همکاران گرامی برای دریافت شیوه نامه جشنواره نوآوری در فرایند آموزش ویادگیری روی تصویر زیر کلیک نمایید.