* دیدار مسئول و کارکنان کتابخانه عمومی چمستان با محترم شهر چمستان

* دیدار مسئول و کارکنان کتابخانه عمومی چمستان با بخشدار محترم شهر چمستان

* بازدید رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نور از کتابخانه عمومی چمستان

* بازدید ریاست محترم اداره آموزش و پرورش چمستان از کتابخانه

* بازدید مهد کودکهای ستاره و نازنین چمستان و اجرای برنامه های قصه خوانی، نمایش عروسکی ،قصه گویی به صورت نمایش و شعر به تعداد 50 نفر و اهدای جوایز کتاب به همه ک ن و پذیرایی از همه آنها


* بازدید دانش آموزان دبیرستان فاطمه ا هرا چمستان به تعداد 40 نفر
* بازدید دانش آموزان دبیرستان کوثر به تعداد 35 نفر
* بازدید دانش آموزان مدرسه ابت انتظار چمستان علیا به تعداد 30 نفر
* بازدید دانش آموزان ابت ناطق نوری چمستان به تعداد 35 نفر
* بازدید دانش آموزان مدرسه استثنایی چمستان به تعداد 15 نفر

برای مشاهده گزارش تصویری مربوط به موارد ذکر شده به ادامه مطلب مراجعه نمایید.