دفتردانایی

دفتردانایی از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

حلاج بین اسطوره وواقعیت

حلاج کی بودوچه می گفت؟ صوفیان علی رغم جدانمودن راه خودازاهل شرع ، وباوجود مضایقی که دراین راه متحمل شدند ، معهذاهرگزآنچنان قربانی عقایدوشبهات خوددر دین رسمی روزگار نگردیدندکه دوتن از نامدارترین ایشان ، حلاج وسهرودی شدند ، تاجائیکه نامشان ح ی شبیه اسطوره دربین صوفیان پیداکرد. مادر سطور آتی راجع به دگر شی صوفیان وجدا راهشان ازراه شرع بحث خواهیم کرد ، دراینجافقط اضافه می کنیم به حق اگر این دوواقعه به آن مرگهای فجیع ختم نمی شد، چه بساازچنین شهرتی برخوردارنمی شد .باملاحظه اینکه حلاج و سهروردی نه تنها قربانیان عقایدصوفیانه خود، که به شهادت سرگذشت نویسان قربانی سیاستهای خلیفگان زمان وآمران مذهبیشان گردیدند.


http://_حلاج_بین_اسطوره_وواقعیت.pdf

برچسب ها : حلاج بین اسطوره وواقعیت - حلاج ,اسطوره ,صوفیان ,اسطوره وواقعیت
حلاج بین اسطوره وواقعیت حلاج ,اسطوره ,صوفیان ,اسطوره وواقعیت
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
طرحی نودرنگارش خط فارسی

من نمی دانم این زبانشناسان ازجان خط فارسی چه می خواهندکه هرازگاهی بددننتوجه به سابقه ،پیوندباملیت وهویت فرهنگی ما، نادیده انگاشتن بیش از ده قرن میراثادبی هنری ما ، به جان آن می افتند ،نه درحد اصلاح  وتکمیل، بلکه درحدحذف وتغییرآن رأی می دهند. قبل ازاین بزرگوار آقای محمد رضا باطنی درنشریه اینترنتیچنین مطالبی عنوان و اینجانب درحد اختصدار طی مقاله ای به آن پاسخ دادم ، در حال حاضر هم آقای کورش صفوی یکباردیگراین نغمه راازسرگرفتهکه نه اصلاح ، نه تکمیل ، بلکه فقط تغییرکه امیدوارم ازسر جوانست وجویای نامآمده نباشد.

http://s2.picofile.com/file/8283942542/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%db%8c_%d9%86%d9%88.pdf.html

برچسب ها : طرحی نودرنگارش خط فارسی - آقای
طرحی نودرنگارش خط فارسی آقای
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
خلاصه فرهنگ عربی ـ فارسی دری


درمقدمه لغتنامه دهخداپیرامون این کتاب ومؤلف آن آمده است:«مقدمه الادب.زمخشری.فارسی.نگارنده: زمخشری ملقب به جارالله،محمودبن عمربن محمدبن عمر،مکنی به ابوالقاسم زمخشری،دانشمندمعتزلی سده ی ششم، ازپیشوایان علم تفسیروحدیث وفقه درمذهب ابوحنیفه،وعلوم ادب، نحو، لغت وبیان بوده است. متولد زمخشردرخوارزم به سال 497هـ ق.به بغدادآمد، وسپس به مکه رفت ومدتهامجاورآنجابو قب جارالله یافت.»


http://up44.ir/9ea45i0k

برچسب ها : خلاصه فرهنگ عربی ـ فارسی دری
خلاصه فرهنگ عربی ـ فارسی دری
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
تحریری ساده شده ازمبحث ملل ونحل

نگارنده این سطوراقرارداردکه دراین معرفی ازکتاب ارزشمندی چون جوامع العلوم ، ازدانشمندی متبحر وایرانی متعلق به قرن ششم هجری ، کت که وسعت وتنوع علوم وفنون ی ـ ایرانی رادرقرن مذکورودرردیف تاریخ علم جهانی نشان می دهد ، منظوری نداشته جزاینکه اولاًنسل جوان رابااین قبیل گنجینه های علمی آشنا ، درثانی نظربه اینکه به خصوص برای نسل جوان خواندن چنین متون قدیمی چندان ساده نمی نماید ، ازباب نمونه ، وبرای اینکه اشتیاقی درخواندن این قبیل متون ایجادکند ، بخشی ازکتاب راساده نویسی ، وبه تحریرامروزی درآورد. باافزودن برخی توضیحات تکمیلی د ایان نوشته


http://up44.ir/7uvhrmrv

برچسب ها : تحریری ساده شده ازمبحث ملل ونحل
تحریری ساده شده ازمبحث ملل ونحل
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
چند قاعده ی قابل یادآوری دردستورزبان فارسی

   اهل ادب که با ظرایف وطرایف زبان فارسی آشنایی دارند به خوبی می دانند که در این زبان بسی نکات فراموش شده واز قلم افتاده وجود دارد ،که آگاهی بر آنان به طور مسلم باعث عمق بیشتر و درک بهتر مطالب این زبان می گردد. اینجانب راقم سطور به عنوان یک معلم ادبیات ضروری می دانم گهگاه گوشه هایی از این مطالب رابرای دانشجویان نوآموزم بازگو ، وبدین واسطه  حق ادبیات فارسی را چنانکه بوده به جا آورده باشم ._چند_قاعده_ی_قابل_یادآوری.pdf

