... فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نکته اشاره داشته اند که «وصیت نامه ... را بخوانید...» این توصیه در کلام گهربار حضرت ... ... (ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از چند وصیت...
وصیت نامه شهید محمود احمدی
دست ازاین ماه تابان [ ... ... ] برندارید که روزنه ی امید مستضعفان جهان و ایران است. پیرو خط ... که همان خط حزب الله است باشید.