تمامی شرکت ها، کارخانجات و سازمان هایی که در هر زمینه ای مربوط به مواد خوراکی و محصولات غذایی فعالیت دارند، پس از مشاوره ایزو خود را نیازمند دریافت گواهینامه ایزو 22000 خواهند یافت.

گواهینامه ایزو 22000 در پوشش سیستم مدیریت ایمنی غذا و محصولات غذایی در تمامی مراحل ظاهر می شود.
این مراحل شامل ابت ترین های در تولید مواد خوراکی و غذایی تا بسته بندی و تحویل می گردد.

به نحوی که هر سازمانی که کمترین ارتباطی با محصولات غذایی داشته باشد، برای ثبات و حفظ بقا در دنیای رقابت نیازمند دریافت استاندارد ایزو 22000 است.

این سیستم استاندارد در تمامی مراحل فرآیند رسیدن به محصول نهایی که به دست مشتری می رسد، ایمنی سازی کرده و کیفیت ماده ی غذایی و خوراکی را با ممیزی های خود مطمئن می سازد.

با وجود چنین استانداردی در زنجیره ی تولید محصولات خوراکی، مصرف کننده می تواند با اطمینان بیشتری به سمت ید فرآورده ی غذایی مورد نظر خود برود.

این استاندارد و گواهینامه ی ایزو با قوانین haccp همخوانی داشته و با استانداردهای ایزو 9001 و ایزو 14001 نیز همسو ست.

گواهینامه و استاندارد ایزو 22000 با داشتن ممیزی سیستمی که فراتر از ممیزی صرفا محصول محور می باشد، احاطه ی بیشتری بر سازمان ها و کارخانجات داشته و می تواند سطح وسیع تری از فرآیند را تحت پوشش امنیت مدیریت کیفیت قرار دهد.

و در نهایت این سیستم استاندارد به نفع تامین کننده، مصرف کننده، قانون گذار و تمامی بخش های مرتبط تمام خواهد شد.

سازمان هایی که قصد دریافت گواهینامه ی ایزو 22000 داشته باشند، در مدت زمانی مشخص می باید ممیزی داخلی را جهت همگام سازی و تحول فرآیندها در تناسب با ا امات ایزو 22000 صورت داده و با بهبود مستندسازی و مدیریت نظام مند زمینه را برای اخذ این گواهینامه از شرکت های صادر کننده ایزو آماده سازند.