برچسب ها : چند قاعده ی قابل یادآوری دردستورزبان فارسی - فارسی ,زبان ,قابل یادآوری
چند قاعده ی قابل یادآوری دردستورزبان فارسی فارسی ,زبان ,قابل یادآوری
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
شوخی های ... دراتحادجماهیرشوروی سابق

میگویند شوخی نمک زند ... است ، مخصوصن اگر از نوع ... باشد . امااین نمک در همه جا هم زند ... راخوشمزه نمی کند، به ویژه اگر در کشور سابق شوراها مطرح می شد، جایی که دیکتاتوری حزبی، به همراه بسیاری ... ده فرمایشهای شخصی ... ان،  زند ... رابرمردم تنگ کرده بود، جاییکه به نام حزب فرا ... رخلق، برسرخلق میکوبیدند. و چیزی بیش از هفتاد سال این رویه نامردمی را ادامه دادند.


_شوخی_های_ ... .pdf

برچسب ها : شوخی های ... دراتحادجماهیرشوروی سابق - شوخی
شوخی های ... دراتحادجماهیرشوروی سابق شوخی
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
رابطه ی بین تصوّف وتشیّع

نخست باردردوران جدید وبه ویژه دربین محققین ومستشرقین خارجی بودکه ... رابطه تصوف وتشیع شنیده شد.فقید هنری کربن فرانسوی ، ... صاحب نظردرفلسفه ... ی ومذهب اسماعیلی و نویسنده کتاب تاریخ فلسفه ... ی ازنخستین ... انی بود که باگفتن : «تشیع واقعی همان تصوف است و به نحومتقابل تصوف اصیل و راستین چیزی به جز تشیع نتواند بود.» این باب رابه طورکامل گشود .(هنری کربن.سه گفتاردر باب تاریخ معنویات ایران .مجله دانشکده ادبیات تهران . ج.5 ص.51) . همان محققین بااین پیش فرض که میان تصوف و تشیع اتحاد و همبست ... پنهان وآشکاری وجود داشته ، ازجمله موضوع «ولایت» راوجه مشترک میان آن دو دانسته اند...

_رابطه_بین_تصوف_وتشیع.pdf


برچسب ها : رابطه ی بین تصوّف وتشیّع - تصوف ,رابطه ,هنری کربن ,تصوف وتشیع
رابطه ی بین تصوّف وتشیّع تصوف ,رابطه ,هنری کربن ,تصوف وتشیع
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
رسایل بهروزیه

درکتاب«زند ... نامه رجال ومشاهیرایران « ذکرشده است: ذبیح بـهروز،فرزندمیرزاابوالفضل ساوجی ،درسال1268خورشیـدی درنیشابورمتولّدشد.پدرش جزوپزشگان وخوشنویسان معروف درزمان ناصرالدین شاه بود.بهروز تحصیلات خودرادرکالج ... یی به پایان رسانید.پس ازآن به مصررفت، وبه مدت ده سال بـــــــه فرا ... ـــــــری زبان وادبیات عرب اشتغال یافت.پس ازآن به لندن رفت وبمدت پنج سال به همکاری باپرفسورادوارد براون پرداخت .


_رسایل_بهروزیه.pdf

برچسب ها : رسایل بهروزیه - رسایل بهروزیه
رسایل بهروزیه رسایل بهروزیه
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
سابقه ماه های نجومی جهانی

    بیشترین استفاده تقویم ها در تمدنهای قدیمی مثل ایران و مصر برای کشاورزی بوده است ،که مثلا بدانند چه موقع شروع کاشت محصولاتشون هست ؟ یا کی بارند ... ها یا طغیان رودها و شروع میشود. در کنار آن اعیاد و مراسم مذهبی هم روزهای ثابتی در طول سال داشتندکه باتقویم دانسته می شد . این تقویم ها بر اساس گردش یکبار زمین به دور خورشید ( تقویم شمسی)،یایکبارگردش ماه به دورزمین (تقویم قمری)  بودند ، که بدین ترتیب در سالهای مختلف ماهها دراولی ثابت وبرحسب فصول بودند ، ودردومی متفاوت . دراولی دقت کار منجمان چنان بود که پیش بینی تغییرات اندک در تقویم را نیزمحاسبه وبه دست می دادند .  برع ... در سال قمری ارتباطی نظربه اینکه مدت گردش ماه به دور زمین بادیدن چشم غیرمسلح بود ، لذا محاسبه طول یک ماه قمری در ماههای مختلف 29 یا 30 روز درمی آمد ، واین یعنی در مجموع هر سال قمری 10 یا 11 روز از سال شمسی کمتراست ( تفاوت بین 10 یا 11 روز هم در آنست که سال شمسی کبیسه باشد یا نه). این امر باعث میشه که مثلا بعد از 10 سال، تقویم قمری حدود 100 روز که تقریبن برابربا یک فصل سه ماهه میشه از تقویم شمسی عقب بماند ، وباقصول طبیعی سال اختلاف پیداکند .


_سابقه_ماههای_نجومی_جهانی.pdf

برچسب ها : سابقه ماه های نجومی جهانی - تقویم ,قمری ,شمسی ,نجومی جهانی ,تقویم قمری ,تقویم شمسی
سابقه ماه های نجومی جهانی تقویم ,قمری ,شمسی ,نجومی جهانی ,تقویم قمری ,تقویم شمسی
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.103 seconds
RSS