سال ۱۳۱۳ ه . خ) و شروع نهضت ترجمه در ایران، یک دورهٔ نوین در زبان فارسی به وجود آمده است که گرایش عملی تری به برگشت و به پاکی و خالص سازی زبان فارسی از عبارات و اصطلاحات پیچیدهٔ عربی دارد.[۵۲]
طی سده های اخیر، زبان فارسی در نیمهٔ شرقی قلمرو خود با تنگنا و دشواری روبه رو شد، ولی در نیمهٔ غربیِ قلمرو خود (کشور ایران) رو به شکوفایی نهاد.انگلیس ها، با استعمار هند، برای زدودن فارسی از آن سرزمین و جایگزینی آن با زبان انگلیسی برنامه ریزی کرده و این برنامه ها را اجرا ... د. د ... ی تسخیر مناطق گسترده ای از سرزمین های فارسی زبان ازسوی روس ها در آسیای میانه نیز، سه کانون بزرگ زبان فارسی و تمدن ایرانی در منطقه، یعنی سمرقند، بخارا و مرو رو به زوال نهادند و تحت روند شدید فارسی ز ... و ایرانی ز ... روس ها قرار داده شدند.[۵۳] بااین حال، زبان فارسی هم چنان در تاجی ... تان زبان اکثریت و زبان رسمی است و در ازب ... تان، ... نان ... ای بخارا و سمرقند هم چنان فارسی زبانند و فارسی در درهٔ فَرغانه و مناطق شرقِ تاشکند رواج دارد.[۳۲]
در افغانستان نیز سیاست های شاهانِ پشتون تبار با گرایش فارسی ز ... باعث تنزل بلخ و هرات و کابل به عنوان مراکز تمدن فارسی در افغانستان در اوا ... سدهٔ بیستم شد، اما فارسی هم چنان زبان میانجیِ اصلی در آن کشور است. این روندها در حالی بود که در ایران، زبان فارسی راه پیشرفت و توانمندی را پیمود و مرکز ثقل تولیدات فرهن ... ، اعم از کتاب، ترجمه، ... و موسیقی به زبان فارسی بیشتر در ایران قرار گرفت.[۵۳]
در ایران زبان نخست بیشتر مردم فارسی است. فارسی زبان نخست ۲۰ میلیون تن در افغانستان، ۵ میلیون تن در تاجی ... تان،[۱۳] و در ازب ... تان حدود ۷ میلیون است.[۱۴][۱۵] زبان فارسی گویش ورانی نیز در هند و پا ... تان دارد (نگاه: زبان فارسی در شبه قاره هندوستان). با توجه به رسمی بودن زبان فارسی در ایران، افغانستان و تاجی ... تان و تسلط گویشوران سایر زبان ها بدان به عنوان زبان دوم روی هم رفته می توان شمار فارسی گویان جهان را حدود ۱۱۰ میلیون تن برآورد کرد.[نیازمند منبع] زبان فارسی سیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب است.[۱۶] خط فارسی[ویرایش] جایگاه حروف فارسی بر روی صفحه کلید رایانه همچنین ببینید: شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط فارسی نوشتار اصلی: خط فارسی
خط فارسی کنونی، فارسی شدهٔ خط عربی است و خط عربی تغییر یافته خط کوفی و بصری است که چهار حرف «پ»، «ژ»، «گ» و «چ» را افزون بر آن دارد. در پی تغییر خط در تاجی ... تان، در این کشور زبان فارسی به خط سیریلیک نوشته می شود و تلاش هایی برای بازگشت به خط فارسی وجود دارد.[۵۴] خط فارسی هم اکنون در دو کشور ایران و افغانستان به خوبی رواج دارد و خط رسمی کشور می باشد. تاریخ آغاز نوشتار به این خط دقیق مشخص نیست با این وجود گاهی برخی پژوهشگران نظیر ریچارد فرای، رودکی سمرقندی را از ابداع گران خط نوین فارسی دانسته اند.[۵۵] خط امروزی فارسی در نظر برخی کارشناسان مانند محمدرضا باطنی و کوروش صفوی دارای معایبی است و ایشان آن را برای نوشتن فارسی مناسب نمی دانند. از مهمترین ایرادهایی که به این خط گرفته اند می توان به عدم ثبت آواها در نوشتار و امکان غلط خوانی، وجود حروف متفاوت با م ... جی ی ... ان، دشواری آموزش و فرا ... ری خط فارسی به دلیل نبود آوانویسی و اشکال مختلف یک حرف در کلمه، فراوانی نقطه ها و اعمال سلیقه در نوشتار را می توان ذکر نمود.