وجی و ورودی های فصل آینده بایرن مونیخ از نگاه رسانه های آلمان؛ دیبالا، گریزمان و حتی بیل گزینه های احتمالی! 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]