بخارایی کارشناس

بخارایی کارشناس از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

مطالعه همه مطالب این وبلاگ
سلام
درصورت تمایل به مطالعه همه مطالب این وبلاگ ، در انتهای هر صفحه بر روی « مطالب قدیمی تر » کلیک کنید


برچسب ها : مطالعه همه مطالب این وبلاگ - مطالب
مطالعه همه مطالب این وبلاگ مطالب
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
تعهد مدیران و س رستان مبنی بر انجام ایمن کار ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

متعهد شدن مدیران وس رستان کارگاه مبنی بر اینکه ، من فلان کار را انجام می دهم ، اتفاقی برای کارگری نمی افتد و اگر اتفاقی افتاد مسئولیتش با خودم ،رافع مسئولیت کارفرما نیست

سؤال :

جناب بخارایی ، من کارفرمای یک کارگاه هستم ، اگر در انجام کاری در کارگاه ، موردی باشد که من تشخیص دهم که ممکن است حادثه آفرین باشد و لی س رست کارگاه بگوید که ، نه ، حادثه ای اتفاق نمی افتد و من می دانم که چه کنم و مسئولیتش با من ، حال اگر برای کارگر حادثه رخ دهد مسئولیتی متوجه من خواهد بود

پاسخ :

بله ، شما مسئول خواهید بود ، متعهد شدن س رست که هر چه شد با من ، آن هم در حضور شما و با اطلاع شما ، رافع مسئولیت شما در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات امری ، که قانونگذار شما را مکلف به انجام آنها نموده است نخواهد بود ، وقتی شما مطلع از انجام کاری که خود شما اقرار به حادثه آفرین بودن آن می نمایید در واقع بدین معنی است که شما اذن انجام کار حادثه افرین را داده اید

در خاتمه لازم به ذکر است که درفرایند بررسی حادثه ، مسئولیت س رست مذکور و دیگر اشخاصی که خطای آنها مؤثر در بروزحادثه بوده است باید منظر نظر کارشناس باشد

در اینجا توجه شما را به وظایف تعریف و مقرر شده برای شما در مواد 91و171 و 176قانون کار ، مصوب 69/8/29 جلب می نمایم

ماده 91

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز م م به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

ماده 171

متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد . درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید

ماده 176

متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با ب نظر وزارت کارواموراجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر درصورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد


کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است


برچسب ها : تعهد مدیران و س رستان مبنی بر انجام ایمن کار ، رافع مسئولیت کارفرما نیست - کارگر ,انجام ,حادثه ,تخلف ,ماده ,مذکور ,محکوم خواهند ,برابر حداقل ,رافع مسئولیت ,حادثه آفرین ,کارفرما نیست
تعهد مدیران و س رستان مبنی بر انجام ایمن کار ، رافع مسئولیت کارفرما نیست کارگر ,انجام ,حادثه ,تخلف ,ماده ,مذکور ,محکوم خواهند ,برابر حداقل ,رافع مسئولیت ,حادثه آفرین ,کارفرما نیست
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
مطالعه همه مطالب این وبلاگ
سلام
درصورت تمایل به مطالعه همه مطالب این وبلاگ ، در انتهای هر صفحه بر روی « مطالب قدیمی تر » کلیک کنید

ارایه رهنمود و مشاوره در زمینه حوادث کاری و مسئولیت اشخاص رایگان می باشد و صِرفاً با هدف آشنا شدن شما عزیزان با قوانین و مقررات مربوطه و در راستای جلوگیری از بروز حوادث کاری صورت می گیرد

تماس با اینجانب:

درصورت تمایل درکانال « تخصصیحوادث کاری » د یام رسان سروش عضوشوید

برچسب ها : مطالعه همه مطالب این وبلاگ - مطالب ,حوادث کاری ,درصورت تمایل
مطالعه همه مطالب این وبلاگ مطالب ,حوادث کاری ,درصورت تمایل
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
مسئولیت مسئول ایمنی در رویداد حوادث در کارگاهها

سؤال :

جناب بخارایی ، من مسئول ایمنی در یک شرکت هستم ، درصورت بروز حادثه در یک کارگاه آیا ممکن است مسئول ایمنی شرکت هم مسئول باشد

پاسخ :

من قبلا ً به این سؤال پاسخ داده ام که به لحاظ اهمیت موضوع مجددا ً به اطلاع می رسانم که این سؤال شما بسیار کلی است و نمی توان به آن پاسخی کوتاه وصریح و منجزداد ، بدیهی است که هر شخصی در محیط کاری ، ممکن است مرتکب انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی گردد که به موجب این رفتارش ، زمینه بروز حادثه ای فراهم آید ، لذا نمی توان گفت که در هیچ شرایطی ، مسئول ایمنی نباید پاسخگو باشد و نیزارزی اینکه درچه شرایطی باید پاسخگو باشد این خود مست م بررسی دقیق حادثه می باشد وهمانگونه که بارها در مطالب گوناگون نوشته ام ، هرحادثه ای نیز ویژگی های خاص خود را دارد و در ارتباط با سؤال شما ، تا ، تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مسئول ایمنی احراز نگردد به عبارت دیگر تا رابطه سببیت و یا رابطه علیت ، بین بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مسئول ایمنی و حادثه رخ داده ، احراز نگردد ، نسبت دادن مسئولیت به مسئول ایمنی ، حسب مورد ، تمام و یا درصدی از تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای وی ، موضوعیتی ندارد

اما درکُل ، توجه شما مسئول ایمنی به موارد زیر جلب میگردد

در فرایند بررسی یک حادثه کاری ، ابتدا باید عللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز و کشف نموده و آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر ، بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده است و در پایان ، در صورت وم ، میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده مورد ارزی قرار گیرد

درارتباط با شما و وظایف شما ، درصورتیکه حادثه رخ داده ، صِرفا ًبه علت عدم اجرای مقررات از سوی انی باشد که قانونگذار ، اجرای آنها را به عهده آنان قرارداده است ، لذا مسئولیتی متوجه مسئول ایمنی نخواهد بود به ویژه اینکه بااستناد به ماده 9 آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها ، قانونگذار ، وجود شما را رافع مسئولیت کارفرما نمی داند

ماده 9ـ مسؤولیت اجرای شرح وظایف مسؤول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسؤولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.

در اینجا لازم است که شرح وظایف شما که در آیین نامه به کار گیری مسئول ایمنی در کارگاهها مصوب 94/2/19درج گردیده آورده شود

پیوست شماره 1ـ شرح وظایف مسؤول ایمنی

 1. ۱٫ همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار.

 2. ۲٫ شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور

 3. ۳٫ شناسایی خطر، ارزی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه.

 4. ۴٫ پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها

 5. ۵٫ تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرایند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.

 6. ۶٫ ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل وهمچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه.

 7. ۷٫ همکاری در زمینه نیازسنجی، آموزش و سنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ ساز ی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی.

 8. ۸٫ نیازسنجی، نظارت بر ید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه.

 9. ۹٫ نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه

 10. ۱۰٫ تهیه ­­و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعمل های مذکور

 11. ۱۱٫ شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما

 12. ۱۲٫ همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری

 13. ۱۳٫ اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران بکار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما

۱۴٫شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه

 1. ۱۵٫ پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و

 2. ۱۶٫ تهیه msds مواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض

 3. ۱۷٫ اخذ، مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسؤول در کارگاه برای تصمیم گیری

 4. ۱۸٫ انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی

***************************************************************

بنابراین شما باید توجهی ویژه ای به آنچکه در شرح وظایف شما آمده است داشته باشید البته نکته حایز اهمیت در اینجا جلب توجه کارفرمایان به ماده 9 آیین نامه مذکور است که در بالا ذکر گردید که چنین مقرر می دارد:

«ماده 9ـ مسؤولیت اجرای شرح وظایف مسؤول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسؤولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.»

پس همانگونه که ملاحظه می گردد، به کارگیری شما مسئولین ایمنی ، رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف تعریف شده برای آنان ، براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر ، نخواهد بود که یکی از این مواد قانونی که در ارتباط با وظایف تعریف شده برای کارفرما در راستای ایجاد محیط کار ایمن برای کارگران می باشد ، ماده 91 قانون کار است که عینا ً درزیر درج می گردد

«ماده 91 : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ٨٥ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر رابه آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکورنیز م م به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهایمربوطه کارگاه می باشند.»

از سوی دیگر در ماده 6 آیین نامه کمیته حفاظت و فنی بهداشت کارمصوب 74/4/11اینچنین می خوانیم

«ماده 6: وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه به‎هیچ‎ وجه رافع مسئولیت های قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.»

بنابراین با توجه به کلیه موارد مندرج در بالا ، دانستیم که مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در آیین نامه مربوطه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و ب درخواست حذف وبلاگ

مطالعه همه مطالب این وبلاگ
سلام
درصورت تمایل به مطالعه همه مطالب این وبلاگ ، در انتهای هر صفحه بر روی « مطالب قدیمی تر » کلیک کنید

شماره تماس ۰۹۱۲۷۸۷۴۹۹۵

هر گونه ارایه رهنمود و مشاوره رایگان است
برچسب ها : مطالعه همه مطالب این وبلاگ - مطالب
مطالعه همه مطالب این وبلاگ مطالب
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
حادثه هنگام کار با دستگاه مته

حادثه به علت استفاده از دستکش توسط کارگر هنگام کار با دستگاه مته،علیرغم تذکر کارفرما مبنی بر عدم استفاده از دستکش هنگام کار با دستگاه مته

سؤال:

من کارفرمای یک شرکت هستم و علیرغم اینکه به کارگران گفته بودم که هنگام کار با مته از دستکش استفاده نکنند ولی به علت عدم توجه به این موضوع ، یکی از کارگران اینجانب هنگام کار با دستگاه مته دچار حادثه شده که کارشناس مرا به علت عدم نظارت مقصر اعلام نموده است و این در حالی است که من به آنها گفته بودم که هنگام کار با دستگاه مته از دستکش استفاده نکنندآیا واقعا تقصری متوجه من می باشد

پاسخ:

از جمله مواردی که در انتساب تقصیر به کارفرما که همیشه زمینه ساز اعتراضات شدیدی از سوی کارفرمایان بوده است مسئله مقصر نمودن آنان به علت عدم نظارت میباشد و همانگونه که ملاحظه می گردد در ماده 91 قانون کار مرزی برای این نظارت تعریف نشده است بنابراین بستر ارایه نظریات و استنباطات گوناگونی کارشناسی را برای کارشناسان فراهم می آورد که در اینجا لازم است که بسیار مختصر جهت تبیین موضوع به آن پرداخته شود

