image result for ‫تصویر منظرهای زمستان‬‎

در خطبه ای از گرامی (ص) نقل شده است؛ ی که برای اصلاح زن و شوهری گام بردارد، خداوند پاداش هزار شهید که در راه خدا به حق کشته شده اند به او عطا می کند، و برای هرگامی که در این راه برمی دارد، و هر کلمه ای که می گوید، پاداش عبادت یک سال که آن به ایستاده و روزهایش روزه گرفته باشد برای او خواهد بود.1
همچنین گرامی فرمود: پاداش ی که میان مردم را اصلاح دهد، مانند پاداش ی است که به هنگام نبرد جهاد کرده است. 2
صادق(ع) می فرماید: اصلاح میان مردم و نزدیک نمودن آنان به یکدیگر پس از آنکه فساد در میانشان ایجاد شده و از یکدیگر دور گردیده اند، صدقه ای است که خداوند آن را دوست دارد.3

___________________

1- بحارالانوار، ج 76، ص 369    
 
 2- تفسیر ابوالفتوح، ج 5، ص 119

3- امالی شیخ مفید، ص 14