پایان نامه با موضوع شبیه سازی چند پروتکل مسیر ی ad hoc با استفاده از نرم افزار ns

مقدمه :

با توجه به پیچیدگی شبکه، شبیه سازی نقش بسیار مهمی هم در تعیین خصوصیات رفتار فعلی شبکه و هم در تعیین اثرات احتمالی ناشی از تغییرات پیشنهاد شده روی عملکرد شبکه دارد.

جانشینی برای شبکه های واقعی با توجه به اینکه پیکربندی واقعی شبکه ها برای آزمایش سناریوهای مختلف مشکل بوده و با مشکلاتی همچون ید، نصب و تنظیم دستگاه ها وتجهیزات شبکه همراه است و با بزرگ شدن شبکه ها نیز به این مشکلات افزوده می گردد، استفاده از شبیه سازهای شبکه به عنوان یک نیازبه کار می آید. علاوه بر این، تأمین شرایط شبکه مورد نیاز همانند بار ترافیکی شبکه و یا تشخیص الگوهای مورد نظر و کنترل آن ها در شبکه های واقعی دشوار است.

همانطور که می بینیم با گذشت زمان، پروتکل های جدید زیادی همانند نسخه های گوناگون tcp اختراع می شوند. این پروتکل ها نه تنها باید تحلیل شوند، بلکه نقاط ضعف و قوت آن ها نیز باید به دست آید و با پروتکل های موجود مقایسه گردند.در مسیری در شبکه های ad hoc نوع حسگر سخت افزار محدودیت هایی را بر شبکه اعمال می کند که باید در انتخاب روش مسیری مد نظر قرار بگیرند از …

جهت به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ادامه مطلب