با عنایت به تعریف نظارت که در واقع قانون گذار مراقبت کارفرما را در اجرای امور در کارگاه خواستار شده است بنابراین باید توجه داشت که در صورتی عدم نظارت کارفرما قابل استنباط است که عدم رعایت نظامات تی مربوطه ویا انجام کارهای ناایمن در کارگاه به صورت روال در آمده که مدت زمان آن نیز به میزانی است که بتوان عدم نظارت کارفرما را استنباط نمودونیزدر صورت کوتاه بودن مدت زمان آن ، باز قابل استناد به عدم نظارت کارفرماباشد که مورد اخیرالذکرباید با استدلال قوی در نظریه اثبات گردد و درصورتیکه کارفرما مدعی این امر گردد که نظارت کافی را به عمل آورده و این حادثه دیده بوده است که در غیاب وی رعایت مقررات لازم را ننموده است با توجه به اینکه ِاعمال نظارت از سوی وی امری وجودی است لهذا با ید با ارایه مدارک لازم آن رااثبات نماید اما نباید از نظر دورداشت که با توجه به اینکه در مسایل کیفری برای اقناع وجدان به کارگیری سیستم دلایل معنوی نسبت به بکارگیری سیستم دلایل قانونی از ارجحیت ویژه ای برخوردار است لذاکارشناس نباید ِصرفا ًبه مدارک ارایه شده و یا عدم ارایه مدارک از سوی اصحاب دعوی بسنده نموده،بلکه باید شگردهای خاص کارشناسی که ثمره مطالعه و تجربه ودانش و پژوهش و کنکاش ها میباشدرا در راستای احراز حقایق به کار گیرد

بنابراین با توجه به موارد مذکور اگر شما بتوانید ثابت نمایید که نظارت کافی را اِعمال نموده و این کارگر بوده که در غیاب شما و نمایندگان شما سؤاستفاده کرده و نظامات کارگاه را رعایت نکرده لذا این امر می تواند مانع از استنباط متأثر بودن بروز حادثه از عدم نظارت شما باشد

اما اگر فقط به گفتن اینکه هنگام کار با دستگاه دریل یا مته از دستکش استفاده نشود اکتفا کرده باشید و استفاده از دستکش هنگام کار با وسایل مذکور علیرغم دستور شما در کارگاه تداوم داشته باشد نظارتی را که قانونگذار مد نظر داشته به عمل نیاورده اید و بروز حادثه می تواند متأثر از این عدم نظارت بوده باشد که البته بایدمیزان تأثیر پذیری (درصد)بروز حادثه از سوی کارگربه علت عدم توجه به دستور شما نیز توسط کارشناس مورد ارزی قرار گیردزیرا کارگر نیز مکلف به اجرای دستورالعمل های کارگاه می باشد

********************

بدیهی است که پاسخ داده شده به سؤالات نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگر کارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

***********************************************************

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

آدرس کانال تلگرام https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

*************************************************************

برچسب ها : حادثه هنگام کار با دستگاه مته - نظارت ,هنگام ,حادثه ,کارفرما ,دستکش ,دستگاه ,بروز حادثه ,دستکش استفاده ,سیستم دلایل ,کارشناسی اینجانب ,ارایه مدارک
حادثه هنگام کار با دستگاه مته نظارت ,هنگام ,حادثه ,کارفرما ,دستکش ,دستگاه ,بروز حادثه ,دستکش استفاده ,سیستم دلایل ,کارشناسی اینجانب ,ارایه مدارک
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر

مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر

یکی از موارد مهمی که اینجانب در بررسی حوادث کاری با آن مواجه بوده ام ، زمانی است که پیمانکاری به علت خطای مرتکب شده ( بی احتیاطی و یا بی مبالاتی) ، موجبات ایراد صدمه به پیمانکار دیگری را در یک پروژه ساختمانی و یا در دیگرمحل های مورد بیمه فراهم می آورد بدین معنی که فرضاً صاحب کار اجرای عملیات جوشکاری را به یک پیمانکار داده و اجرای عملیات بخش دیگری را ، در همان محل مورد بیمه ، به پیمانکار دیگری داده است که هر دو پیمانکار ، همزمان در محل مورد بیمه ، حضور دارند و حادثه ای رخ می دهد که یکی از آن دو پیمانکار دچار صدمه شده و کارشناس ، تمام و یا بخشی از مسئولیت را متوجه دیگر پیمانکار می نماید ، فلذا لازم است که در حین یداری بیمه نامه های مسئولیت در ارتباط با فعالیت هایی که احتمال بروز اینگونه حوادث وجود دارد ، از تحت پوشش بودن مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر ، در بیمه نامه یداری شده ، اطمینان حاصل نماییدزیرا اینجانب به کرات مشاهده نموده ام که شرکت بیمه گر ، جبران چنین خسارتی راقبول نمی کند

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

برچسب ها : مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر - پیمانکار ,بیمه ,صدمه ,نظریه ,مسئولیت ,اینجانب ,ایراد صدمه ,مسئولیت مدنی ,مورد بیمه ,مدنی پیمانکار ,پیمانکار دیگر ,نظریه کارشناسی اینجانب
مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر پیمانکار ,بیمه ,صدمه ,نظریه ,مسئولیت ,اینجانب ,ایراد صدمه ,مسئولیت مدنی ,مورد بیمه ,مدنی پیمانکار ,پیمانکار دیگر ,نظریه کارشناسی اینجانب
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
عدم مراجعه کارگر به انبار ، جهت گرفتن وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما

عدم مراجعه کارگر به انبار ، جهت گرفتن وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما

سؤال :

جناب ، من مدیر عامل یک شرکت هستم ،دوست من که مدیر عامل شرکت دیگری است ،اخیرا ً حادثه ای در شرکت آنها رخ داده است و بازرس کار او رامقصر اعلام کرده است ، اگر اشکالی ندارد خواستم نظر شما را هم بدانم

گاهی وقت ها در شرکت دوست من کارهایی پیش می آید که کارگر مربوطه باید از عینک استفاده کند ،بنابراین چون گاه گاهی این موضوع پیش می آید لذا این دوست ما چند عدد عینک مناسب یده و در انبار گذاشته و به کارگران مربوطه هم س است که در صورتیکه کار مربوطه را خواستند انجام دهند که زدن عینک لازم است بروند و از انبار عینک بگیرند که در یکی از روز های کاری ، همان کاری پیش آمده که زدن عینک لازم بوده است ولی کارگر جهت انجام کار به انبار نرفته و عینک نگرفته است که متأسفانه از ناحیه چشم مصدوم شده است آیا در این شرایط بازرس کار اداره کار، باید دوست مرا مقصر اعلام می کرد ،جناب بخارایی ممنون میشوم اگر نظر خودرا اعلام فرمایید

پاسخ:

اینکه بازرس محترم کار به هراستنادی کارفرمای شرکت مذکور را مسئول دانسته و یا اگر مسئول نمی دانست ، استنباط کارشناسی شخص ایشان بوده و اینجانب به هیچ عنوان صلاحیت داوری و اظهار نظر در خصوص نظر کارشناسی ایشان راندارم فلذا صِرفا ً نظر کارشناسی خود را اعلام می دارم

جنابعالی و دیگر همکاران شما به این مهم توجه داشته باشید که هر کارگری در هنگام انجام هر کاری ، باید مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب با آن کار باشد و قطعا ً مستحضر هستید که قوانین و مقررات ، کارفرما را مکلف به اجرای مقررات ایمنی مربوطه نموده است کما اینکه در ارتباط با همین موضوع که مطرح نموده اید که از مصادیق وسایل حفاظت فردی است ، مواد 2و6 از آیین نامه وسایل حفاظت فردی چنین مقرر می دارد :

ماده2ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیه و به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار دهد.

ماده6 ـ کارفرما باید بر استفاده صحیح کارگران از وسایل حفاظت فردی نظارت کامل داشته باشد.

همانگونه که ملاحظه می گردد وسایل مذکور باید در اختیار کارگران بوده و کارفرمانظارت کامل (لطفا ً به کلمه کامل توجه نمایید) بر استفاده صحیح از وسایل مذکور توسط کارگران داشته باشد

بنابراین ، اینکه وسایل حفاظت فردی را تهیه و در انبار گذاشته و تشخیص زمان استفاده از آنها را موکول به تشخیص کارگر نمایید ، در واقع این امر منطبق با مفاد مندرج در مقررات ایمنی و وظایف تعریف شده برای کارفرما نیست و به هیچ عنوان مفهوم نظارت کامل که چه عرض کنم ، اصلا ً مفهوم نظارت را نمی توان از این عملکرد استنباط نمود

نکته حایز اهمیت اینکه در هیچ یک از مقررات مربوطه ، این معنا استنباط نمی گردد که کارگر قبل از شروع به کاری ، خود را با وسایل حفاظت فردی مناسب موجود در انبار مجهز کرده و آنگاه به کار بپردازد بلکه با اِعمال نظارت صحیح باید ترتیبی اتخاذ گردد که کارگران قبل از شروع به کاری ، مجهز به وسایل حفاظت فردی مرتبط با آن کار شده باشند که این خود ، وجود وسایل مذکور را در اختیار آنان و نیز نظارت کارفرما را می طلبد

بنابراین سیستم نظارتی در کارگاه باید به گونه ای اِعمال گردد که تجهیز کارگران به وسایل حفاظت فردی مرتبط با نوع کار ، منوط به اقدام و تشخیص خود کارگرنباشد ، البته این مطالب به هیچ عنوان در ارتباط بامواقعی که وسایل حفاظتی در اختیار کارگر قرار داشته و آموزش لازم را دیده و سیستم نظارتی کارفرما هم به خوبی عمل کرده و این کارگر بوده که درنبود کارفرما و دیگر مسئولین ذیربط سوءاستفاده نموده و از وسیله حفاطت فردی استفاده نکرده و دچار حادثه شده است نمی باشد

نتیجه :

وسایل حفاظت فردی مربوط به کار کارگرراتحویل ایشان داده و در مورد وسایل حفاظت فردی که استفاده از آنها مستمر نبوده وگاه گاهی استفاده از آنها نیاز می شود را به گونه ای برنامه ریزی نمایید که استفاده از آنها منوط به گرفتن وسایل مذکور از انبار توسط خ رگر نباشد بلکه با اِعمال سیستم مدیریتی و نظارتی صحیح ، به گونه ای عمل گردد که کارگر قبل از شروع به هر کاری مجهز به وسایل حفاظت فردی مرتبط با نوع کار باشد