[۵۶][۵۷] مسئله تغییر خط فارسی در آغاز دوره حکومت پهلوی اول مطرح شد و اگرچه ... انی مانند ... باطنی و صادق هدایت از این مسئله استقبال کرده بودند اما بهرحال این موضوع رخ نداد. همچنان نیز چنین علاقه هایی وجود دارد.[۵۸] نمونه ای از خط نستعلیق (که از خطوط هنری و زیبای خط فارسی می باشد) و قوانین نسبت های اندازه ای حروف آن بوسیله نقطه های خود خط نستعلیق زبان فارسی نوشته شده با الفبای گرجی در ف ... ایران واژه های بیگانه در فارسی[ویرایش] نوشتار اصلی: اثرگذاری زبان فارسی و زبان عربی بر یکدیگر
در آغاز رویارویی زبان فارسی و عربی، در میان فارسی زبانان دو گرایش وجود داشت. گروهی فارسی گرا بودند و گروهی عربی گرا. فارسی گرایان که ابن سینا و جوزجانی و ناصرخسرو و افضل الدین کاشانی از برجستگان آنان بودند، بر این باور بودند که باید برای واژه های عربی و یونانی که در عرصه دانش و فلسفه مطرح است برابرهای فارسی برگزید. در مقابل اینان عربی گرایان قرار داشتند که معتقد به وام ... ری از زبان عربی بودند. در آن زمان این گرایش غلبه یافت و فارسی به مدت چند سده به وام ... ری گسترده از زبان عربی پرداخت. این گرایش موجب شد که وام ... ری به عادت فارسی زبانان تبدیل شود. این عادت هنوز هم پابرجاست، اما زبان عربی جای خود را به زبان های انگلیسی و (تا چندی پیش از آن فرانسه) س ... است.[۵۹]
بیشترین واژه های بیگانه در فارسی واژه های عربی، واژه های ساخت ... با به کار ... ری بن فعل عربی، واژه های اروپایی و تا اندازه کمی واژه های ترکی هستند. به جز واژه های عربی که دلیل روان شدن بسیاری از آنها در فارسی آمدن ... به ایران بود، واژه های دیگر زبان ها به دلیل برهم کنش های فرهن ... و داد و ستدهای بازرگانی به فارسی آمده اند.
تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که به طور کل، درصد واژه های عربی که در آثار شاعران اولیه زبان فارسی به کار رفته در حدود ۱۰ درصد از واژگان آن ها است،[۶۰] برای نمونه سروده های رودکیحاوی حدود هشت تا نه درصد واژه عربی است.[۶۱] درصد واژه های عربی در شاهنامه فردوسی حدود دو درصد محاسبه شده است.[۶۱]
در سدهٔ چهارم هجری (سده دهم میلادی) درصد وام واژه های عربی در فارسی نوشتاری به ۳۰ درصد رسید و این میزان در سدهٔ ششم هجری (دوازدهم میلادی) به حدود پنجاه درصد هم رسید.[۶۲]
درصد وام واژه های عربی در فارسی، امروزه بسته به حوزه و گونهٔ متن تفاوت هایی دارد. میان ... ن درصد کاربرد واژه های عربی در فارسی امروزی گفتاری و نوشتاری را حدود ۱۴ درصد برآورد کرده اند.[۶۳]این درصد در نوشته های ... و ادبی میان ۲۴ تا ۴۰ درصد قرار دارد.[۶۳]
هم اکنون واژه ها و ترکیبات فراوانی در زبان فارسی به کار می رود که ریشه عربی دارد و عربی تبار است، ولی عرب زبانان، امروز آن ها را به کار نمی برند و در زبان عربی، همان واژه ها، ترکیبات و اصطلاحات به شیوه دیگری بیان می شود. مانند صادرات و واردات (در عربی: تصریرات و مستوردات) و هیئت قوه مقننه (در عربی: وفد السلطة ... شریعیة) و مسابقات (مباریات).[۶۴]
تعداد واژه هایی که فارسی در ۱۰۰ سال گذشته از زبان های غربی وام گرفته را حدود ۱۵۰۰ واژه می دانند که بسامد کاربردیِ بخشی از آن ها بالاست.[۶۵] زبان علمی فارسی[ویرایش] متن فارسی کتاب صورالکواکب در دانش اخترشناسی.
