بچه بودم...

یه وقتایی

زیاد گریه می ...

مامانم دستش بند بوده...

بجای ک

انگشت شصت دستش رو میکرده تو حلقم...

انگشتش رو بجای ک به خوردم میداده :||

+ برادر خبیث!