فرهنگ فشرده چینی به انگلیسی


فرهنگ فشرده لغات چینی به انگلیسی برای عشاق اثر گوئو شیائولو.

داستان درمورد دختر چینی جوانیه که به مدت یک سال به لندن میره تا زبان انگلیسی یاد بگیره. اوایل کتاب از جملات ساده و پر از غلط استفاده میکنه و به مرور پیشرفت زبانش حس میشه و از جملات پیچیده تر استفاده میکنه. بعد از ورود به لندن عاشق یه مرد چهل و چند ساله میشه و لغات توی دفترچش از "تنهایی" و "غربت" و ... به کلماتی مثل "عشق" و "رابطه" تغییر میکنه. تقابل فرهنگ شرقی و غربی به وضوح توی کتاب دیده میشه. دختر شرقی ای که زندگیش بر محور خانواده و زندگی خانوادگی و ازدواج میچرخه و مرد غربی ای که از ازدواج و زندگی خانوادگی گریزونه ولی در عین حال عشق رو هم تجربه میکنه.

کتاب ریتم آروم و قشنگی داشت. ولی خیلی سبک مورد علاقه ی من نبود. به نظرم داستان زیادی کلیشه ای و تکراری بود اگرچه که سبک نگارش کتاب مفاوت بود.