پ.ن: چای ترش برخلاف چای سیاه باعث دفع آهن نمیشه، آرامش بخشه، و به لیمو هم که حرفی توش نیست!

پ.ن دو: احساس می کنم کم کم می تونم یه کانال خانوم های قری تأسیس کنم با این وضع!