ویدال، بالا ه پاسخ شایعات حضور در چلسی را داد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]