درخاتمه لازم به ذکر است که درارزی میزان تأثیر پذیری بروزحادثه از بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص ، در صورت احرازاینکه کارگر مطلع از این بوده که قبل از شروع به کارمی بایست با مراجعه به انبار ، عینک و یا هر وسیله حفاظت فردی دیگری را گرفته وآنگاه شروع به کار می نمود ، قطعا ً باید میزان تأثیر پذیری بروزحادثه ازاین اهمال صورت گرفته ، مورد ارزی توسط کارشناس قرار گیرد کما اینکه طبق ماده ۹۱ قانون کار ، کارگر ان نیز مکلف به اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است


برچسب ها : عدم مراجعه کارگر به انبار ، جهت گرفتن وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما - وسایل ,فردی ,حفاظت ,کارگر ,کارفرما ,انبار ,وسایل حفاظت ,حفاظت فردی ,وسایل مذکور ,فردی مرتبط ,نظریه کارشناسی ,نظریه کارشناسی اینجانب ,تأثیر پذیر?
عدم مراجعه کارگر به انبار ، جهت گرفتن وسایل حفاظت فردی و مسئولیت کارفرما وسایل ,فردی ,حفاظت ,کارگر ,کارفرما ,انبار ,وسایل حفاظت ,حفاظت فردی ,وسایل مذکور ,فردی مرتبط ,نظریه کارشناسی ,نظریه کارشناسی اینجانب ,تأثیر پذیر?
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
در چه مواقعی ممکن است در یک حادثه برای کارگر در کارگاه،مدیر و یا س رست و یاسر شیفت مسئول شناخته شود

در چه مواقعی ممکن است در یک حادثه برای کارگر در کارگاه ، مدیر و یا س رست و یا سر شیفت مسئول شناخته شود

سؤال:

جناب آقای بخارایی

من کارفرمای یک شرکت هستم به عبارت دیگر اینکه ، مدیرعامل یک شرکت بزرگ هستم ، بعضا ً مدیرا ن و س رستان که از سوی اینجانب در کارگاه حضور دارند به کارگران دستور انجام کارهایی را می دهند که ممکن است باعث حادثه برای کارگر شود با این توضیح که انجام کاری که صورت گرفته است اولا ً در کارگاه روال نبوده وثانیا ً مورد مؤافقت من چه به صورت ضمنی و چه صریح نمی باشد منظور من اینست که چنین چیزی را هرگز اجازه نداده ام اگر در چنین مواقعی حادثه ای رخ دهد آیا من هم مسئول هستم ، جناب بخارایی نظر شما در اینخصوص چیست

پاسخ:

نکته بسیار حایز اهمیتی که در بررسی حوادث در کارگاهها باید به آن توجه داشت این است که درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل ، به عبارت دیگر، بی احتیاطی و یا بی مبالاتی اشخاص (حقیقی و حقوقی) ، رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشودرا ، باحادثه و یا زیان وارده قطع نماید دیگر نمیتوان کارفرما را مسئول دانست مگراینکه بتوان اثبات نمود که بی احتیاطی و یا بی مبالاتی اشخاص قطع کننده رابطه سببیت ، بین سیستم حاکم در کارگاه و زیان وارده ، به نوعی ناشی ازاستنکاف کارفرما از اجرای مقرراتی بوده که قانونگذار او را مکلف به اجرای آنها نموده است که در اینصورت باید میزان تأثیر پذیری بروزحادثه را از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی هر کدام از آنان مشخص نمود

به زبان ساده تر مثالی عرض کنم :

فرض بفرمایید که در یک کارگاه در ارتباط با رانندگی با لیفتراک تمام مقررا ت مربوطه ، با اِعمال نظارت صحیحی که توسط کارفرما صورت گرفته رعایت میگردد مثل ذیصلاح بودن راننده لیفتراک واینکه کلیه آموزش های لازم را دیده است ، مانند حرکت در مسیر های خط کشی شده و سوار ن اشخاص در کنار راننده و جابجا ن اشخاص با لیفتراک و سوار ننمودن آنها درروی لیفتراک و استفاده ن از لیفتراک جهت دسترسی به ارتفاع و کلیه موارد مرتبط با موضوع و همه این مسایل آموزش داده شده و همه از آن مطلع میباشند و نظارت دقیق و کامل هم از سوی کارفرما اِعمال گردیده است و همه موارد آموزش داده شده دقیقا ً رعایت می گردد

اما در یک روز کاری مثلا ًبرای تعویض یک لامپ به دنبال بالابر استاندارد موجود در کارگاه که برای دسترسی به ارتفاع می باشد گشته و متوجه می شوند که بالابر در حال حاضر مورد استفاده یکی از قسمت ها ی دیگر درکارگاه می باشد که مراتب به اطلاع مدیر کارخانه و یا س رست کارگاه و یا سرشیفت رسانیده میشود که دستور می دهد که منتظر بالابر استاندارد و مناسب نباشید ، پ ی را روی شاخک لیفتراک بگذارید و با بالابردن شاخک لیفتراک پس از دسترسی به لامپ ، آن را عوض کنید که این کار انجام میشود که در حین انجام کار مذکور کارگر از روی پ از ارتفاع سقوط می کند و دچار حادثه می شود واین دستوردر حالی صادر گردیده است دستور دهنده ، آگاهی کامل از ممنوع بودن استفاده از لیفتراک ، جهت دسترسی به ارتفاع در کارگاه داشته وهیچ دلیل موجه و هیچ ح اضطراری نیز وجود نداشته تا این دستور خلاف مقررات خود را توجیه نماید اگر چه موجه جلوه دادن خطایش نیز رافع مسئولیت او نیست مگر اینکه به واقع این دستور خلاف مقررات او ناشی از شرایطی بوده باشد که وی در یک ح اظطرار و اجبار ناگزیر از صدور چنین دستوری بوده که در اینصورت علل مؤثر در بروز شرایط مذکور باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد

لذا با توجه به موارد مشروحه بالا که خلاصه آن در ذیل میآید

1 - انجام کار مذکوریعنی استفاده از لیفتراک جهت دسترسی به ارتفاع در کارگاه روال نبوده است

2 -اذن صریح و ضمنی کارفرما در انجام کار مذکور وجود نداشته است

3 - آموزش انجام ایمن کار داده شده وهمه به ویژه مدیران و س رستان و دیگر اشخاص مسئول از اینکه برای دسترسی به ارتفاع نباید از لیفتراک استفاده شود مطلع و نیز آگاه از ممنوع بودن استفاده از لیفتراک برای دسترسی به ارتفاع بوده اند

4- هیچ اضطرار و اکراه و اجبار و تدلیسی در انجام کار مذکور که دستور دهنده را مجبور به صدور دستور مذکور کرده باشد وجود نداشته است

5 – کارفرما وسیله مناسب انجام کار مورد نظر را در اختیار کارگران قرار داده است

لذا در این وضعیت و شرایط ، با استناد به ماده 95 قانون کار که چنین مقرر می دارد

ماده 95: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .

بنابراین با توجه به کلیه موارد مشروحه بالا ، اینکه شخص دستور دهنده مسئول باشد میتواند قابل استنباط کارشناسی باشد البته با این وصف که استنباط کارشناسان می تواند متفاوت باشد

باید توجه داشت که موارد عنوان شده در بالا صِرفا ً در ارتباط با مسئولیت شخص دستور دهنده که با دستور خلاف مقررات قانونی و حاکم و جاری و مسلم کارگاه ، موجبات بروز حادثه را فراهم آورده می باشد بدیهی است که هر حادثه ای ویژگی های خاص خود را دارد بنابراین کارشناس در فرایند بررسی حادثه ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز نماید وآنگاه به این مهم بپردازد که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی چه اشخاصی بوده است ودر نهایت ،درصورت وم ، میزان درصد تأثیر پذیری بروز حادثه را از علل احراز شده مورد ارزی قرار دهد» که در این حادثه از جمله موارد مهمی که باید مورد توجه باشد، ارزی تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای راننده ذیصلاح لیفتراک که دارای گواهینامه ویژه بوده می باشد

در ارزی تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای راننده لیفتراک که در مثال بالا فرض بر این است که راننده دارای گواهینامه ویژه می باشد باید ضمن توجه به مقررات وضع شده که راننده مذکور مکلف به اجرای آن بوده است ، شرایط حاکم نیزمورد توجه باشد و تا ثیر پذیری هریک از این دو مورد از هم ، یعنی وظایفی که راننده مذکور مکلف به اجرای آن بوده ونیز میزان اضطرار واکراه واجبار که شرایط حاکم در زمان بروز حادثه ، نامبرده را ناگزیر از تخلف نموده مورد ارزی دقیق کارشناسی قرار گیرد

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است


برچسب ها : در چه مواقعی ممکن است در یک حادثه برای کارگر در کارگاه،مدیر و یا س رست و یاسر شیفت مسئول شناخته شود - حادثه ,لیفتراک ,دستور ,انجام ,مذکور ,کارفرما ,بروز حادثه ,دستور دهنده ,برای دسترسی ,وجود نداشته ,تأثیر پذیری ,نظریه کارشناسی اینجانب ,شیفت مسئو?
در چه مواقعی ممکن است در یک حادثه برای کارگر در کارگاه،مدیر و یا س رست و یاسر شیفت مسئول شناخته شود حادثه ,لیفتراک ,دستور ,انجام ,مذکور ,کارفرما ,بروز حادثه ,دستور دهنده ,برای دسترسی ,وجود نداشته ,تأثیر پذیری ,نظریه کارشناسی اینجانب ,شیفت مسئو?
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
نکته مهم در بررسی حوادث کاری

نکته مهم در بررسی حوادث کاری

در فرایند بررسی یک حادثه کاری ، ابتدا باید عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز و کشف نموده و آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکور ناشی از انجام فعل و ترک فعل و یا بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده است و در پایان ، در صورت وم ، میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده مورد ارزی قرار گیرد

قانون مجازات ی

ماده 145- تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات تی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که نظر دیگرکارشناسان می تواند متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع استبرچسب ها : نکته مهم در بررسی حوادث کاری - احراز ,حادثه ,کاری ,بررسی ,بروز حادثه ,حوادث کاری ,بررسی حوادث
نکته مهم در بررسی حوادث کاری احراز ,حادثه ,کاری ,بررسی ,بروز حادثه ,حوادث کاری ,بررسی حوادث
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
بررسی حوادث در کارگاهها

