بسیاری را می بینم که دنبال آن هستند که یک شبه موفق شوند و پولدار ! آدم های زیادی بر این باورند که می توان ره صد ساله را یک شبه طی کرد ! تعداد کانال ها و سایتهایی که در این زمینه تبلیغ می کنند ، نیز کم نیستند! اما به شخصه بر این باورم و به این نتیجه رسیده ام که همه آنهایی که ما امروز از آنها به عنوان آدم های موفق یاد می کنیم ، رنج دوران برده اند ، خون دلها خورده اند. در واقع پشت سر موفقیت ، دهها و شاید صدها مورد ش ت و تلخ کامی و گرمی و سردی روزگار بوده است و بعید است ی بتواند بدون طی این مراحل به موفقیت برسد . خودمان را گول نزنیم ، این ذات موفقیت است که باید تلاش کرد و زحمت کشید و وقت گذاشت و هزینه کرد و ش ت خورد . به عبارتی برای موفقیت لازم است 7 بار زمین بخوریم و 8 بار بلند شویم! راه میان بری وجود ندارد!

ادامه مطلب