شرکت خدمات نظافتی آریا با شماره ثبت 49964 و عضو اتحادیه از شرکت های معتبر خدمات نظافتی در مشهد می باشد .

تمام پرسنل ما بیمه و دارای قرارداد کاری می باشند .

شرکت خدمات نظافتی در مشهد

خدمات نظافتی در مشهد

شرکت نظافت منزل

ارتباط با شرکت خدمات نظافتی آریا در مشهد

05133688364

09156446977

09361252081

09157575109

http://cleaning-services.behtarinabzar.ir/

http://m-clean.ir/