بنام خدا

بررسی حوادث در کارگاهها

قبل از پرداختن به موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه هیچ عنوان مبتنی بر قواعد حقوقی وفقهی حاکم بر تعیین تقصیر ومقصر و موجبات ضمان ونیز اینکه اینگونه تقصیرها ضمان آور میباشند یا خیر ، نمیباشد زیرابا توجه به وظایف تعریف شده برای کارشناس ، وی مکلف به ارایه نظریه کارشناسی موجه و صریح و منجز و مستدل میباشدو درصورت وم ، محدود به استفاده از مواد قانونی و مقررات تخصصی وفنی مربوط به موضوع کارشناسی ارجاع شده به وی میباشدتا این امر یاری بخش او در انتساب مسئولیت به اشخاصی که بروز حادثه متأثر از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی آنان تشخیص داده می شود باشد ونیز اینکه این انتساب مسئولیت مبتنی برمقررات فنی و تخصصی مربوطه صورت گرفته باشد

همچنین قبل از پرداختن به اصل موضوع ،لازم به تذکر است که ما کارشناسان در نظرات کارشناسی خود باید از به کارگیری کلماتی از قبیل تقصیر و مقصر پرهیزنماییم زیرا مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که این مهم از وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس که بایداز شرایط ضمان تسبیب بر خوردار باشد نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد بنابراین باید توجه داشت که به کارگیری کلمه مقصر و تقصیر توسط کارشناس ِصرفاً دل بر مفاهیم عرفی وکارشناسی از بُعد ومنظرفنی داشته و به هیچ عنوان مفاهیم حقوقی وفقهی منظرنظر نمیباشد که به همین دلیل پیشنهاد میگرددکه در بررسی حوادث در کارگا هها پس از ذکر علل فنی مؤثر در بروز حادثه در صورتیکه مقام ارجاع دهنده کارشناسی ، خواسته باشد که مقصر یامقصرین و نیز میزان درصد تقصیر مشخص ش رشناس بررسی کننده حوادث در کارگاهها به جای اعلام اینکه فلان شخص به چه میزان مقصر است، به طور مثال اعلام نماید که ،بروز حادثه «ذکرعدد»درصد متأثر ازعدم رعایت ماده «ذکر شماره ماده »از آئین نامه «ذکر نام آئین نامه» بوده است و یا اینکه بروز حادثه 000درصد متأثر از بی احتیاطی فلانی (با ذکر دلایلی که دل بر بی احتیاطی وی نماید ) بوده است بدین معنی که حتی المقدوراز به کارگیری کلمات مقصر و تقصیر خوداری به عمل آمده وبه جای آن به تشریح میزان متأثر بودن وقوع حادثه از خطاهای منتسب به اشخاص با ذکرنظامات تی و مقررات مربوطه و یا خطاهای آنان مبتنی بر استدلال قوی پرداخته شودوآنگاه مقام ذیصلاح نظریه کارشناسی ارایه شده را ازجهات امور موضوعی از قبیل احراز رابطه سببیت واینکه شرایط ضمان تسبیب رعایت گردیده ویا لحاظ نمودن سبب مقدم در تأثیرو000مورد مداقه قرارداده تادر نهایت مقصر و تقصیراعلام شده منطبق با قواعد حقوقی و فقهی مربوطه باشد

اکنون به طور بسیار مختصربه اصل موضوع مورد نظرمیپردازیم

عمده مواد قانونی که در انتساب مسئولیت به کارفرما و یا به عبارت دیگر دراعلام تأثیر پذیری حادثه از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما مستند استنباط کارشناس است مواد 91و95 قانون کارکه عینا ً درذیل خواهد آمد می باشد

ماده 91قانون کار:«کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند 0 افراد مذکور نیز م م به استفاده ونگهداری از وسائل حفاظتی وبهداشتی وفردی واجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند»

ماده95 : «مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود0 هر گاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ،حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است»

همانگونه که ملاحظه میگردد در ماده 91قانون کارِصراحتا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است وظیفه اول اینکه موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد و وظیفه دوم آنان این است که چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکررا به آنان بیاموزند ووظیفه سوم اینکه در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند بنابراین به ِصرف تهیه امکانات ووسایل مربوطه، از کارفرما رفع مسئولیت نگردیده بلکه متعاقب تهیه وسایل مربوطه، باید اطمینان حاصل نمایند که وسایل مذکور در اختیار کارگران قرار گرفته وعلاوه براینکه باید به کارگران آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور رابدهند باید در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط آنان نیزنظارت صحیح و کافی به عمل آورند

در ارایه نظرات کارشناسی باید توجه ویژه ای به این مهم مبذول داشت که آیا کارشناس در انتساب مسئولیت به اشخاص، مقرره مربوطه که از مصوبات شورایعالی حفاظت فنی میباشد را درنظریه خود ذکر نموده است یاخیر ودر صورت عدم ذکرمقررات مربوطه دلایل متقن و مستدل که حاکی از قابل انتساب بودن مسئولیت ، به شخصی که مسئول شناخته شده است را بیان داشته است لذااینکه بعضا ً در نظریه کارشناسی اعلام میگردد که این حادثه به علت شرایط نا ایمن محیط کار به وقوع پیوسته است بی آنکه به مقرراتی که به علت عدم رعایت آنهااز سوی کارفرمامنتج به این شرایط ناایمن گردیده اشاره ای شده باشد، از نظر اینجانب نمیتوان این نظریه را از مصادیق نظریه متقن ومنجزوصریح وبدون ابهام تلقی نمود مضافاًاینکه اینگونه نظرات کارشناسی میتواند زمینه ارائه نظریه سلیقه ای را نیزفراهم آورد زیرا شرایطی که برای یک کارشناس نا ایمن مینماید ممکن است برای کارشناس دیگری ایمن تلقی گرددالبته در توجیه این اشکال اینگونه استدلال میشودکه مقررات ایمنی تمامی موارد و موضوعات را پوشش نمیدهد که در پاسخ باید گفت که این امر نمیتواند رافع مسولیت کارشناس درتعیین وذکرمقرراتی که عدم رعایت آنها موجبات بروز حادثه را فراهم نموده است باشد زیرا اگر چه در امور کیفری باید از تفسیر موسع خوداری و روش تفسیر مضیق را به کار گرفت ولی از آنجائیکه در عصری که درآن به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر دستگاه وتعیین حفاظ های آن ونحوه کار ایمن با آنرابا ذکر ریزه کاریهای مربوطه انتظار داشت مگراینکه درواقع دستگاه جدید هیچ گونه تطابقی با دستگاههای قبلی نداشته و مقررات ویژه خود را بطلبد لذا کارشناس باید از دانش و بینش و آگاهی وتجربه کافی در امر کارشناسی ارجاع شده به وی برخوردارواشراف کافی ولازم به مقررات مربوط به موضوع کارشناسی را داشته باشد تا ماشین آلاتی را که از نحوه کارکرد ومشخصات فنی ونیز ویژگی های مشابهی بر خوردارهستند واز نقطه نظر کارشناسی میتوانندموضوع حکم مقررات ایمنی مشابهی باشند رامشخص نموده وآنگاه با استدلال قوی کارشناسی مبنی براینکه (بنا به دلایلی که اعلام مینماید) دستگاه مورد نظرازمصادیق موضوع حکم ماده 000 از آئین نامه 000 است ،ضوابطی را که با رعایت نشدنش وقوع حادثه محقق گردیده تبیین نماید و اگر چنین چیزی نیز مقدور نگردید باید در نظریه وی تعیین خطای جزایی وانتساب آن به اشخاص (حقیقی و حقوقی) برشالوده و اساس و بنیانی نهاده شده باشدکه عرفا ً مقبول افتاده وغیر قابل انکار باشد مَخلص کلام اینکه آنچه که حائز اهمیت میباشد مستدل بودن نظریه کارشناسی است زیرا به جرئت میتوان گفت که هیچ ویژگی وخصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نمیبخشد ، شالوده هر نظریه کارشناسی که بر مبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد از وجاهت بیشتری بر خوردار بوده ومیدان را برای استدلال دیگران در رد نظریه وی تنگتر میسازدزیرااگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه گردد بدیهی است که دراین نظریه اغراض گوناگونی را میتوان مستتر نمود و تضییع حقوق وآشفتگی های فراوان ونیز اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت و این حقیقت را نمیتوان کتمان نمودکه از جمله دلایل عمده در اختلاف نظریات فاحش کارشناسی در یک مورد خاص ،ضعف در استدلال میباشد زیرا وقتی نظریه بدوی مبتنی بریک استدلال قوی منبعث ازقوانین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جمیع جهات مرتبط باموضوع باشد ، زمینه برای ارائه نظریه کارشناسی جدید با استدلال جدید دررد نظریه قبلی ویا ارائه نظریه ای با اختلاف فاحش با نظریه قبلی فراهم نخواهدآمد مگر اینکه بدون دلیل وبرهان نظریه جدیدی ارائه گردد

از جمله مواردی که در انتساب مسئولیت به کارفرما که همیشه زمینه ساز اعتراضات شدیدی از سوی کارفرمایان بوده است مسئله مسئول نمودن آنان به علت عدم نظارت میباشد و همانگونه که ملاحظه می گردد در ماده 91 قانون کار مرزی برای این نظارت تعریف نشده است بنابراین بستر ارایه نظریات و استنباط سلیقه ایی کارشناسی را برای کارشناسان فراهم می آورد که در اینجا لازم است که بسیار مختصر جهت تبیین موضوع به آن پرداخته شود

با عنایت به تعریف نظارت که در واقع قانون گذار مراقبت کارفرما را در اجرای امور در کارگاه خواستار شده است بنابراین باید توجه داشت در صورتی عدم نظارت کارفرما قابل استنباط است که عدم رعایت نظامات تی مربوطه ویا انجام کارهای ناایمن در کارگاه به صورت روال در آمده که مدت زمان آن نیز به میزانی است که بتوان عدم نظارت کارفرما را استنباط نمودونیزدر صورت کوتاه بودن مدت زمان آن باز قابل استناد به عدم نظارت کارفرماباشد که مورد اخیرالذکرباید با استدلال قوی در نظریه اثبات گردد و درصورتیکه کارفرما مدعی این امر گردد که نظارت کافی را به عمل آورده و این حادثه دیده بوده است که در غیاب وی رعایت مقررات لازم را ننموده است با توجه به اینکه ِاعمال نظارت از سوی وی امری وجودی است لهذا با ید با ارایه مدارک لازم آن رااثبات نماید اما نباید از نظر دورداشت که با توجه به اینکه در مسایل کیفری برای اقناع وجدان به کارگیری سیستم دلایل معنوی نسبت به بکارگیری سیستم دلایل قانونی از ارجحیت ویژه ای برخوردار است لذاکارشناس نباید ِصرفا ًبه مدارک ارایه شده و یا عدم ارایه مدارک از سوی اصحاب دعوی بسنده نموده،بلکه باید شگردهای خاص کارشناسی که ثمره مطالعه و تجربه ودانش و پژوهش و کنکاش ها میباشدرا در راستای احراز حقایق به کار گیرد