برخی از نخستین کتاب هایی که در اوا ... سده چهارم هجری به زبان فارسی دری نوشته شدند، کتاب های علمی بودند مانند هدایه المتعالمین فی الطب نوشته اخوینی بخاری و در سده پنجم کتاب های علمی بسیاری به زبان فارسی نوشته شده بود. ابن سینا و بیرونی کتاب هایی به زبان فارسی نوشتند که در آن ها واژه های علمی فارسی بسیاری ساخته شده است. از آن جمله می توان به دانشنامه علائی و رگ شناسی نگاشته ابن سینا اشاره کرد.
در دوره معاصر، در بسیاری از کشورهای جهان، زبان ملی، ... وماً زبان علمی کشور نیست و به خاطر محدودیت های موجود یا انتخاب تاریخی، زبان های ملی در حوزه ادبیات و رسانه ها استفاده می شود و برای ورود به حوزه دانش از زبان هایی که پخت ... علمی بیشتری دارند، هم چون زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی استفاده می شود. در ایران از همان آغاز ورود علم جدید به کشور، فارسی زبانان، زبان فارسی را به عنوان زبان علمی برگزیدند و کوشیدند این زبان را برای بیان مفاهیم علمی توانمند کنند.[۶۶]
در آغاز راه، زمانی که برخی از نخستین آموزگاران مدرسه دارالفنون دست به کار نگارش کتاب های علمی فارسی شدند، هر جا به اصطلاح علمی یا فن تازه ای که در دانش های قدیم سابقه نداشت، برمی خوردند، آن را به عربی برمی گرداندند و یا اصل فرانسوی را به کار می بردند.[۶۷]
اما در سال های آغازین سدهٔ بیستم میلادی کوشش های بسیاری برای وضع اصطلاح های نو و واژه های علمی فارسی آغاز شد.[۶۸] افراد و گروه های جداگانه ای دست به کار واژه گزینی شدند و جداگانه معادل های بسیاری برای واژه های علمی وضع ... د. در سال ۱۳۱۱ در دارالمعلمین عالیانجمنی برای واژه گزینی علمی به س ... رستی ... عیسی صدیق و زیر نظر ... حسین گل گلاب و ... محمود حس ... بنا نهاده شد که معادل هایی برای ۳ هزار اصطلاح علمی وضع کرد و بیشتر این معادل ها از پذیرش همگانی برخوردار شد.[۶۷]
در جریان نوسازی ایران در دوران رضا شاه پهلوی فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴ برای هماهنگ ... کار واژه سازی تشکیل شد که مهم ترین دستاورد آن ساخت واژه هایی جایگزین برای واژه های بیگانه بود که امروزه بسیاری از آنها در گفتار و نوشتار ایرانیان به کار می روند. مانند واژه های ... که معادل واژهٔ university و شهرداری که معادل واژهٔ بلدیه می باشند.[۶۹]
در این فرهنگستان دانشمندان آشنا به دانش های قدیم و جدید مانند سعید نفیسی، بدیع ا ... مان فروزانفر، عبدالعظیم قریب، محمدعلی فروغی، محمدتقی بهار، رشید یاسمی، عباس اقبال آشتیانی، ابراهیم پورداود، محمود حس ... ، غلامحسین رهنما و حسین گل گلاب همزمان عضویت داشتند. دستاوردهای این ه ... نی تأثیری ماندگار بر روند تحول زبان فارسی گذاشت.[۷۰]
در آغاز کار فرهنگستان اول، برخی از اهل قلم مخالفت هایی با واژه سازی ... د و حتی واژه های نوساخته را به ریشخند گرفتند اما فرهنگستان زبان فارسی به کار خود ادامه داده و واژه هایی ساخت که اینک در جامعه فارسی زبان ایران تداول کامل دارند، برای نمونه: بازداشت، کود ... تان، شهرداری، دادگاه، دادستان، نمایشگاه، خزه، گرده افشانی، فرودگاه و هزاران واژه دیگر.[۵۹]
بسیاری از واژه هایی که در فرهنگستان ایران ساخته شد آن چنان در زبان فارسی پذیرفته و رایج شده اند که امروزه کمتر فارسی زبانی توجه دارد که واژه هایی مانند گزارش، شناسنامه، بخشنامه، شهرستان، بازتاب، روی هم رفته، جلبک، دادسرا، بهداری و دارایی از برابرنهاده های فرهنگستان بوده اند.
