با سلام خدمت همکاران گرامی


نتایج داوری طراحی سوالات عملکردی پیامهای آسمان هفتم به شرح ذیل میباشد:


1. آقای اکبر عبدیل زاده از ناحیه 1 ارومیه ( اوّل)


2. خانم زهرا محمودی از شهرستان خوی ( دوّم)


3 .آقای مسعود عمری از شهرستان پیرانشهر ( سوّم)


ضمن تبریک به همکاران عزیز و آرزوی توفیق روزافزون ، از سرگروهان گرانقدر نهایت تشکر و قدردانی را داریم