حس میکنم این اخلاقمو خیلی ها تو مدرسه دوست ندارن.
اینکه پسر مدیر گرام،به مادرش میگه خانم پورابراهیم اصلا منو نمی بینه.
اینکه همکار گرام ازم میخواد بیشتر وقت بدم به دخترش موقع امتحان،ولی من میگم نمیشه فرق گذاشت.

ولی اشکالی نداره،مهم اینه که من حالم خوب باشه،من ادامه میدم به رفتارم حتی اگه....