شایان ذکر است که در بررسی حوادث در کارگاهها باید توجه داشت درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل اشخاص (حقیقی و حقوقی) رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشودرا باحادثه و یا زیان وارده قطع نماید در اینصورت نمیتوان کارفرما را مسئول دانست مگراینکه بتوان اثبات نمود که خطای جزایی اشخاص قطع کننده رابطه سببیت به نوعی منبعث از خطای جزایی کارفرما بوده است که در اینصورت باید میزان تأثیر پذیری بروزحادثه را از خطایی جزایی هر کدام مشخص نمود که این مقاله را مجال بحث پیرامون این موضوع نیست که امید است در آینده طی مقاله مبسوطی به آن پرداخته شود

نکته مهمی که نباید در بررسی حوادث در کارگاهها ومتعاقب آن انتساب مسئولیت یا سبب حادثه سازبه مسئول و یا مسبب حادثه فراموش گردد توجه به این امر است که حادثه دیده تبعیت اقتصادی وتبعیت حقوقی از چه شخصی دارد زیرا بسیار اتفاق می افتد که قرارداد کاری حادثه دیده با یک شرکت تأمین کننده نیروی انسانی است و شرکت مذکور، وی را در یک شرکت طرف قرارداد خود به کار گمارده است به عبارت دیگر حادثه دیده تبعیت اقتصادی از شرکت تأمین کننده نیروی انسانی دارد یعنی از آن شرکت دستمزد خود را دریافت می نماید ولی تبعیت حقوقی وی ازکارفرمای شرکتی است که در آن به کار گمارده شده است به عبارت دیگربنا به دستور کارفرمای شرکت اخیرالذکر کار می کند البته باید توجه داشت که حضور کارگر در محیط کاری که دچار حادثه شده است بنا به دستور شرکت تأمین کننده نیروی انسانی بوده که کارگر قرارداد کاری با آن شرکت داشته وبنا به دستورهمان شرکت تأمین کننده نیروی انسانی درمحل کاری که دچار حادثه شده به کار گمارده شده است و نیز ممکن است در بررسی یک حادثه مواجه با این امر گردیم که یک پیمانکار همراه با کارگران خود کاری را در یک شرکت به پیمان میگیرد که در اینصورت حادثه دیده هم تبعیت اقتصادی وهم تبعیت حقوقی از پیمانکار آن شرکت داردلذا در اینگونه شرایط باید پس از مشخص گردیدن اینکه تبعیت حقوقی و اقتصادی حادثه دیده ازچه شخص ویا اشخاصی میباشد و بررسی اینکه سبب حادثه زا ( دستگاه و ... ) متعلق به چه شخصی است ودرقرارداد های منعقده ، هر کدام از این اشخاص در راستای اجرای مقرراتی که عدم اجرای آنهاموجبات بروز حادثه را فراهم نموده است چه تعهداتی را متقبل گردیده اند و نیز قانون گذار برای هر کدام از آن اشخاص چه قوانین و مقررات امری که غیر قابل واگذاری به سایر اشخاص میباشد را تکلیف نموده است ، نسبت به احراز علل و عوامل مؤثر در بروز حادثه پرداخته شود

اما همانگونه که مشاهده میگردد در ماده91قانون کار برای کارگران نیز دو وظیفه مقررگردیده است اول اینکه آنان م م به استفاده ونگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی میباشند و دوم اینکه م م به اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه نیز میباشند بنابراین در بررسی حوادث ناشی از کار باید دقت کافی وتوجه دقیقی به عمل آورد تا مشخص گردد که کارفرما چه میزان از وظایف تعریف شده برای وی در ماده 91 قانون کار را به مرحله اجرا گذاشته و درصورتیکه مشخص گردد به علت ناکافی بودن اجرای وظایفش حادثه رخ داده است آنگاه با دقت نظرو بررسی دقیق اینکه کارگر نیز تا چه اندازه ای نسبت به وظایف تعریف شده برای وی در ماده قانونی بالا در برابر اقداماتی که کارفرما صورت داده متعهدانه عمل نموده است ، میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از تخلفات هر دو مشخص نموده در این صورت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق هر کدام از آنان می توان در تعیین میزان تأثیر پذیری بروزحادثه از خطا های آنان، استنتاج واستنباط کارشناسی نسبتا ً درستی داشت

با این حال بدیهی است که علیرغم همه مطالب عنوان شده در بالا گزارش کارشناس وجه طریقیت داشته نه موضوعیت فلذا تصمیم نهایی در تعیین مقصر با مقامات ذیصلاح میباشد

غلامرضا بخارایی

کار شناس رسمی دادگستری – حوادث ناشی از کار


___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است


برچسب ها : بررسی حوادث در کارگاهها - حادثه ,نظریه ,کارشناسی ,کارفرما ,مقررات ,اینکه ,بروز حادثه ,بررسی حوادث ,نظریه کارشناسی ,رعایت مقررات ,حادثه دیده ,تأمین کننده نیروی ,شرکت تأمی?
بررسی حوادث در کارگاهها حادثه ,نظریه ,کارشناسی ,کارفرما ,مقررات ,اینکه ,بروز حادثه ,بررسی حوادث ,نظریه کارشناسی ,رعایت مقررات ,حادثه دیده ,تأمین کننده نیروی ,شرکت تأمی?
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
مسئولیت مسئول ایمنی در رویداد حودث در کارگاهها

سؤال :

جناب بخارایی ، من مسئول ایمنی در یک شرکت هستم ، درصورت بروز حادثه در یک کارگاه آیا ممکن است مسئول ایمنی شرکت هم مسئول باشد

پاسخ :

من قبلا ً به این سؤال پاسخ داده ام که به لحاظ اهمیت موضوع مجددا ً به اطلاع می رسانم که این سؤال شما بسیار کلی است و نمی توان به آن پاسخی کوتاه وصریح و منجزداد ، بدیهی است که هر شخصی در محیط کاری ، ممکن است مرتکب انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی گردد که به موجب این رفتارش ، زمینه بروز حادثه ای فراهم آید ، لذا نمی توان گفت که در هیچ شرایطی ، مسئول ایمنی نباید پاسخگو باشد و نیزارزی اینکه درچه شرایطی باید پاسخگو باشد این خود مست م بررسی دقیق حادثه می باشد وهمانگونه که بارها در مطالب گوناگون نوشته ام ، هرحادثه ای نیز ویژگی های خاص خود را دارد و در ارتباط با سؤال شما ، تا ، تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مسئول ایمنی احراز نگردد به عبارت دیگر تا رابطه سببیت و یا رابطه علیت ، بین بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مسئول ایمنی و حادثه رخ داده ، احراز نگردد ، نسبت دادن مسئولیت به مسئول ایمنی ، حسب مورد ، تمام و یا درصدی از تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای وی ، موضوعیتی ندارد

اما درکُل ، توجه شما مسئول ایمنی به موارد زیر جلب میگردد

در فرایند بررسی یک حادثه کاری ، ابتدا باید عللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را احراز و کشف نموده و آنگاه به این مهم پرداخته شود که علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر ، بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص بوده است و در پایان ، در صورت وم ، میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده مورد ارزی قرار گیرد

درارتباط با شما و وظایف شما ، درصورتیکه حادثه رخ داده ، صِرفا ًبه علت عدم اجرای مقررات از سوی انی باشد که قانونگذار ، اجرای آنها را به عهده آنان قرارداده است ، لذا مسئولیتی متوجه مسئول ایمنی نخواهد بود به ویژه اینکه بااستناد به ماده 9 آیین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها ، قانونگذار ، وجود شما را رافع مسئولیت کارفرما نمی داند

ماده 9ـ مسؤولیت اجرای شرح وظایف مسؤول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسؤولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.

در اینجا لازم است که شرح وظایف شما که در آیین نامه به کار گیری مسئول ایمنی در کارگاهها مصوب 94/2/19درج گردیده آورده شود

پیوست شماره 1ـ شرح وظایف مسؤول ایمنی

 1. ۱٫ همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار.

 2. ۲٫ شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور

 3. ۳٫ شناسایی خطر، ارزی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه.

 4. ۴٫ پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها

 5. ۵٫ تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرایند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی.

 6. ۶٫ ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل وهمچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه.

 7. ۷٫ همکاری در زمینه نیازسنجی، آموزش و سنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ ساز ی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی.

 8. ۸٫ نیازسنجی، نظارت بر ید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه.

 9. ۹٫ نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه

 10. ۱۰٫ تهیه ­­و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعمل های مذکور

 11. ۱۱٫ شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما

 12. ۱۲٫ همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری

 13. ۱۳٫ اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران بکار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما

۱۴٫شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه

 1. ۱۵٫ پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و

 2. ۱۶٫ تهیه msds مواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض

 3. ۱۷٫ اخذ، مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسؤول در کارگاه برای تصمیم گیری

 4. ۱۸٫ انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی

***************************************************************

بنابراین شما باید توجهی ویژه ای به آنچکه در شرح وظایف شما آمده است داشته باشید البته نکته حایز اهمیت در اینجا جلب توجه کارفرمایان به ماده 9 آیین نامه مذکور است که در بالا ذکر گردید که چنین مقرر می دارد:

«ماده 9ـ مسؤولیت اجرای شرح وظایف مسؤول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و بکارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسؤولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.»

پس همانگونه که ملاحظه می گردد، به کارگیری شما مسئولین ایمنی ، رافع مسئولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف تعریف شده برای آنان ، براساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر ، نخواهد بود که یکی از این مواد قانونی که در ارتباط با وظایف تعریف شده برای کارفرما در راستای ایجاد محیط کار ایمن برای کارگران می باشد ، ماده 91 قانون کار است که عینا ً درزیر درج می گردد

«ماده 91 : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ٨٥ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر رابه آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکورنیز م م به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهایمربوطه کارگاه می باشند.»

از سوی دیگر در ماده 6 آیین نامه کمیته حفاظت و فنی بهداشت کارمصوب 74/4/11اینچنین می خوانیم

«ماده 6: وجود کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و مسئولین حفاظت و بهداشت حرفه ای در کارگاه به‎هیچ‎ وجه رافع مسئولیت های قانونی کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.»

