اینکه وقتی دیگران(مخصوصا اونا که پتانسیلشون از ما کمتر بوده) تونستن موفق بشن، این به ما ثابت میکنه ما هم قطعا میتونیم موفق بشیم و اگه تو کاری موفق نشدن، این فرصتیه برا ما که به اونا ثابت کنیم اینکار شدنیه...

شهیدحسن طهرانی مقدم