شیراز از کلان ایی است که در آن درختان نارنج زیادی وجود دارد و بهارنارنج آن از شهرت زیادی در کشور برخوردار است.

730 تار باغ نارنج تجاری و 700 تار درخت نارنج در فضای سبز شیراز وجود دارد که سبب شده استان فارس با برداشت 12 تن گل بهار در سال از نظر تولید و سطح زیر کشت نارنج، رتبه برتر را در کشور داشته باشد. بر اساس آمارهای رسمی هر سال حداقل هشت تن از محصول بهارنارنج استان فارس به نقاط مختلف کشور و خارج از کشور صادر می شود.

آن وقت بعضی از ای مازندران که قادر به فروش چند شیشه مربای بهارنارنج به میهمانان و مسافران هم نیستند هر ساله بر سر تصاحب این نام دعوا دارند و تا کنون میلیاردها تومان از درآمدهایی که باید ج رفاه و ارائه خدمات عمومی شهروندان می گردید را به بهانه رقابت بر سر مصادره عنوان بهارنارنج به هدر می دهند.