معاون اول قوه قضائیه گفت: کاملاً غلط است که می گویند ی را نمی توان به زور به بهشت برد، چرا که نظام ی وظیفه دارد بستر را برای رشد همه فضایل اخلاقی آماده کند.

کاملا غلط است که میگویند ت ی کاری به بهشت و جهنم نداشته باشد  حجت ال والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: این حرف که ت ی و نظام کاری به جهنم و بهشت مردم نداشته باشند، کاملاً غلط است و اینکه ی را نمی توان به زور به بهشت برد به یک معنا غلط است چرا که نظام ی وظیفه دارد که بستر را برای رشد همه فضایل اخلاقی آماده کند و موانع سر راه رسیدن به سعادت که همان بهشت است را بردارد.

وی افزود: اگر این موانع با گفتن، تذکر دادن و اقدامات نرم برطرف نمی شود لازم است که با اقدامات سخت تری برداشته شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: امنیت و آرامش در دین جامع و کامل ما جایگاه رفیعی دارد و اگر ی در جامعه ناامنی ایجاد کند،   شهر و روستا و محیط ب و کار را ناامن کند و در صورتی که این ناامنی با ترس و وحشت مردم توأم باشد و افراد همراه با سلاح سرد و گرم قدرت نمایی کنند، مجازات سخت گیرانه ای در پیش دارد.