بنابراین با توجه به کلیه موارد مندرج در بالا ، دانستیم که مسئولیت اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی که در آیین نامه مربوطه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و ب درخواست حذف وبلاگ

مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر

مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر


یکی از موارد مهمی که اینجانب در بررسی حوادث کاری با آن مواجه بوده ام ، زمانی است که پیمانکاری به علت خطای مرتکب شده ( بی احتیاطی و یا بی مبالاتی) موجبات ایراد صدمه به پیمانکار دیگری را در یک پروژه ساختمانی و یا هر محل مورد بیمه ای فراهم می آورد بدین معنی که فرضاً صاحب کار اجرای عملیات جوشکاری را به یک پیمانکار داده و اجرای عملیات بخش دیگری را در همان محل مورد بیمه به پیمانکار دیگری داده است که هر دو پیمانکار همزمان در محل مورد بیمه حضور دارند و حادثه ای رخ می دهد که یکی از آن دو پیمانکار دچار صدمه شده و من بخارایی کارشناس ، پیمانکار دیگری را مسئول این حادثه تشخیص می دهم و این در حالی است که کلوزی که بتواند مسئولیت پیمانکاری را در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر پوشش دهد اینجانب مشاهده ننموده و بسیاری از این اشخاص ، بی اطلاع از این قضیه و موضوع به گمان اینکه اگر چنین حادثه ای رخ دهد بیمه گر جبران خسارت می کند در حال انجام کار هستند بنابراین اینجانب از صادر کنندگان اینگونه بیمه نامه ها استدعا دارم که موضوع را به اطلاع بیمه گزارانی که برای ابتیاع این نوع بیمه نامه ها مراجعه می کنند برسانند و اگر اینکه چنین کلوزی وجود دارد که این نوع مسئولیت (مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال پیمانکار دیگر)را پوشش میدهد و من اطلاع ندارم به اطلاع حقیر برسانید و اگر چنین کلوزی وجود ندارد دست اندر کاران باید فکر ی به حال این معضل بنمایند

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر - پیمانکار ,بیمه ,مسئولیت ,صدمه ,اینجانب ,نظریه ,پیمانکار دیگر ,ایراد صدمه ,مورد بیمه ,نظریه کارشناسی ,مسئولیت مدنی ,نظریه کارشناسی اینجانب
مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال ایراد صدمه به پیمانکار دیگر پیمانکار ,بیمه ,مسئولیت ,صدمه ,اینجانب ,نظریه ,پیمانکار دیگر ,ایراد صدمه ,مورد بیمه ,نظریه کارشناسی ,مسئولیت مدنی ,نظریه کارشناسی اینجانب
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری درخصوص مسئولیت ان ناظر در بررسی حوادث کار

مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری درخصوص مسئولیت ان ناظر در بررسی حوادث کاری

بسیاری از ان محتر م ناظر در اعتراض به نظر کارشناسان ، در مسئول دانستن آنان ، اظهار می دارند که ما ناظر مقیم نیستیم که به همه امورات ایمنی تسلط داشته باشیم این عزیزان توجه داشته باشند که مستند استنباط مسئولیت ان محترم ناظر تو سط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب 1381/6/9است که در این مقرره اشاره ای به مقیم بودن و یا مقیم نبودن این عزیزان ننموده است

البته اینجانب در بسیاری از نوشته های خود تأکید نموده ام که در فرایند بررسی حوادثی که پای ناظر به میان است (منظور صِرفا ً در ارتباط با مقررات ایمنی مربوط به حوادث کاری است و نه دیگر وظایف ان ناظر) حتما ً به این مهم توجه داشته باشیم که فاصله زمانی بروز حادثه از آ ین بازدید ناظر به آن میزان باشد که عدم نظارت ناظر متعارفا ً قابل استنباط باشد و نکته حایز اهمیت دیگر اینکه اگر کاری باید با اجازه آنان شروع شود ولی بدون اطلاع آنان انجام شده را نیز مد نظر داشته باشند

ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب 1381/6/9

«ماده 7: هرگاه ان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی ها و دستورالعمل های لازم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد.»

توجه:

مطلب بالا به هیچ عنوان نظرکارشناسی شخص اینجانب در ارتباط با دخ دادن و یا دخ ندادن ان ناظر در این گونه موارد نبوده و صِرفاً توضیحی جهت اطلاع این عزیزان بود

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری درخصوص مسئولیت ان ناظر در بررسی حوادث کار - ناظر , ان ,حوادث ,کاری ,بررسی ,نظریه , ان ناظر ,حوادث کاری ,مستند استنباط ,نظریه کارشناسی ,مسئولیت ان ,بررسی کننده حوادث ,درخصوص مسئولیت ان ,نظریه
مستند استنباط کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری درخصوص مسئولیت ان ناظر در بررسی حوادث کار ناظر , ان ,حوادث ,کاری ,بررسی ,نظریه , ان ناظر ,حوادث کاری ,مستند استنباط ,نظریه کارشناسی ,مسئولیت ان ,بررسی کننده حوادث ,درخصوص مسئولیت ان ,نظریه
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
آشنایی با مقررات ایمنی

مستند قانونی در ارتباط با تجهیز کانال های روباز جمع آوری پساب به نرده حفاظتی و یا د وش های مناسب

آئین نامه ایمنی مخازن آب و است ها مصوب 86/4/7

ماده 88- کانال های روباز جمع آوری پساب، باید بوسیله نرده حفاظتی و یا د وش های مناسب پوشانده شوند.

********************************************************************************************************************************

مستند قانونی در خصوص تجهیز اطراف است ها و مخزن آب آتش نشانی یا کشاورزی به نرده حفاظتی مناسب

آئین نامه ایمنی مخازن آب و است ها مصوب 86/4/7

ماده 54- در اطراف است ها، مانند مخزن آب آتش نشانی یا کشاورزی بایستی حتماً نرده حفاظتی مناسب تعبیه گردد و محیط از روشنایی کافی برخوردار باشد.

********************************************************************************************************************************

مستند قانونی ممنوع بودن استفاده از دستکش حفاظتی برای کارهایی که احتمال درگیری آن با قطعات متحرک ماشین آلات وجود دارد

آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21

ماده 61- استفاده از دستکش حفاظتی برای کارهایی که احتمال درگیری آن با قطعات متحرک ماشین آلات وجود دارد، ممنوع است.

********************************************************************************************************************************

مستند قانونی اینکه دستکش های حفاظتی باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از کار انتخا ب شوند.

آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21

ماده 60- دستکش های حفاظتی باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از کار انتخا ب شوند.

********************************************************************************************************************************

مستند قانونی مبنی بر اینکه کارگرانی که با برق سر و کار دارند، باید از دستکش های عایق الکتریسیته متناسب با جریان و ولتاژ الکتریکی مصرفی استفاده نمایند.

آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21

ماده 62- کارگرانی که با برق سر و کار دارند، باید از دستکش های عایق الکتریسیته متناسب با جریان و ولتاژ الکتریکی مصرفی استفاده نمایند.

*******************************************************************************************************************************

مستند مسئولیت قانونی کارفرما درخصوص تجهیز کارگرانی که در معرض سقوط اجسام بر روی پایشان هستند به کفش ایمنی

آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21

ماده 48- کارگرانی که احتمال سقوط اجسام سنگین روی انگشتان پای آنها وجود دارد، باید از کفش یا چکمه با س نجه ایمنی استفاده نمایند.

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها مصوب 1338/6/14 :

ماده 66- برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و کلاه مخصوص حفاظتی از ف و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : آشنایی با مقررات ایمنی - حفاظتی ,ماده ,نامه ,مصوب ,دستکش , آئین , آئین نامه ,وسایل حفاظت ,مستند قانونی ,نامه وسایل ,فردی مصوب ,نامه وسایل حفاظت ,الکتریکی مصرفی استفاده ,مص
آشنایی با مقررات ایمنی حفاظتی ,ماده ,نامه ,مصوب ,دستکش , آئین , آئین نامه ,وسایل حفاظت ,مستند قانونی ,نامه وسایل ,فردی مصوب ,نامه وسایل حفاظت ,الکتریکی مصرفی استفاده ,مص
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
نکات مهم در ارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث کاری

نکات مهم در ارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث کاری

سؤال :

جناب بخارایی اگر ممکن است توضیحی در ارتباط با چگونگی بررسی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگران در بررسی حوادث ناشی از کار ارایه بفرمایید چون اینجانب در بررسی خیلی از حوادث ویا بنا به عبارتی که حضرتعالی همیشه به کار میگیرید که از نظر حقیر بسیار پسندیده و منطقی می باشد این عبارت که «ارزی تأثیر پذیری بروز حادثه ازبی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر» دچار یک سر در گمی میشوم ، بویژه در بررسی حوادثی که به صورت هیئتی می باشد ، مواجه با نگاهها و نظرات متفاوت و بعضا ً با 180 درجه اختلاف می باشم ، ممنون میشوم توضیحی بفرمایید

پاسخ :

جناب کارشناس محترم ، جنابعالی قطعا ً مستحضر هستید که اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻴﻴﺪﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻮﻧﺎﻮن در اﻳﺠﺎد ﻳﻚ رﺧﺪاد ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد اﻧﺸﺎء رأی را ﺗﻮﺳﻂ دادﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢاﻳﻨﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﺻِﺮﻓﺎً اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﻮادث ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات فنی و تخصصی ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و مربوطه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻊ محترم ﻗﻀﺎﺋﻲ در ارﺟﺎع اﻣﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ به کارشناسان ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ، ﺗﻘﺼﻴﺮ آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮده است ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎری ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن از ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺒﺎب و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ در اﻳﺠﺎد ﺿﺮر رﺳﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻪ وﻳه ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ از ﻴﻴﺪﻲ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آراء و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻨﻲ و تخصصی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺎﻳﻪ ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎن ﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﻳﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎی ﺟﺰاﺋﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻴﻮﺳﺘﻪ ﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺬاﺷﺖ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ وﺟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻴﺖ داﺷﺘﻦ ﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﻛﺴﻮت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺪرت دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ دادﺎه از ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﻋﺪول ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺼﺮﻳﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻧﺎن و ﺣﺘﻲ درﺻﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺸﺎء رأی ﻧﺮدد و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮیعنی اﺣﺮاز راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ ، ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻮﻧﺎﻮن ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ و این در حالی است که ما کارشناسان با مسایل حقوقی و فقهی که در ارتباط با تعیین مقصر و تقصیر باشد اطلاعات و تخصص و صلاحیت نداشته زیرا همانگونه که در بالا متذکر شدم مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر توسط کارشناس مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده و لحاظ نمودن شرایط ضمان تسبیب از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که از وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد بنابراین باید توجه داشت که به کارگیری کلمه مقصر و تقصیر توسط کارشناس ِصرفاً دل بر مفاهیم عرفی وکارشناسی از بُعد ومنظرفنی داشته و به هیچ عنوان مفاهیم حقوقی وفقهی منظر نظر نمیباشد