برابرنهاده های فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیش از انقلاب به وسیله بخشنامه به سازمان ها و اداره های ... تی اعلام می شد و کاربرد آنها ا ... امی بود.
پذیرش و رواج برخی از این نوواژه ها در زبان گفتار یا در متن های علمی راه را برای واژه سازی با ساختن ترکیب های تازه تر با همان واژه ها یا ساختن واژه های تازه بر قیاس آنها هموار کرد. چنان که ساختن «جشنواره» برای «فستیوال» راه را برای ساختن « ... » هموار کرد و یا ساخت «پیشوند» و «پسوند» راه را برای ساخت «شهروند» هموار کرد.[۷۱]
دستاورد واقعی فرهنگستان اول زنده ... بخشی از توانایی های زبان فارسی بود که همواره در زبان شعر زنده بوده است، اما در زبان علمی و زبان اداری، به دلیل غلبه دوزبان ... دانشوران و دیوانیان با زبان عربی، از میان رفته بود. به سبب کوشش های فرهنگستان و مترجمان اکنون دستگاه صرفی زبان فارسی بسیار فعال تر از گذشته شده است، ترکیب سازی از نو در حوزه نثر زنده شده و بسیاری از وَندها که پیش از این با آنها به مثابه عناصر جامد و تزیینی رفتار می شد معنای مستقل خود را بازیافته اند و در واژه های جدید به کار می روند. (نمونه: وندهای پیش-، باز-، فرا-، ترا در واژه های پیش ... ی، بازتولید، فراجناحی، تَرا ... ) بدین ترتیب استفاده از توانمندی های دستگاه واژه های زبان فارسی که از دستاوردهای فرهنگستان زبان بود باعث بارآوری و زایایی بیشتر فارسی و بازشدن دست مترجمان علمی شد.[۶۶]
از آن سال ها تاکنون کتاب ها و مقاله های علمی منتشر شده به زبان فارسی رشدی فزاینده داشته است و شمار افزون تری از دانشمندان و پژوهشگران دست اندرکار نگارش و ترجمه آثار علمی و گزینش برابرهای مناسب فارسی برای اصطلاح های علمی بوده اند. مطالب علمی و فنی در رشته های گوناگون به زبان فارسی نوشته شده اند و به تدریج زبان فارسی برای بیان آنها پرورده شده است. واژه ها و اصطلاح های بسیاری در معناهای دقیق و مشخص، پذیرش همگانی یافته و یکدست شده است و بدین ترتیب متن های علمی فارسی روشن تر و گویاتر شده است.[۷۲]
در سال ۱۳۹۰ خورشیدی حدود پنجاه گروه تخصصی واژه گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعالیت داشتند و از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تا این سال، بیش از ۳۵٬۰۰۰ معادل فارسی برای واژه های بیگانه به تصویب رسید که در ۱۰ دفتر انتشار یافته است.[۷۳]
در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، رشتهٔ ... یِ «واژه گزینی و اصطلاح شناسی» نیز برای زبان فارسی در ایران تشکیل شد. در این رشته ۱۰ دانشجو در پژوهشکدهٔ مطالعات واژه گزینی فرهنگستان زبان پذیرفته می شوند.[۷۴] توصیف زبان شناختی زبان فارسی[ویرایش]
مهم ترین ابزارهایی که زبان ها برای واژه سازی در اختیار دارند اشتقاق و ترکیب است. برخی زبان ها از این هر دو روش سود می جویند و برخی تنها یکی از آنها را به کار می برند. فارسی از جمله زبان هایی است که از هر دو روش سود می جوید. منظور از اشتقاق استفاده از پسوندها و پیشوندها در ساختن کلمات جدید است. فارسی از دید ترکیبی زبانی توانا است و بیش از پنجاه پسوند در اختیار دارد که برخی از آنها را در واژه های زیر می بینیم: آهنگر، شامگاه، کوشش، آتشدان، تا ... تان، نمناک، دانا، دانشمند، دربان، ... ، شنزار، کوهسار، دانشکده، فروشنده، هنری، هنرور، ساختمان، پروردگار، زرین، و غیره.[۵۹]
فارسی زبانی ضمیرافتان است یعنی انداختن ضمیر و به کار نبردن آن لطمه ای به معنای جمله نمی زند.[۷۵] نمونه: (من) نامه نوشتم.
