در کوچه پس کوچه های باغ بهشت

نام تو را به زیبایی خواهم نوشت

زیبایی ات را به تماشا نشسته ام

سهم عشقت را به گُل خواهم نوشت

قلب تو جایگاه زیبایی هاست و بس

مستی چشمت را به عشق خواهم نوشت

نوگل باغ عشاق بلاکش تویی و بس

قلب خود به عشق تو خواهم سرشت

سهم من از عاشقی عشق تو باد

روح خود را در رهت خواهم کِشت