related image
 

شغل اصلی زن، شغل همسری و مادری است؛ ولی بعضی خیال می کنند این اهانت به زن است. مهم ترین کاری که زن می تواند د، کار مادری است، البته در مواردی شاید کارهای اجتماعی ن واجب عینی و یا کفایی نیز باشد؛ اما در همه حال خانم ها باید فعالیت اجتماعی شان را با حفظ جنبه مادری شان ند و الگویشان حضرت فاطمه زهرا(س) باشد.(1)

 
 
image result for ‫øªøµùˆûŒø± ú¯ù„ ù„ø§ù„ù‡â€¬â€Ž
 
 

شما کاری هم دارید، بیرون هم هستید، جراحی تان را هم می کنید، مریضتان را هم می بینید، فلان کار علمی را هم می کنید، فلان طرح را هم می نویسید، فلان درس را هم در می دهید- همه اینها به جای خود محفوظ - اما بایستی سهم «خانه» را هم در نظر داشته باشید. البته سهم خانه، مثل همه چیزهای دیگر، می تواند کمیتش فدای کیفیتش بشود؛ یعنی از کمیت کاستن حضور بیست و چهار ساعته زن در خانه، یک معنا دارد؛ ولی وقتی از آن بیست و چهار ساعت کم کردید، اما کیفیتش را بالا بردید، آن وقت یک معنای دیگری خواهد داشت.
اگر دیدید آن کارتان به این قضیه ضربه می زند، باید برایش فکری ید. این، مهم و اساسی است؛ مگر در موارد اضطراری. در همه چیزها ضرورتی وجود دارد که خارج از حد قاعده است؛ من قاعده را دارم می گویم؛ به استثناها کاری ندارم.(2)

اولین و بزرگ ترین مسئولیت زن 

در اداره کانون خانواده

ما معتقدیم زن در نگاه نخستین، بزرگ ترین و اولین مسئولیت اداره کانون گرم خانواده را که ما آن را پایه تشکل اجتماعی خودمان می دانیم برعهده دارد که این به عهده مرد نیست و از مرد اصلاً برنمی آید. ما معتقدیم ترکیب آفرینش زن، او را برای برداشتن مسئولیت و مأموریت آماده می کند. ما معتقدیم برای زن این افتخار نیست که یا نخست باشد بلکه افتخار این است که بتواند کانون محیط خانوادگی خودش را گرم اداره کند که البته اگر در آن حال توانست و نخست هم باشد، هیچ اشکالی ندارد و این هم شرفی و افتخاری بالاتر و مضاعف خواهد بود و هرگز زن را مجبور نمی کنیم که تو باید بروی شوهر کنی؛ بچه هایت را اداره کنی و یا خانواده ای را حفظ کنی.
لذا اگر خود زن ترجیح داد خانواده نداشته باشد و خانه اداره نکند یا بچه هایش را به دایه یا پرورشگاه بسپارد و به شوهرش دستور دهد که از رستوران غذا بیاورد و خودش بیاید برود مدیر کل فلان اداره و فلان وزارتخانه، یا مسئول فلان گوشه کشور بشود. ت به او فشار نمی آورد که تو حق نداری این کار را ی، بلکه حق دارد. اما به عنوان یک ارزش در نظام ارزشی ترجیح را می دهیم به آن کار اصلی زن یعنی حفظ کانون خانواده و گرم نگاه داشتن آن و از نظر ما این از ارزش بالاتری برخوردار است.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- دیدار با گروهی از خواهران؛ 63/12/21

2- دیدار با شورای فرهنگی اجتماعی ن؛ 70/10/24

3- مصاحبه با نشریه نامه انقلاب ی- اسفند ماه 60- به نقل
 
از کتاب آینه زن صص 130 و 128