همایش تخصصی هنرآموزان عمران ومعماری استان البرز در رشته های عمران کاردانش ، نقشه کشی معماری ، ساختمان و نقشه برداری در روز پنج شنبه 95/8/27 ساعت 9 در محل کانون ... علی جنب اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار می گردد . این همایش با حضور آقای ... مالک مختاری رییس کارگروه ساختمان و معماری دفتر تالیف کتب درسی وزارت خانه( که جز مولفین کتب اسکلت ف ... ی و بتنی کاردانش و ساختمان سازی رشته ساختمان هستند ) ، آقای ... ارجمندی مولف کتب ایستایی و ساختمان سازی و همچنین آقای ... متینی مولف کتاب ساختمان سازی برگزار می گردد .
همچنین با توجه به استقبال همکاران در همایش سال گذشته از مطالب ارئه شده توسط آقای ... شربیانی رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ، امسال نیز از برنامه ایشان استفاده خواهد شد .