سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: جنگ طلب نیستیم اما اگر تکلیف
 
شود، خواهیم جنگید؛ حتی اگر در برابرمان ترامپ و رژیم صهیونیستی و برخی

از اعراب و کل جهان باشند.
 


سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت شب اول محرم گفت: این ماه را به مهدی (عج) تسلیت می گوییم چرا که ایشان صاحب اصلی و واقعی عزا در این جهان هستند.

وی افزود: حلول سال جدید هجری قمری را به همه مسلمانان جهان تبریک می گوییم و از خداوند می خواهیم که سال جدید را سال ثبات و پیروزی قرار دهد.

نصرالله اظهار داشت: مقاومت وسیله ای برای تحقق هدف است و نباید تبدیل به هدف شود، اصل حاکم در رفتار انبیاء و اولیای الهی انجام تکیلف الهی است و نه خواسته های خودشان.

وی ادامه داد: حسینی (ع) که برای مقابله با طرح یزید ب ا شد پیروز شد و دلیل آن نیز بقای ی ناب محمدی است.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: مجاهد واقعی ی است که تکلیف شرعی خود را به کاملترین وجه انجام می دهد.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: جنگ طلب نیستیم اما اگر تکلیف شود، خواهیم جنگید؛ حتی اگر در برابرمان ترامپ و رژیم صهیونیستی و برخی از اعراب و کل جهان باشند.

 سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت شب اول محرم گفت: این ماه را به مهدی (عج) تسلیت می گوییم چرا که ایشان صاحب اصلی و واقعی عزا در این جهان هستند.

وی افزود: حلول سال جدید هجری قمری را به همه مسلمانان جهان تبریک می گوییم و از خداوند می خواهیم که سال جدید را سال ثبات و پیروزی قرار دهد.

نصرالله اظهار داشت: مقاومت وسیله ای برای تحقق هدف است و نباید تبدیل به هدف شود، اصل حاکم در رفتار انبیاء و اولیای الهی انجام تکیلف الهی است و نه خواسته های خودشان.

وی ادامه داد: حسینی (ع) که برای مقابله با طرح یزید ب ا شد پیروز شد و دلیل آن نیز بقای ی ناب محمدی است.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: مجاهد واقعی ی است که تکلیف شرعی خود را به کاملترین وجه انجام می دهد.


" جام جم "