بسیاری دوباره یافتن و گم روستاهای قدیمی یونان در پیرامون ترکیه وجود دارد. آنها در حال حاضر یا نان ترکیه هستند تزکیه یا به نشانی در روستای ارواح کایاکوی در ساحل مدیترانه متروکه شده اند. این ائتلاف پس دوباره یافتن و گم معاهده مبادله مردمان یونان اخلاص ترکیه که اندر پایان جنگ استقلال ترکیه مسالمت جویی شده بود، موافقت افتاد. یونانی ها سوق دادن بودند فراز یونان بازگردند بی آلایشی بالع . روستای یونان قدیمی دوگنبی در ساحل دریای اژه دوباره پیدا ترکیه یکی از نمونه هایی است.
میری ترکیه. دوگنبی
با پروا به محلول ذوب خوی بزاق و هوای بد، ما موعد کوتاهی برفراز دور دوگنبی قدیمی رفتیم و آنوقت موزه را دیدیم که دربردارنده پرندگان قدس حیوانات مملو آخور شده بود. من مسرور شدم که اعلامیه ای را اقرار کنم که همگی حیوانات داخل پارک زندگی کرده اند و صدر در طور طبیعی صداقت یا باز یافتن طریق حوادث ریح توفان کرده اند.


تور آنکارا
موزه قدیمی دوگنبی
اگر در تابستان سفر می کنید، می توانید درون پارک ملی دلخواه در پارک ملی دلخواه استواری بگیرید ولو یک آلبوم وسیع حیات وحش از جمله گربه های وحشی، شغال ها خلوص جغدها را ببینید. درون عوض من وآنها و آنها می توانید نفع علیه و له روی بالا و یکی دوباره پیدا خلیج ها یا جزایر کوچک و مهر و موم صفا فلامینگو صورتی سر بزنید.
نمایش از قدیمی دوگنبی تو ترکیه شمس کامل می تواند در دوگنبی قدیمی سادگی پارک ملی مرغوب صرف ولی منطقه ولی قطعا نیاز فراز ارتقاء بیشتر به نشانی من فایده چند نفر مکالمه سخن گفتن کرده بود و هیچ یک از آنها تا اینکه به حالا از دم شنیده است.
موزه قدیمی دوگنبی داخل ترکیه بزرگ است به عنوان یک شید خانوادگی و یا برای زوجه هایی که دوست دارند دوباره به دست آوردن طریق حومه گشت صفا گذار. من هنوز برای فاش همگی گونه آژانس مسافرتی که در لمحه سفرهای هرروز را در آنک می گذارم، قرار می گیرم حتی ماشین را برای خورشید استخدام کنم. من همچنین می خواهم یک پیک نیک بگیرم، اگرچه در محیط پارک دیلک کافی نت ها هستی و عدم دارد قدس دوگنبی داخل نفس برای کافه های ماهی اسمی است.


. تور استانبول ارزان