و بنا به دلایل بالا می باشد که اینجانب همواره تأکید داشته ام که از کلماتی مثل تقصر و مقصر استفاده نکنیم و همواره از تأثیر پذیری بروز حادثه از عللی که مؤثر در بروز حادثه تشخیص می دهیم سخن به میان آوریم

اما در پاسخ مستقیم به سؤال شما:

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری باید توجه داشته باشیم که مهمترین موضوعی که در فرایند بررسی حوادثی که بی احتیاطی و یا بی مبالاتی حادثه دیده را نیز از علل مؤثر در بروز حادثه تشخیص می دهیم ، به عبارت دیگرزمانیکه تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر حادثه دیده نیز قابل استنباط است ، درنظرگرفتن همه علل و عواملی است که در محیط کار می توانند در بی احتیاطی و یا مبالاتی سر زده ازکارگر حادثه دیده در محیط کار تأثیر داشته باشند به عبارت دیگر و یا درتوضیح بیشتر اینکه وقتی یک کارگر در محیطی کار میکند که در آنجا آلاینده و یا آلاینده هایی مشهود است که می تواند مؤثر درعدم تمرکز حواس کارگرباشد و یا اینکه این خطای کارگر به علت استنکاف کارفرما از اجرای وظایف و مقرراتی بوده که بی تأثیر در این خطای کارگر نبوده است مثل عدم آموزش و امثال آنها ،در اینصورت باید به این مهم توجه داشته باشیم که در اینجا دیگر نمیتوان از کارگری که درآن شرایط انجام وظیفه می نماید ، رعایت احتیاط را در حد یک انسان متعارف انتظار داشت و باید در کفه ترازوی ارزی کارشناسی علل مؤثر در بروز حادثه ، میزان تأثیر پذیری بی احتیاطی و ی مبالاتی کارگر را از این شرایطی که منطبق با مقررات ایمنی نبوده و در ایجاد حواس پرتی کارگر مؤثر تشخیص داده می شود مورد ارزی قرارداده و از میزان درصد تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگرکه تحت تأثیر این مورد ویا موارد مشابه بوده کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده شود

در خاتمه تعریفی از بی احتیاطی و بی مبالاتی به اطلاع رسانیده می شود

- بی احتیاطی: زمانی فرد مرتکب بی احتیاطی یا به عبارت دیگر تقصیر شده که بر خلاف تکالیفی که برعهده دارد وپرهیزازآنها در شرایط وقوع حادثه لازم است عمل کند بنابراین بی احتیاطی انجام فعل است ، فعلی که فاعل در شرایط وقوع حادثه باید از انجام آن پرهیز می کرد

2-بی مبالاتی : زمانی فرد مرتکب بی مبالاتی یا تقصیر شده که کاری را که قانونا ً و عرفا ً درزمان وقوع حادثه باید انجام می داد ترک کند لذا بی مبالاتی ترک فعل است وغفلت ومسامحه واهمال از مصادیق ترک فعل است

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : نکات مهم در ارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث کاری - احتیاطی ,حادثه ,مبالاتی ,کارگر ,بررسی ,بروز ,بروز حادثه ,مبالاتی کارگر ,پذیری بروز ,تأثیر پذیری ,حادثه دیده ,نظریه کارشناسی اینجانب ,بروز حادثه
نکات مهم در ارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگر در بررسی حوادث کاری احتیاطی ,حادثه ,مبالاتی ,کارگر ,بررسی ,بروز ,بروز حادثه ,مبالاتی کارگر ,پذیری بروز ,تأثیر پذیری ,حادثه دیده ,نظریه کارشناسی اینجانب ,بروز حادثه
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
حادثه در حین رانندگی بالیفتراک توسط اپراتور یک دستگاه که در ضمن گواهینامه ویژه هم ندارد

حادثه در حین رانندگی بالیفتراک توسط اپراتور یک دستگاه که در ضمن گواهینامه ویژه هم ندارد

سؤال

من در یک کارگاه اپراتور دستگاهی هستم ولی بعضی مواقع که راننده لیفتراک درشرکت حضور ندارد و ضروری باشد از من خواسته می شود که مثلا ً باری را با لیفتراک جابجا کنم و گواهینامه ویژه هم ندارم ، اگر در داخل کارگاه به ی بزنم ، آیا من هم مقصرم ، چون از من خواسته می شود که این کار را انجام بدهم من هم مجبورم ، آیا باز هم من مقصرم

توجه :

پاسخ ارایه شده بدون لحاظ نمودن قوانین و مقررات راهور بوده که هر گونه اظهار نظر مبتنی بر قوانین و مقررات مذکوردرصلاحیت اینجانب نمی باشد و پاسخ ارایه شده صِرفاً نظر کارشناسی اینجانب مبتنی بر آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک می باشد

پاسخ :

در فرایند بررسی حادثه باید عللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است مورد بررسی دقیق قرار گیرد

الف : اگر بروز حادثه صِرفاً ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی مربوطه از سوی کارفرما باشد و بی احتیاطی و یا بی مبالاتی شما به هیچ وجه در بروز حادثه مؤثر نبوده باشد لذا در این حادثه مسئولیتی متوجه شما نیست اگرچه گواهینامه ویژه هم نداشته اید البته در ارتباط با جریمه ویا مجازاتی که به علت نداشتن گواهینامه ممکن است متوجه شما گردد اینجانب ورود نکرده و فقط موضوع را در ارتباط با تأثیر پذیری بروز حادثه ازعللی که مرتبط با تخصص کاری اینجانب است مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهم

ب : اگر درارزی تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده ، علاوه بر عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی از سوی کارفرما ، متأثر بودن بروز حادثه از بی احتیاطی و بی مبالاتی شما هم استنباط گردد در اینجاست که نداشتن گواهینامه ویژه شما هم موضوعیت پیدا کرده و ضمن ارزی تأثیر پذیری بروز حادثه ازعدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی مربوطه از سوی کارفرما و نیز خطای ایشان در انتخاب شما برای رانندگی با ماشین لیفتراک ، اقدام شخص شما به انجام کاری غیر مجاز باید منظر نظرکارشناش باشد و میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی و بی مبالاتی شما البته با در نظر داشتن شرایط شما و میزان ا ام و اجبار شما در انجام کار محوله ، مورد ارزی قرار خواهد گرفت با این تذکر که این به معنی مبرا نمودن شما از مسئولیتی که ناشی ازایراد صدمه به دیگران که ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی شما بوده نمی باشد بلکه شرایط مذکوراز نقطه نظر کارشناسی بعضی از کارشناسان می تواند از بار مسئولیت شما کاسته و بار مسئولیت کارفرما را سنگین تر نماید بنابراین با لحاظ نمودن همه این شرایط ، شما هم به میزانی که بروز حادثه متأثر از بی احتیاطی و بی مبالاتی شما استنباط گردد مسئول هستید

سخنی با همکاران محترم خودم به دنبال مطالب مندرج در بند «ب»

البته در فرایند بررسی حادثه توسط کارشناس توجه به یک نکته بسیار حایز اهمیت است و آن اینکه در معاینه محل حادثه باید شرایط حاکم در زمان حادثه دقیقاً با مقررات آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک تطبیق داده شود تا مشخص گردد که تا چه میزان عدم رعایت مقررات مربوطه از سوی کارفرما تأثیر گزار در بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده لیفتراک بوده است که اجرای مواد ۱ و ۱۳ آیین نامه مذکور از آن جمله است و توجه داشته باشیم ، به میزانی که بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده لیفتراک متأثر از عدم رعایت مقررات مربوطه از سوی کارفرما تشخیص داده شود به همان میزان از مسئولیت کارگر کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده خواهد شد

آئین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

ماده 1- رانندگان لیفتراک باید آموزش های لازم در خصوص نحوه صحیح کار وعملکرد ایمن لیفتراک را فرا گرفته و همچنین دارای گواهینامه ویژه لیفتراک باشند.

آئین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

ماده 13- رانندگان لیفتراک مکلفند ضمن رعایت قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی از مسیرهای مشخص شده تردد نمایند.

آئین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

ماده 64- مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به ا امات قانونی ، مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیدگان می باشد.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک را مطالعه فرماید

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : حادثه در حین رانندگی بالیفتراک توسط اپراتور یک دستگاه که در ضمن گواهینامه ویژه هم ندارد - حادثه ,لیفتراک ,مقررات ,ایمنی ,بروز ,کارفرما ,بروز حادثه ,ایمنی ماشین ,گواهینامه ویژه ,نامه ایمنی ,آیین نامه ,نامه ایمنی ماشین ,نظریه کارشناسی ا
حادثه در حین رانندگی بالیفتراک توسط اپراتور یک دستگاه که در ضمن گواهینامه ویژه هم ندارد حادثه ,لیفتراک ,مقررات ,ایمنی ,بروز ,کارفرما ,بروز حادثه ,ایمنی ماشین ,گواهینامه ویژه ,نامه ایمنی ,آیین نامه ,نامه ایمنی ماشین ,نظریه کارشناسی ا
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
حادثه برای کارگری که در حین تمیز شیشه پنجره در یک منزل دچار حادثه شده است

حادثه برای کارگری که در حین تمیز شیشه پنجره در یک منزل دچار حادثه شده است

سؤال :

ما یک کارگری را آورده بودیم که خانه ما را تمیز کند که شیشه پنجره ش ت و دستش رابه شدت مجروح کرد و او را به بیمارستان بردیم و دستش رابخیه زدیم ، ممکن است برود شکایت کند ، خودش به شیشه فشار زیاد آورده ما چه تقصیری داریم ، اگر شکایت کند مامقصریم

پاسخ :

۱- اینکه اظهار می دارید که آیا می تواند شکایت کند یا خیر ، بله ، می تواند شکایت کند

۲- اینکه اظهار می دارید که اگر شکایت کند آیا شما مقصر هستید ، به اطلاع می رساند که صِرف شکایت ایشان دلیل بر تقصیر شما نخواهد بود

3- پس از بررسی حادثه و معاینه محل حادثه و استماع اظهارات اصحاب دعوی و انجام دیگر تحقیقات کارشناسی لازم توسط کارشناس ذیصلاح و ارایه نظر کارشناسی به مرجع محترم قضایی توسط ایشان و درصورت مسئول شناخته شدن شما توسط کارشناس ونیز تأیید نظر کارشناس توسط مرجع محترم قضایی در اینصورت مقصر بودن شما مشخص خواهد شد ، البته کارشناس ذیصلاح در فرایند بررسی حادثه ، تأثیر پذیری بروز حادثه را از بی احتیاطی ویا بی مبالاتی کارگر مذکور نیز مورد ارزی قرار خواهد داد

