#جبهه_اقدام

:

در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید...!!!


❇❇❇❇❇

جبهه اقدام انقلاب ی

sapp.ir/jebheeqdam

ذکر منبع ا امی است.