426226089_83475
  حجت ال والمسلمین حاج شیخ محمد ی سوادکوهی از محققان و نویسندگان جوان در مصاحبه ای با خبرنگار شلمچه نیوز در شهر مقدس قم، از میدان داری برخی فرقه های انحرافی از جمله انجمن حجتیه در برخی از جلسات مردمی در شمال کشور خبر داد و افزود: «جوانان ما می بایست مراقب جریان منحوس و رسوای انحرافی در شمال کشور باشند که به نام دین و مذهب و هیئت در پی تحمیل افکار پوسیده ی شان در میان آنان هستند».
  وی در ادامه تأکید کرد: «متأسفانه اخیراً شاهد آن هستیم که برخی در لباس های تزویر در برخی حلقه ها و جریان ها و ات، این بار با خدعه ای معاویه ای در پوشش لباس انقلاب و نظام ی در پی کمرنگ نمودن مقوله ی مهم بوده که طیفِ مذهبی و جوان ما را در مقابل نظام ی قرار دهند که این امر واهی، خیال خامی است که یقیناً تحقق آن را به گور خواهند برد».
  سوادکوهی با تشریح برخی گروه های خطرناک انحرافی گفت: «شنیده ایم برخی در قالب زنی و عزاداری در برخی از محافل عمومی، در پی القائات شوم انحرافی شان در جامعه هستند و دقیقاً در مقابل نظریات فقهی معظم انقلاب رفتار نموده و این در حالی است که لباس نظام ی را بر تن نالایق خود غصب کرده اند».
  وی تأکید کرد: «به صراحت می گویم، ما در امر با هیچ عقد اخوت نبسته ایم و اگر روزی از ی مطلبی نگاشتیم و یا شخصیتی را تکریم نمودیم، این به معنای تکریم ابدی آن شخص نخواهد بود و آن شخصیت ها تا زمانی که با شعائر الهی و خطوط قرمز مذهب و همچنین با حکومت ی و مشکل و یا تقابلی نداشته باشند همواره مورد تأیید و تکریم خواهند بود و اگر ذره ای از مسیر ناب محمّدی منحرف شوند،با آنها مقابله وآنان را برای همیشه به زباله دان تاریخ خواهیم انداخت».
  مؤلف کتاب اتمام حجت با اشاره به علمای بزرگ مازندران همانند آیت الله علامه نظری خادم الشریعه که از علمداران انقلاب ی بوده و هستند، جوانان را به الگو پذیری شان از چنین شخصیت های وارسته و انقل دعوت نموده و افزود: «شخصیت های ارزشمندی چون خادم الشریعه ها و ایازی ها و آملی ها امتحان خود را در دفاع جانانه ی شان از انقلاب و پس داده اند و الگوی مناسبی برای اقشار مختلف امت ی می باشند که در هر شرایطی خود را برای حفظ نظام و سپر نموده اند».
  وی تأکید کرد:« اسناد دقیقی و آشکاری از برخی منحرفین از شریعت و گروه های تندرو که در حال و هوای القای عقائد پوسیده و منحوس خود در محیط امن تخیلی خود در جامعه هستند در اختیار داریم که به موقع افشا خواهیم کرد».
   ی سوادکوهی در خاتمه گفت: همانگونه که در مقاله ی قبلی ام در دفاع از و نظام ی جمله ای گفتم که بسیاری از عناصر نفاق و ضد انقلاب بر من ده گرفتند، بار دیگر آن جمله و اعتقاد قلبی ام را تکرار می کنم که : «شایسته است آنان که همواره در پوستین نفاق و کینه ی از انقلاب و مخفی شده اند و چهره ای دیگر از خود عیان نمودند تا بتوانند به زعم خویش چند صباحی آقایی کنند، بدانند که بزودی دغل کاری شان بر همگان آشکار خواهد شد و روزگار آنان را در پوستینِ چرکینِ نفاق دباغی خواهد کرد»