4- اینکه اظهار داشته اید که خودش فشار زیاد به شیشه آورده است ، احراز این مورد و دیگر موارد مؤثردرش ته شدن شیشه ، باید منظر نظر کارشناس در حین بررسی حادثه باشد

توجه:

مستحضر باشید در صورتیکه مصدوم کارگرشما شناخته شود ، درنتیجه شما کارفرمای او شناخته خواهید شد وآنگاه موضوع تحویل دستکش مناسب با نوع کار نیز ممکن است مطرح گردد ، شاید لحاظ نمودن این موضوع و انتظارداشتن از شما که این موارد و مسایل و مقررات ایمنی مربوطه را دانسته و به اجرا در آورید چندان منصفانه به نظر نرسد ، به هرحال همانگونه که گفته شد وقتی ایشان کارگر شما شناخته شود ، در نتیجه شما هم کارفرمای ایشان شناخته خواهید شد وبا توجه به نوع رابطه کاری ، لحاظ نمودن اجرای مقررات ایمنی مربوطه هم مطرح خواهد شد و منظر نظر کارشناس قرار خواهد گرفت البته در بررسی اینگونه حوادث ارزی درست و منطقی و توجه به همه جوانب از سوی کارشناس ذیصلاح ِ بررسی کننده حادثه بسیار حائز اهمیت است ، این بدان معنی نیست که کارشناس به قوانین و مقررات توجه نکرده و یا در مورد موضوعی و یا وظیفه شخصی اغماض کند بلکه منظور اینجانب داشتن دید کارشناسی دقیق و پخته و همه جانبه به کلیه قوانین و مقررات حاکم در اینگونه شرایط است تا به یک نتیجه صحیحی برسد

در خاتمه از همه عزیزان می خواهم که اگر کارگری را برای انجام کاری به منزل می آورند ، دقت بیشتری بفرمایند و مواظب باشند و او را به حال خود رها نکنند که خدای ناکرده با بروز حادثه دچارمعضلات و مشکلات عدیده نگردند

در خاتمه توجه شماره را به مواد 3،2،1و4 از آئین نامه وسایل حفاظت فردی مصوب 90/3/21

جلب می نمایم

ماده1ـ به منظور انتخاب وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار، کارفرما مکلف به شناسایی و ارزی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات می باشد.

ماده2ـ کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع و محیط کار و مخـاطرات احتمالی را به تعداد کافی تهیـه و به صورت رایگـان در اخـتیار کارگران قرار دهد.

ماده3ـ کارفرما مکلف است کاربرد صحیح و مراقبت از وسایل حفاظت فردی را به کارگران آموزش دهد.

ماده4ـ کارفـرما مکلف اسـت وسایل حـفاظت فـردی را در شـرایط مطـلوب نگهداری نموده، و در جایی قرار دهد که دسترسی سریع به آنها امکان پذیر باشد.

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : حادثه برای کارگری که در حین تمیز شیشه پنجره در یک منزل دچار حادثه شده است - حادثه ,کارشناس ,شکایت ,کارشناسی ,شیشه ,شناخته ,وسایل حفاظت ,حفاظت فردی ,بررسی حادثه ,نظریه کارشناسی ,اینکه اظهار ,نظریه کارشناسی اینجانب ,مقررا
حادثه برای کارگری که در حین تمیز شیشه پنجره در یک منزل دچار حادثه شده است حادثه ,کارشناس ,شکایت ,کارشناسی ,شیشه ,شناخته ,وسایل حفاظت ,حفاظت فردی ,بررسی حادثه ,نظریه کارشناسی ,اینکه اظهار ,نظریه کارشناسی اینجانب ,مقررا
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
اهمیت توجه به کلمات و عباراتی که در زمان بررسی حوادث به کار می گیریم

اهمیت توجه به کلمات و عباراتی که در زمان بررسی حوادث به کار می گیریم

یکی از نکات مهم که ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری باید به آن توجه داشته باشیم پرهیز از بکارگیری کلمات احساسی در حین بررسی حادثه و نیز در نگارش نظر کارشناسی است

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری در زمان بررسی حوادث ، باید در بکار گیری کلمات توجه زیادی داشته و از بکار گیری کلماتی که موجبات استنباطی اشتنباه از سوی اصحاب دعوی شده که اصلا ً منظور ما نبوده است جدا ً خودداری کنیم

یادمان باشد که در حین اجرای قرار کارشناسی ، برای هیچک از طرفین از کلماتی مثل « طفلک » «بنده خدا» «عجب ، خدا می داند که چه زجری کشیده است » «عجب بدبختی بوده است» «بیچاره آمده بود یه لقمه نان حلال ببره» « بنده خدا دیگه باید چه میکرد » « اشتنباه کرده تو را سر کار آورده است » و امثال آنها استفاده نکنیم چون بعدا ً به هر نتیجه ای برسیم ، طرف مقابل خواهد گفت که از اولش معلوم بود که کارشناس دلش برای طرف سوخته و ما را محکوم می کند

درنوشتن نظرات کارشناسی که ارایه می کنیم از کلمه «متأسفانه» استفاده نکنیم مثلا ً «آهن بر سر فلانی افتاد که متأسفانه منجر به فلان شد» ما که انشاء نمی نویسیم و یا اخبار که نمی گوییم ، مافقط ماوقع را شرح داده و نظر کارشناسی خود را می دهیم ، وقتی ما می نویسیم«متأسفانه» در واقع ترجمان احساس درونی خود را بر روی کاغذ می آوریم که خواننده ِنظر کارشناسی ما ،ممکن است از این کلمه ، تأثیر پذیری ما را استنباط کند، ما می توانیم به عنوان یک انسان ویک ایرانی و یک مسلمان (هر ی بنا به اعتقاداتش) در خلوت خود برای خیلی مسایل گریه کرده و یا خوشحال باشیم ولی به عنوان یک کارشناس بررسی کننده یک حادثه تکرار می کنم به عنوان کارشناس بررسی کننده یک حادثه تنها و فقط باید برای یک چیز کلمه متأسفانه را به کار ببریم و آن زمانیکه به علت نداشتن دانش کاری نظریه ای به دور از واقع ارایه نماییم

مخلص کلام ، در زمان بررسی حوادث کاری و نیز در حین نگارش نظریه کارشناسی خود هرآنچکه از ما سر می زند ویا بیان میشود ویا نوشته میشود ترجمان و نُماد یک کارشناس به معنی واقعی یک

کارشناس باشد

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : اهمیت توجه به کلمات و عباراتی که در زمان بررسی حوادث به کار می گیریم - بررسی ,کارشناسی ,نظریه ,حوادث ,کارشناس ,کاری ,بررسی حوادث ,زمان بررسی ,نظریه کارشناسی ,بررسی کننده ,حوادث کاری ,زمان بررسی حوادث ,نظریه کارشناس?
اهمیت توجه به کلمات و عباراتی که در زمان بررسی حوادث به کار می گیریم بررسی ,کارشناسی ,نظریه ,حوادث ,کارشناس ,کاری ,بررسی حوادث ,زمان بررسی ,نظریه کارشناسی ,بررسی کننده ,حوادث کاری ,زمان بررسی حوادث ,نظریه کارشناس?
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
نکته مهم درارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری

نکته مهم درارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری

مهمترین موضوعی که در فرایند بررسی حوادثی که بی احتیاطی و یا بی مبالاتی حادثه دیده را نیز از علل مؤثر در بروز حادثه تشخیص می دهیم ،در نظر گرفتن همه علل و عواملی است که در محیط کار می توانند در بی احتیاطی و یا مبالاتی سر زده از یک شخص در محیط کار تأثیر داشته باشند به عبارت دیگر وقتی که یک کارگر در محیطی کار میکند که در آنجا آلاینده و یا آلاینده هایی مشهود است که می تواندمؤثر در عدم تمرکز حواس کار گر باشد و یا اینکه این خطای کارگر به علت استنکاف کارفرما از وظایفی بوده که بی تأثیر در این خطای کارگر نبوده است مثل عدم آموزش و امثال آنها ،در اینصورت باید به این مهم توجه داشته باشیم که در اینجا دیگر نمی توان از کارگری که درآن شرایط انجام وظیفه می نماید رعایت احتیاط را در حد یک انسان متعارف انتظار داشت و باید در کفه ترازوی ارزی کارشناسی علل مؤثر در بروز حادثه ، میزان تأثیر پذیری بی احتیاطی و ی مبالاتی کارگر را از این شرایطی که منطبق با مقررات ایمنی نبوده و در ایجاد حواس پرتی کارگر مؤثر تشخیص داده می شود مورد ارزی قرارداده و از میزان درصد تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی و بی مبالاتی کارگرکه تحت تأثیر این مورد ویا موارد مشابه بوده کاسته و به مسئولیت کارفرما افزوده شود

در خاتمه توجه شما را به تعاریف بی احتیاطی و بی مبالاتی جلب می نمایم

- بی احتیاطی: زمانی فرد مرتکب بی احتیاطی یا به عبارت دیگر تقصیر شده که بر خلاف تکالیفی که برعهده دارد وپرهیزازآنها در شرایط وقوع حادثه لازم است عمل کند بنابراین بی احتیاطی انجام فعل است ، فعلی که فاعل در شرایط وقوع حادثه باید از انجام آن پرهیز می کرد

-بی مبالاتی : زمانی فرد مرتکب بی مبالاتی یا تقصیر شده که کاری را که قانونا ً و عرفا ً درزمان وقوع حادثه باید انجام می داد ترک کند لذا بی مبالاتی ترک فعل است وغفلت ومسامحه واهمال از مصادیق ترک فعل است

___________________________

کارشناس غلامرضا بخارایی

___________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نظریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

___________________________

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

___________________________

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey

__________________________

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

برچسب ها : نکته مهم درارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری - احتیاطی ,مبالاتی ,حادثه ,تأثیر ,کارگر ,نظریه ,نظریه کارشناسی ,بروز حادثه ,وقوع حادثه ,شرایط وقوع ,حادثه باید ,نظریه کارشناسی اینجانب ,کارگردر ب?
نکته مهم درارزی بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کارگردر بررسی حوادث کاری احتیاطی ,مبالاتی ,حادثه ,تأثیر ,کارگر ,نظریه ,نظریه کارشناسی ,بروز حادثه ,وقوع حادثه ,شرایط وقوع ,حادثه باید ,نظریه کارشناسی اینجانب ,کارگردر ب?
عنوان وبلاگ : بخارایی کارشناس
منبع :
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 1.329 seconds
RSS