همان یکی دو روز اول حادثه ز له در استان کرمانشاه خبری پخش شد مبنی بر راه اندازی تور بازدید از مناظق ز له زده که مورد اعتراض فعالان مجازی قرار گرفت. آن روزها البته سفر به مناطق مذکور و گرفتن ع سلفی با ها و مصدومان، پدیده ای بد و آزاردهنده بود.

الان اما به نظر لازم است چنین تورهایی را راه انداخت. مردم باید بعد از گذشت چند ماه به مناطق ز له زده سفر کرده و از وضع بد هموطنان آسیب دیده و سختی های زندگی شان و بدقولی های ت، ع و گزارش تهیه و پخش نمایند شاید که وجدان حضرات مسئول، بیش از پیش تکان بخورد.

این تصاویر مربوط به باران اخیر و وضعیت چادرنشینی ز له زدگان استان کرمانشاه با گذشت چند ماه از این حادثه دل اش است:


y1bi_p o_2017-12-13_00-15-30.jpg

p9wo_p o_2017-12-13_00-15-.jpg

uk8p_p o_2017-12-13_00-15-39.jpg

79ng_p o_2017-12-13_00-15-58.jpg