دسترسی آسان به گناه باعث گرایش ناخواسته اقشار مختلف جامعه به سمت گناه می شود. به همین دلیل در تأکید بر این است که محیط جامعه عاری از گناهان باشد. اما آیا با وجود جنگ افزارهایی چون تلگرام و اینستاگرام و... می توان جامعه را سالم نگه داشت؟!!

ادامه مطلب