نوبخت: مردم برای ید ارز هول نزنند/قیمت دلار باید زیر ۴۰۰۰ تومان باشد / در هیاهوی گرانی های دلار و تشکیل صف های طولانی در خیابان فردوسی برای ید دلار سخنگوی ت به مردم توصیه کرد که برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند.

کاریکاتور/ آقا هول نزن، میاد پایین!!!