زنجان میزبان نخستین همایش ملی ناهنجاری های دام و طیور در تاریخ 22 آذر 1397 می باشد

دبیر علمی همایش :پروفسور حمید امانلو

دبیر اجرایی همایش: محمد حسین شهیر

مرکز  همایش های بین المللی زنجانبا توجه به تماس های  و درخواست های مکرر جهت تمدید تاریخ، کمیته ملی همایش با تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 آبان موافقت نمودند همچنین زمان داروری مقالات نیز تا 30 آبان تمدید شد

راه های ارتباط با دبیر خانه همایش:

وب سایت همایش

http://conf.isc.gov.ir/rpmd97

تلف :024-33052204

پست الکترونیکی:

https://t.me/joinchat/eynr6upz5jr0lt-syslcco

مهلت ارسال مقاله تا 15 آبان 1397 تمدید شد