نام کتاب : the international handbook of frp composites in civil engineering

نویسندگان : manoochehr zoghi

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : pdf

تعداد صفحه : 692

کیفیت : ocr

انتشارات : crc press

ادامه مطلب