حسین علیه السلام درکلام بزرگان جهان(قسمت اول :نلسون ماندلا)،نلسون ماندلا که امروز از او بعنوان آزادگان و ضد آپارتاید (تبعیض نژادی) یاد میشود و از نمادهای دفاع از حقوق سیاه پوستان است پیرامون تاثیر حسین علیه السلام بر خودش می گوید :i have spent more than 20 years in prison, then on one night i decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. but suddenly i thought about imam hussain (as) and karbala movement and imam hussain (as) gave me strength to stand for right of freedom and liberation and i did.ترجمه : من بیشتر از بیست سال را در زندان طی یک شب تصمیم گرفتم با تمام ط تعیین شده از سوی ت خودم را تسلیم کنم (و دیگر به دنبال نباشم ) اما ناگهان بیاد حسین و نهضت کربلا افتادم و حسین این توان را به من داد که برای حق و بایستم و من این کار را .http://www.azquotes.com/quote/798630
منبع :نقد الحاد و آتئیسم