زنده باد ولایت  : اطلاعیه تعطیلی مدارس ... اسان رضوی 

تاریخ انتشار: 95/09/19 22:25 

تسنیم/ به علت بارش برف مدارس ابت ... نواحی هفتگانه مشهد در نوبت صبح فردا تعطیل شد.


به علت بارش برف، برودت هوا، یخ زد ... سطح معابر و جاده ها مدارس ابت ... فقط در نوبت صبح فردا شنبه بیستم آذر ماه در مناطق و شهرستان های تربت جام، تاییاد، صالح آباد، فریمان، با ... ز، زبرخان، کدکن، جلگه رخ، زاوه، رضویه، احمدآباد، طرقبه و ش ... ز، تبادکان، نواحی هفتگانه مشهد تعطیل است.

ضمنا در شهرستان های چناران و گلبهار "مدارس ابت ... " با یک ساعت تاخیر، در منطقه کدکن "مدارس دوره اول متوسطه(راهنمایی)" با یک ساعت تاخیر فعال خواهند بود.

تمامی مقاطع مدارس استثنایی در مناطق ذکر شده تعطیل خواهد بود.