آ ... ین ... شیعیان در پانزدهم ماه شعبان 255 ق، علی رغم مراقبت های ویژه مأموران حکومت عباسی، در خانه ... عسکری علیه السلام چشم به جهان گشودند. تولد مخفیانه آن حضرت بی شباهت به تولد حضرت موسی علیه السلام و حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام نیست.

نام: محمد بن الحسن
کنیه: ابوالقاسم
... زمان حضرت مهدی (عج) هم نام و هم کنیه حضرت ... اکرم(ص) است. در روایات آمده است که شایسته نیست آن حضرت را با نام و کنیه، اسم ببرند تا آن گاه که خداوند به ظهورش زمین را مزیّن و ... تش را ظاهر گرداند.

1) از تولد تا غیبت ... زمان حضرت مهدی (عج):

... زمان حضرت مهدی (عج) پس از تولد حدود پنج سال تحت س ... رستی پدر بزرگوارشان ... عسکری علیه السلام به صورت نیمه مخفی زند ... ... د. یکی از کارهای بسیار مهمی که حضرت ... حسن عسکری علیه السلام در این دوره انجام دادند این بود که ... زمان حضرت مهدی (عج) را به بزرگان شیعه معرفی ... د تا در آینده در مسئله ... ت دچار اختلاف

ادامه مطلب