ترتیب متعارف واژه های فارسی در یک فراکرد به صورت فاعل - مفعول - فعل است. گرچه وَرز (فعل) در زبان فارسی در پایان جمله می آید ولی این زبان در دیگر قسمت ها هستهْآغازی است. برای نمونه در عبارات «برادر من» «خودروی تو» و «زنی که دوست دارم» هسته جملات یعنی واژه های برادر، خودرو و زن در آغاز آمده اند.
اگر گروه حرف اضافه در جمله باشد، معمولاً میان فاعل و مفعول مستقیم می آید. نمونه: فرزاد به مینو آب داد.
پس توصیف کامل ترتیب سازه ها در زبان فارسی چنین است: (فاعل)(گروه حرف اضافه)(مفعول) فعل
هنگامی که مفعول مستقیم، شناس (معرفه) باشد این مفعول یا ورزیده نمای «را» و پیش از گروه فزون واژه می آید. نمونه: فرزاد آب را به مینو داد.[۷۵] فعل[ویرایش] زبان فارسی
گونه های منطقه ای و اجتماعیزبان فارسی: فارسی دری زبان فارسی در افغانستان فارسی تاجیکی گویش هزار ... زبان فارسی در ازب ... تان زبان فارسی در پا ... تان زبان و ادب فارسی در هند گویش بخارایی فارسی بحرین فارسی یهودی برهم کنش زبان های فارسی و عربی
دستور زبان: دستور زبان فارسی دستور زبان تاجیکی ‏(en)‏
ویژ ... های زبان: واژگان اسم فعل واج شناسی و آواشناسی
نوشتار: الفبای فارسی خط تاجیکی تغییر خط در تاجی ... تان لاتین نویسی فارسی خط در ایران
گسترۀ جغرافیایی: فارسی بر پایۀ کشور
در زبان فارسی فعل از لحاظ ساختمان به ۵ گونه است. فعل ساده: فعلی است که مصدر آن بیش از یک کلمه نباشد. فعل پیشوندی: فعلی است که از یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته شده باشد. فعل مرکب: فعلی است که از یک صفت یا اسم با یک فعل ساده شناخته شده و یک معنی کامل را برساند. عبارت فعلی: فعلی است که به صورت دسته ای از کلمه هاست و معمولاً حرف اضافه نیز دارد. فعل لازم یک شخصه: فعلی که مفعول پذیر نیست و بیشتر بصورت اول شخص بکار می رود و بجای شناسه یکی از ضمایر متصل ّم، ّت، ّش، ِمان، ِتان، ِشان، شخص فعل را نشان می دهد که به آ ... اسم قبل از فعل اضافه می شود. (نیز ببینید: مصدر) فعل ساده[ویرایش]
حدود دوهزار فعل سادهٔ فارسی که در ادبیات فارسی بکار رفته، در کتاب «فهرست فعل های فارسی» توسط محمد بشیر حسین گردآوری شده است.[۷۶] نوشتار اصلی: فعل ساده § فعل ساده در پارسی ساختمان واژه[ویرایش]
ساده: فقط یک تکواژ دارد مانند: ... ، دیوار.
