فاکتورسازی تاجرترین رییس جمهور برای دوشیدن اسپانسر های خام /واقعا ۱۰۵ موشک به سمت ۳ هدف آسان در شلیک شد؟ +تصاویر

 حمله صبح شنبه ائتلاف غربی به   به بهانه حملات شیمیایی در منطقه دوما، در حالی به پایان رسید که با گذشت زمان بیشتری از این حمله و ارائه شدن مستندات متقن و مهمی، چون تصاویر ای، ابهامات و سوالات بیشتری در خصوص توضیحات مقامات و نظامی غربی درباره این حمله به وجود آمده است که مهمترین آن، مربوط به تعداد اه تعیین و منهدم شده، تعداد موشک های شلیک شده و میزان موفقیت آن ها در هدف قراردادن مراکز مربوطه بوده است؛ مراکزی که با توجه به نحوه ساخت و حفاظت از آنها، مشخص بود که خالی از هرگونه فعالیت و شبیه به یک ماکت بزرگ هستند.

http://javaninews.ir/