برای همه ی زبان آموزان پیش آمده که چندین بار معنی لغات زبان انگلیسی را حفظ کرده ولی به دلیل فرار بودن و در محیط نبودن این کلمات را فراموش کنند ،در روش تصویرسازی ذهنی و کدبندی لغات ما در واقع سرنخ و رمزی برای لغات قرار می دهیم که با دیدن آن لغت یاد سرنخ و رمز می افتیم و به راحتی معنی لغت رو می توانیم حدس بزنیم. روش کار به این صورت می باشد که شما یک لغت که معنای آن را بلد نیستید انتخاب میکنید و با توجه به طرز تلفظ یا شکل ظاهری و انواع مختلف تشبیه سازی، آن را به کلمه یا جملاتی که در ذهن دارید و به لغت مربوط میشود کدبندی وتصویر سازی میکنید..


منبع : http://www.easyword.ir