مرکب: دو تکواژ آزاد یا بیشتر دارد: چهارراه، کتابخانه
مشتق: یک تکواژ آزاد و یک یا چند وند: هنرمند، رفتن
مشتق-مرکب: ویژ ... هر دو را دارد: نوجوانی، کشت و کشتار[۷۷] واج شناسی و آواشناسی[ویرایش] نوشتار اصلی: واج شناسی و آواشناسی فارسی
آواها در لهجه تهرانی زبان فارسی. همخوان های فارسی[ویرایش] لبیلثه ایپس لثه ایکامینرم کامیملازیچاکنایی خیشومی m n (ŋ) بندشی p b t d k ɡ (q ɢ) ʔ بستی سایشی tʃ dʒ سایشی f v s z ʃ ʒ x ɣ h زنشی ɾ لرزشی (r) ناسوده l j
(هرجا که دو نماد کنار هم آمده نماد سمت راست نشانگر هم خوان واک بَر است. واج گونه ها در پرانتز آمده اند)
در زبان فارسی ۲۹ واج وجود دارد که به دو دستهٔ واکه(۶ واج) و همخوان(۲۳ واج) تقسیم می شوند.[۷۸] واکه ها: /-َ/، /-ِ/، /-ُ و و/، /آ/، /ای/، /و و او/ همخوان ها: /ء و ع/، /ب/، /پ/، /ت و ط/، /ث، س و ص/، /ج/، /چ/، /ح و ه/، /خ/، /د/، /ذ، ز، ض و ظ/، /ر/، /ژ/، /ش/، /غ و ق/، /ف/، /ک/، /گ/، /ل/، /م/، /ن/، /و/، /ی/.[۶۱]
در زبان فارسی هر واژه یا تکواژ با همخوان آغاز می شود و هیچ واژه ای با واکه ها آغاز نمی شود. واژگانی چون آب، ابر، اردک، او، ایران و اثبات هم ... با صدای همزه (ء) آغاز می شوند.[۷۸] الگوی هجایی زبان فارسی معیار این گونه است: ۱- صامت + مصوت: ما ۲- صامت + مصوت + صامت: در، کاش ۳- صامت + مصوت + صامت + صامت: درد، دست[۷۹] زبان فارسی و خانواده زبان های هندواروپایی[ویرایش]
به غیر از شباهت های فرهن ... میان مردم هند و اروپایی هنوز هم شباهت در واژگان زبان های هندواروپایی وجود دارد.[۸۰] فارسی باستانفارسی میانهفارسی نویونان باستانلاتینآلمانیانگلیسیلهستانیسوئدیلیتوانیایی pitar pidar pedar (پدر) patēr pater vater father ojciec fa(de)r tėvas mātar mād(ar) mādar (مادر) mētēr mater mutter mother matka mo(de)r motina brātar brād(ar) barādar (برادر) adelphos frater bruder brother brat bro(de)r brolis ? ducht(ar) ... (دختر) thygatēr filia tochter daughter córka dotter dukra nāman nām nām (نام) onoma nomen name name imię namn vardas martiya (sterblicher) mard mard (مرد) anēr mortalis mord murder martwy mord mirtingas (sterblicher) dadā-tanaiy dādan dādan (دادن) didōmi dare geben give dać giva/ge duoti hischta-tanaiy awischtadan istādan (ایستادن) histēmi sistere stehen stand stać ställa sig stoti manā (mich) man (ich, mich) man (ich) (من) eme me mich me (ich, mich) mnie mig mane pantscha pandsch pandsch (پنج) pente quinque fünf five pięć fem penki hafta haft haft (هفت) hepta septem sieben seven siedem sju septyni utā ud o (و) kai et und and i och ir rāsta rāst rāst (راست) orthos rectus recht, richtig, rechts right prawy rätt,riktig(t),höger dešinė yaug dschog dschok skōmma iocus jux joke żart skämt juokas *indogermanischسانسکریتفارسی باستانفارسی نویونان باستانلاتینآلمانیلهستانیسوئدیلیتوانیایی *esmi asmi amiy hastam (هستم) εἰμί) sum ich bin jestem jag är esu *essi asi (nicht bezeugt) hasti (هستی) εἶ) es du bist jesteś du är esi *esti asti astiy hast / ast (هست) ἐστί) est er ist jest han är yra (esti) *smesi / *smosi smas amahiy hastim (هستیم) ἐσμέν) sumus wir sind jesteśmy vi är esame *stes stha (nicht bezeugt) hastid (هستید) ἐστέ) estis ihr seid jesteście ni är e ... e *senti santi hatiy hastand (هستند) εἰσίν) sunt sie sind są de är yra (esa) *indogermanischسانسکریتفارسی باستانفارسی نویونانیلاتیناسلاوahd.آلمانی *bhero bharami baramiy mi-baram (می برم) phero φερω fero bera biru ich bringe *bheresi bharasi (nicht bezeugt) mi-bari (می بری) phereis φερεις fers beresi biris du bringst *bhereti bharati baratiy mi-barad (می برد) pherei φερει fert beretu birit er, sie, es bringt *bheromes bharamas baramahiy mi-barim (می بریم) pheromen φερομεν ferimus beremu berames wir bringen *bherete(s) bharatha (nicht bezeugt) mi-barid (می برید) pherete φερετε fertis berete beret ihr bringt *bheronti bharanti barātiy mi-barand (می برند) pherusin φερουσιν ferunt beratu berant sie bringen