اخلاق نیکوی گرامی ی باعث موفقیت وی در انجام رس او شد.

حجةال والمسلمین محمد صفری املش در مراسم ویژه 28 صفر سالروز رحلت (ص) و حسن مجتبی(ع) در مسجد اعظم املش گفت: گرامی (ص) با اخلاق خویش سخت ترین انسان ها را به بهترین راه و سعادت راهنمون کرد و حتی صدای را در دورترین نقاط دنیا شنیده می شود و این ناشی از اخلاق حسنه و شایسته ی است و لحظه لحظه ی دوران نبوت (ص) برای ما درس خودسازی است.

املش گفت: فقدان اخلاق را در دنیای امروز ما بیشتر می توانیم حس کنیم گرامی (ص) آمد که آن حداقل اخلاق انسانی باقیمانده در شبه جزیره عرب را کامل کند در حالی که اخلاق امروز به منجلاب کشیده شده است.

املش گفت: نباید منفعت شخصی و حزبی بر اخلاق ی و انسانی مقدم شود (ص) کاری کرد که انسان هایی همچون سلمان و ابوذر با تربیت در مکتب انسان ساز در نزد (ص) از متمدن ترین و باتقواترین انسان ها شوند.

املش گفت: (ص) زمانی به ی مبعوث شدند که کفر و ظلم و بت پرستی در سرزمین حجاز به اوج خود رسیده بود و مردم سرزمین حجاز به به هیچ یک از نظامات اجتماعی پایبند نبودند و (ص) با کرامات و مناقب و فضیلت فراوانی که داشت باعث اثرگذاری در جامعه شد.

املش گفت: اثرگذاری عملکرد (ص) به حدی زیاد بود که هنوز جامعه و امت از آن بهره می برد. (ص) با ابزار معنویت وارد شد و گرامی (ص) برمبنای اخلاق رس خویش را قرار داد و سنت و سیره ی (ص) روی اخلاق متمرکز بود.