عید فطر و جشن طاعت

بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارکباد