قابل توجه دانشجویان

به اطلاع می رساند کلیه کلاس های جبرانی خانم ساعدی (کلاس های جبرانی برگزار نشده) لغو شده و کلاس های مورد نظر به روال عادی تا پایان ترم برگزار خواهند شد.