حضرت آیت الله معظم انقلاب ی عصر  روز (شنبه) در دیدار آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق و هیأت همراه، با ابراز سندی از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در عراق و انتخاب رئیس جمهور و نخست و مسئولان دیگر و ایجاد ثبات و استقرار، تأکید د:

راه غلبه بر مشکلات و مقابله با توطئه های بدخواهان، حفظ اتحاد ملی در عراق، شناخت صحیح دوست و دشمن و ایستادگی در مقابل دشمن وقیح، تکیه بر نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت است.

باید "حشدالشعبی" را حفظ کرد